MENY

Disputas om sammenhengen mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere

Martin Vogt Juhler disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 7. april 2017. Han har sett på hvordan en kan få bedre sammenheng mellom teori og praksis i utdanningen av naturfaglærere.

Vogt Juhler forsvarer avhandlingen «Educating Pre-service Science Teachers: Promoting PCK development through  the use of Lesson Study combined  with Content Representation».

Avhandlingen gir kunnskap om hvordan en i lærerutdanningen kan få bedre sammenheng mellom teorien som blir undervist på universitetet og praktisk undervisning slik den oppleves i praksisopplæringen.

Dette er to aspekt som må integreres for at lærere kan bli spesialisert som naturfaglærere.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning  klokken 10:00 og til disputas klokken 12:00. 

Tildelt emne for prøveforelesningen er «Current research addressing the complexity of lesson study as a component in science teacher education». 

Raymond Bjuland, professor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved Universitetet i Stavanger (UiS) har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet.  Bjørn Håland, førsteamanuensis samme sted, har vært medveileder. 

Bedømmelseskomiteen vil bestå av Pernilla Nilsson, professor i naturfagsdidaktikk ved Halmstad Universitet i Sverige, Carl Winsløw, professor i matematikkdidaktikk ved Københavns Universitet i Danmark og Stein Erik Solbø Ohna, professor i pedagogikk ved UiS. Sistnevnte har også vært koordinator for bedømmelseskomiteen.

Portrett av Martin Vogt Juhler

Martin Vogt Juhler disputerer 7. april 2017.