Et profilbilde

Koordinator Nettverk for pårørendeforskn
Inger Johanne Bergerød { "honorific-suffix": "Koordinator Nettverk for pårørendeforskn", "fn": "Inger Johanne Bergerød", "tel": "", "email": "inger.j.bergerod@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Tlf priv/mob 004797753404
Merknader Paviljong 15 P-104

Center Coordinator for SHARE: Research Centre for Resilience in Healthcare at the University of Stavanger, and coordinator in Network for Carer research, SHARE, University of Stavanger.

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Improving the quality and safety of cancer care: a study of next-of-kin involvement (2015-2021). PhD prosjekt Inger Johanne Bergerød finansiert av Stavanger Universitetssykehus


Arbeidserfaring


01.2015 - 01.2021Stipendiat, Forskningsavd., SUS (50%)

08.2019 - d.d        Senterkoordinator i SHARE, UiS

01.2015 - d.d        Studiesykepleier, ABK, SUS (10%)

08.2008 - 01.2015 Ass. Avdelingssykepleier, 2k, SUS

07.2002 - 08.2008 Onkologisk sykepleier, SUS

09.2001 - 04.2002 Onkologisk sykepleier, RiTø

09.2000 - 09.2001 Sykepleier, RiTø
Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bergerød, Inger Johanne (2020). De viktige pårørende. Kreftforeningens frivillige; 2020-02-18.
 • Bergerød, Inger Johanne (2019). De viktige pårørende. SUS - palliativt senter; 2019-11-30.
 • Bergerød, Inger Johanne (2019). Ekspertmøte om pårørendeinvolvering i kreftomsorgen - erfaringer med bruk av konsensusmetode. Forskningsavdelingen SUS; 2019-04-01.
 • Bergerød, Inger Johanne (2019). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. SHARE, UiS; 2019-03-18.
 • Bergerød, Inger Johanne (2019). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement.. Nordlandssykehuset avdeling for kreft og lindrende beh.; 2019-10-21.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2019). Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilience in hospital cancer care - results from a modified nominal group technique process. The Norwegian Embassy and Laerdal; 2019-08-22.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2019). Developing methods to support collaborative learning and co-creation of resilience in hospital cancer care: results from a modified nominal group technique process. Resilience healthcare Net; 2019-08-26 - 2019-08-28.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2019). Pasientsikkerhetsdag. UiS; 2019-04-12.
 • Stenberg, Una; Vågan, Andre; Fredriksen, Kari; Bøckmann, Kari; Hagen, Inger; Haugstvedt, Karen Therese Sulheim; Bergerød, Inger Johanne; Hjärthag, Fredrik; Bossy, Dagmara (2019). Pårørendestøtte - hva vet vi om effekter og utbytte fra internasjonal forskning?. Pårørendesenteret Nasjonalt nettverk for pårørendeforskning; 2019-09-25 - 2019-09-26.
 • Bergerød, Inger Johanne (2018). De viktige pårørende. Forsker Grand Prix. [TV]; 2018-09-25.
 • Bergerød, Inger Johanne (2018). Pårørendes betydning for kvalitet og pasientsikkerhet i kreftomsorgen på norske sykehus. Kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus; 2018-04-11.
 • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri (2018). Measuring next of kin satisfaction with hosptial cancer care as a foundation for improving quality and safety. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Bergerød, Inger Johanne (2017). Møt forskeren. Universitet i Stavanger; 2017-10-30.
 • Bergerød, Inger Johanne; Aase, Karina (2017). Stipendiaters rolle i forskningsmiljøer. Institutt for helsefag. Universitet i Stavanger; 2017-05-31.
 • Bergerød, Inger Johanne; Aukland, Ingrid (2017). Pårørende i kreftomsorgen -en nøkkelrolle. www.helse. stavanger.no. [Internett]; 2017-09-29.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2017). Pårørendes rolle og betydning i kreftomsorgen på norske sykehus. Folke Hermansen Fond; 2017-09-28.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2017). Resilience in a stakeholder perspective: the role of next-of-kin in everyday cancer care. RIH net; 2017-08-13 - 2017-08-16.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2017). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement. MD Anderson cancer center; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Bergerød, Inger Johanne (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Programområdet for pårørendeforskning UiS; 2016-03-17.
 • Bergerød, Inger Johanne (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Haukeland Universitetssjukehus;
 • Bergerød, Inger Johanne (2016). Pasientsikkerhet – status og perspektiver. Utviklingsssentret for sykehjem og hjemmetjenester iRogaland;
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. The University of Eastern Finland; 2016-05-18 - 2016-05-20.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Erfaring etter studiereise til MD Anderson Cancer Center, Houston. Avdeling for blod og kreftsykdommer, SUS; 2015-10-16 - 2015-10-17.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Forskningsavdelingen SUS;
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Helse Vest; 2015-11-30 - 2015-12-02.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Norsk sykepleierforbund - Forum for kreftsykepleie; 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. Avdeling for blod og kreftsykdommer, SUS;
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. Avdeling for fag og foretaksutvikling; 2015-05-07.
 • Bergerød, Inger Johanne (2014). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. Onkologisk forum Norge;