Et profilbilde

Koordinator Nettverk for pårørendeforskn
Inger Johanne Bergerød { "honorific-suffix": "Koordinator Nettverk for pårørendeforskn", "fn": "Inger Johanne Bergerød", "tel": "", "email": "inger.j.bergerod@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Kvalitet og pasientsikkerhet. Ledelse. Sykehus. Pårørende. Mixed Method.

Utvalgte publikasjoner

Bergerød, I.J. (2012). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet ? sammenlignende case studie av to norske sykehus. Masteroppgave i Helsevitenskap, Universitet i Stavanger, samfunnsvitenskapelig fakultet. Institutt for helsefag.

Bergerød, I.J. & Wiig, S. (2015) Ledelse og pasientsikkerhet, I: Aase, K.( red). Pasientsikkerhet ? teori og praksis i helsevesenet 2.utgave, Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215024813. s. 113-126

Bergerød, I.J. & Wiig, S. Leading quality improvement and patient safety in hospitals, I: Aase, K. (red.). Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective Taylor & Francis 2016 ISBN 9781472477132. s. 161-179

Bergerød, I.J. & Wiig, S. (2016). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals: a study of next-of-kin involvement. I: 4th Nordic conference on research in patient safety and quality in healthcare, Kuopio, Finland. Publication of the University of Eastern Finland 2016 ISBN 978-952-61-2129-1. s. 31-

Bergerød, I.J.; Gilje, B; Braut, G.S. & Wiig,S. (2017) Next-of-kin involvement in improving hospital cancer care quality and safety ? a qualitative cross-case study as basis for theory development. Sendt inn til journalen BMC Health Service Research 07.06.17

Pågående forskning

Improving the quality and safety of cancer care: a study of next-of-kin involvement (2015-2021). PhD prosjekt Inger Johanne Bergerød finansiert av Stavanger Universitetssykehus


Arbeidserfaring


01.2015 ? d.d  Stipendiat, Forskningsavdelingen, SUS (50%)

01.2015 ? d.d  Studiesykepleier, ABK, Stavanger Universitetssykehus (30%)

08.2008 ? 01.2015     Ass. Avdelingssykepleier, 2k, SUS

07.2002 - 08.2008      Onkologisk sykepleier, SUS

09.2001 - 04.2002      Onkologisk sykepleier, RiTø

09.2000 ? 09.2001     Sykepleier, RiTø
Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2019). Pasientsikkerhetsdag. UiS; 2019-04-12.
 • Bergerød, Inger Johanne (2018). De viktige pårørende. Forsker Grand Prix. [TV]; 2018-09-25.
 • Bergerød, Inger Johanne (2018). Pårørendes betydning for kvalitet og pasientsikkerhet i kreftomsorgen på norske sykehus. Kreftavdelingen, Haukeland universitetssjukehus; 2018-04-11.
 • Bergerød, Inger Johanne; Dalen, Ingvild; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar; Wiig, Siri (2018). Measuring next of kin satisfaction with hosptial cancer care as a foundation for improving quality and safety. NSQH 2018; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Bergerød, Inger Johanne (2017). Møt forskeren. Universitet i Stavanger; 2017-10-30.
 • Bergerød, Inger Johanne; Aase, Karina (2017). Stipendiaters rolle i forskningsmiljøer. Institutt for helsefag. Universitet i Stavanger; 2017-05-31.
 • Bergerød, Inger Johanne; Aukland, Ingrid (2017). Pårørende i kreftomsorgen -en nøkkelrolle. www.helse. stavanger.no. [Internett]; 2017-09-29.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2017). Pårørendes rolle og betydning i kreftomsorgen på norske sykehus. Folke Hermansen Fond; 2017-09-28.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri (2017). Resilience in a stakeholder perspective: the role of next-of-kin in everyday cancer care. RIH net; 2017-08-13 - 2017-08-16.
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2017). Improving the quality and safety of cancer care in hospitals- a study of Next-of-kin involvement. MD Anderson cancer center; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Bergerød, Inger Johanne (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Programområdet for pårørendeforskning UiS; 2016-03-17.
 • Bergerød, Inger Johanne (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Haukeland Universitetssjukehus;
 • Bergerød, Inger Johanne (2016). Pasientsikkerhet – status og perspektiver. Utviklingsssentret for sykehjem og hjemmetjenester iRogaland;
 • Bergerød, Inger Johanne; Wiig, Siri; Braut, Geir Sverre; Gilje, Bjørnar (2016). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. The University of Eastern Finland; 2016-05-18 - 2016-05-20.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Erfaring etter studiereise til MD Anderson Cancer Center, Houston. Avdeling for blod og kreftsykdommer, SUS; 2015-10-16 - 2015-10-17.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Forskningsavdelingen SUS;
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Helse Vest; 2015-11-30 - 2015-12-02.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Improving the quality and safety of cancer care: a study of next of kin involvement. Norsk sykepleierforbund - Forum for kreftsykepleie; 2015-09-24 - 2015-09-26.
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. Avdeling for blod og kreftsykdommer, SUS;
 • Bergerød, Inger Johanne (2015). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. Avdeling for fag og foretaksutvikling; 2015-05-07.
 • Bergerød, Inger Johanne (2014). Ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet. Onkologisk forum Norge;