MENY

Tester

Tester verktøyet i Canvas brukes til å opprette og administrere nettbaserte tester og undersøkelser

Canvas har 4 forskjellige typer tester:

  • Test med vurdering - den vanligste type test; studenter får poeng basert på sine svar;
  • Test uten vurdering - et læringsverktøy for å se hvor godt studentene forstår kursmaterialen, uten å gi karakterer;
  • Undersøkelser med poengtildeling - studentene kan få poeng for å svare på undersøkelser, men vurdering er ikke basert på riktig eller feil svar;
  • Undersøkelser uten poengtildeling - studentene utrykker sine meninger uten å få poeng eller karakter;

Mer om tester og hvordan du kan opprette tester med forskjellige typer oppgaver:

What quiz types can I create in a course?

What options can I set in a quiz?

How do I create a quiz with individual questions?

How do I create a quiz with a question group to randomize quiz questions?

How do I create a quiz by finding questions in a question bank?

How do I create a quiz with a question group linked to a question bank?

How do I create a Multiple Choice quiz question?

How do I create a True/False quiz question?

How do I create a Fill-in-the-Blank quiz question?

How do I create a Fill-in-Multiple-Blanks quiz question?

How do I create a Multiple Answers quiz question?

How do I create a Multiple Dropdown quiz question?

How do I create a Likert scale quiz question?

How do I create a Matching quiz question?

How do I create a Numerical Answer quiz question?

How do  I create a Formula quiz question with a single variable?

How do I create a Simple Formula quiz question?

How do I create an Essay quiz question?

How do I create a File Upload quiz question?

How do I create a Text (no question) quiz question?