Et profilbilde

Koordinator Nettverk for pårørendeforskn
Inger Johanne Bergerød { "honorific-suffix": "Koordinator Nettverk for pårørendeforskn", "fn": "Inger Johanne Bergerød", "tel": "", "email": "inger.j.bergerod@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Kvalitet og pasientsikkerhet. Ledelse. Sykehus. Pårørende. Mixed Method.

Utvalgte publikasjoner

Bergerød, I.J. (2012). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet ? sammenlignende case studie av to norske sykehus. Masteroppgave i Helsevitenskap, Universitet i Stavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet. Institutt for helsefag.

Bergerød, I.J. & Wiig, S. (2015) Ledelse og pasientsikkerhet, I: Aase, K.( red). Pasientsikkerhet ? teori og praksis i helsevesenet 2.utgave, Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215024813. s. 113-126

Bergerød, I.J. & Wiig, S. Leading quality improvement and patient safety in hospitals, I: Aase, K. (red.). Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective Taylor & Francis 2016 ISBN 9781472477132. s. 161-179

Bergerød, I.J. & Wiig, S. (2016). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals: a study of next-of-kin involvement. I: 4th Nordic conference on research in patient safety and quality in healthcare, Kuopio, Finland. Publication of the University of Eastern Finland 2016 ISBN 978-952-61-2129-1. s. 31-

Bergerød, I.J.; Gilje, B; Braut, G.S. & Wiig,S. (2017) Next-of-kin involvement in improving hospital cancer care quality and safety ? a qualitative cross-case study as basis for theory development. Sendt inn til journalen BMC Health Service Research 07.06.17

Pågående forskning

Improving the quality and safety of cancer care: a study of next-of-kin involvement (2015-2021). PhD prosjekt Inger Johanne Bergerød finansiert av Stavanger Universitetssykehus


Arbeidserfaring


01.2015 ? d.d  Stipendiat, Forskningsavdelingen, SUS (50%)

01.2015 ? d.d  Studiesykepleier, ABK, Stavanger Universitetssykehus (30%)

08.2008 ? 01.2015     Ass. Avdelingssykepleier, 2k, SUS

07.2002 - 08.2008      Onkologisk sykepleier, SUS

09.2001 - 04.2002      Onkologisk sykepleier, RiTø

09.2000 ? 09.2001     Sykepleier, RiTø