MENY

Improvisasjon og komposisjon

Per Zanussi disputerer 31. mai 2017 ved Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger. Han har sett på hvordan komposisjon kan hjelpe improvisasjonen i et stort improviserende ensemble og hvordan arbeid med fri improvisasjon kan være til hjelp i komposisjon.

Forskningsprosjektet «Natural Patterns - Music Making With an Ensemble of Improvisers» har blitt uført gjennom praktisk arbeid med 11 musikere i Per Zanussi Ensemble.

– Prosjektet utforsker områder mellom komposisjon og improvisasjon gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid, og belyser komponistens prosesser og metoder mellom det strengt noterte og det intuitivt skapte, forteller Per Zanussi.

Les mer om doktorgradsarbeidet.

 

Per Zanussi

Per Zanussi disputerer 31. mai. Doktorgradsarbeidets kunstneriske sluttprodukt ble framført 28. januar.