MENY

Bokpresentasjon med Benedikt Jager

Benedikt Jager presenterer "Mellom sky og havsens grunne; Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap". Svein Helgesen kommenterer.

"Mellom sky og havsens grunne; Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap" kom ut på Novus forlag i januar. Den presenterer noen særtrekk i Alfred Hauges bøker. Hans litterære utvikling speiler Norges vei gjennom det siste århundret: Fra å være en fattig europeisk utkant dypt rotfestet i religionen til å være et høyteknologisk, internasjonalisert og sekularisert samfunn. I dette spenningsfeltet plasserer Hauge seg. Tradisjon og modernisering, det lokale og det universelle, realismen og det eksperimentelle er for ham motsetninger som betinger hverandre.

Benedikt Jager har vært redaktør for boka, sammen med Øygunn Skodvin Prestegård. En rekke forfattere har bidratt, bl. a. Magne Drangeid og Nora Simonhjell, begge ansatt ved UiS. Flere av forfatterne vil være til stede under presentasjonen.


Presentasjon 6. april

Benedikt Jager vil først presentere boka og fortelle om arbeidet med den. Etter det vil Svein Helgesen kommentere, og si litt om hva han sitter igjen med etter å ha lest. Til slutt åpnes det for spørsmål og innspill fra salen.

Benedikt Jager er førsteamanuensis på Institutt for kultur- og språkvitenskap på UiS. Han har tidligere skrevet flere bøker og en lang rekke artikler, bl. a. om hvordan norsk litteratur ble mottatt og behandlet i DDR før Berlinmurens fall.

Svein Helgesen er tidligere utdanningsdirektør i Rogaland. Han har vært politisk aktiv, og var statssekretær i Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet fra 1997 til 2000. Før det satt han i styret for daværende Høgskolen i Stavanger.

Det blir servering av kaffe, te og konfekt. SiS bok vil være til stede og selge boka.

Alle er hjertelig velkommen!


Arrangement på Facebook

Forside: Mellom sky og havsens grunne