MENY

Diskusjoner

Diskusjoner er et integrert system for interaktiv kommunikasjon mellom faglærer og studenter

Denne funksjonen fungerer sømløst med Karakterer , og tillater dermed at klassesamtaler kan vurderes eller brukes som oppgaver.

Diskusjoner fungerer for både korte eller langvarige interaksjoner noe som gjør at de kan også brukes som et forum for faget, der lærer og studenter kan debattere om kurset, dele artikler som kan være av interesse, etc.

Video som beskriver hvordan man starter en diskusjon i Canvas: Discussion Creation - Instructors

Mer fra Canvas om diskusjoner:

What are discussions?

What is the difference between announcements and discussions?

How do I create discussions as an instructor?

How do I reply to a discussion as an instructor?

How do I edit a discussion in a course?

How do I subscribe to a discussion as an instructor?

How do I attach a file to a discussion reply as an instructor?

How do I like a reply in a course discussion?

How do I create a group discussion in a course?

How do I delete a discussion in a course?

How do I add a rubric to a graded discussion?

How do I require students to reply to a course discussion before they see other replies?

How do I pin a discussion in a course?

How do I view and sort discussion replies as an instructor?

How do I close a discussion for comments in a course?

How do I allow students to create a course discussion?

How do I change discussion settings to manually mark discussion replies as read?

How do I delay posting a discussion until a specified date in a course?

How do I use draft state in discussions?

How do I use the Discussions Index page?