MENY

Oppgaver

Oppgaver omfatter Quiz, diskusjoner og elektroniske innleveringer

Oppgavesiden vil vise studentene alle de oppgaver som vil bli forventet av dem, og hvor mange poeng hver er verdt. Funksjonen åpner for effektiv tilbakemelding til studentene og støtter ulike former oppgaver noe som utfordrer deres faglige forståelse.

Enhver oppgave lagret av faglærer på Oppgaver siden vil automatisk vise i Kalenderen, Syllabus og i Karakterer.

Oppgaver funksjonen kan også brukes til å:

  • Vurdere hvordan studentene oppnår læringsmålene
  • Sette opp elektroniske innleveringer som kan vurderes i SpeedGrader
  • Vurdere elektroniske innleveringer samt arbeid levert "på papir"
  • Vurdere klassediskusjoner

Les mer om oppgaver:

What are Assignments?

How do I crate an assignment?

How do I assign an assignment to an individual student?

How do I assign an assignment to a course section?

How do I add a rubric to an assignment?

How do I add or edit points for an assignment?

How do I mute or unmute an assignment in SpeedGrader?