Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Bjarte Reidar Furnes { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Bjarte Reidar Furnes", "tel": "", "email": "bjarte.r.furnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Furnes, Bjarte Reidar (2010). Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison. Universitetet i Stavanger. 71 s.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2005). PREDIKSJON AV TIDLIGE LESE- OG STAVEFERDIGHETER: En kvantitativ studie av hvordan skriftspråkstimulerende faktorer i hjemmemiljøet og barnets språklige ferdigheter ved 5-års alder predikerer barnets lese- og staveferdigheter i 1. og 2. klasse. Universitetet i Bergen. 127 s.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2019). En direkte sammenligning av dobbeltsvikt-hypotesen i regulære og ikke-regulære skriftspråk: En longitudinell studie av svenske, norske, amerikanske og australske barn som er fulgt fra 5-års alder til og med 3. trinn. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2019-05-07 - 2019-09-09.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2019). Tidlig innsats rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Hva virker?. Statped; 2019-08-28 - 2019-08-29.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian (2019). Investigating the Double-Deficit Hypothesis in More and Less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2. Society for the Scientific Study of Reading; 2019-07-17 - 2019-07-21.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Espevik, Thomas; Tumyr Nilsen, Torbjørn (2019). Lytte er det nye lese. Klassekampen. [Avis]; 2019-09-20.
 • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti (2018). Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1?. 2018-07-18 - 2018-08-21.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2017). Storskala- og effektstudier innenfor utdanningsforskning. NAFOL; 2017-11-16.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Sunde, Kristin (2017). Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2015). Digital lesing - hva vet vi?. Bergen lokallag av Norsk Fagbibliotekforening (NFF);
 • Furnes, Bjarte Reidar (2015). Digital lesing - hva vet vi?. Universitetet i Bergen;
 • Furnes, Bjarte Reidar (2015). Predicting decoding and reading comprehension in a short- and long-term perspective. Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2014). Preschool cognitive and language skills predicting Grade 2 and Grade 9 reading and spelling. British dyslexia association; 2014-03-27 - 2014-03-29.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2013). Investigating the Double-Deficit Hypothesis across Different Alphabetic Writing Systems: A longitudinal Study from Preschool to Grade 2. European Dyslexia Association; 2013-09-20 - 2013-09-22.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth (2012). The relationship between reading skills and three facets of metacognition. EARLI Special Interest Group 16; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar (2012). Learning in the digital age: Comparing metacognitive accuracy for text material presented on paper, computer screens or electronic reading devices. The EARLI Special Interest Group 16 Metacognition; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2011). Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) i ulike alfabetiske skriftsystem. Et samarbeid mellom Lesesenteret og Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar (2011). "Jeg må bare printe det ut først!" Følelser for læring når tekst presenteres på skjerm eller papir. UH-nett Vest;
 • Furnes, Bjarte Reidar (2008). Risk-factors for becoming reading and spelling disabled: A cross-linguistic comparison. Society for the Scientific Study of Reading; 2008-07-10 - 2008-07-12.
 • Furnes, Bjarte; Samuelsson, Stefan (2008). Predicting Reading Difficulties in Transparent and Opaque Orthographies: A Comparison Between Scandinavian and U.S./Australian Children. 2008-07-10 - 2008-07-12.
 • Furnes, Bjarte; Samuelsson, Stefan (2008). Preschool cognitive and language skills predicting early reading and spelling development: A cross-linguistic comparison. 2008-03-27 - 2008-03-29.
 • Furnes, Bjarte (2007). Arv betyr mest for lesing og skriving. [Avis]; 2007-06-08.
 • Furnes, Bjarte Reidar (2007). Language skills predicting early reading and spelling acquisition when comparing regular and irregular orthographies. 2007-06-07.