MENY

Presentasjon av masterprosjekter i byplanlegging

Torsdag 15.juni presenterer masterstudenter ved Byplanlegging sine masteroppgaver og -prosjekter.

Hvordan forbedre sykling til og i Oslo sentrum?
Finnes det faktisk smarte bygg?
Kan frigjort parkeringsareal forbedre byliv i Trondheim?
Hvordan ivaretar SUS lokalisering på Ullandhaug nullvektsmålet?
Og fungerer egentlig Stavanger Torget til hverdag og fest?

Disse aktuelle spørsmålene har studentene jobbet med i sine masteroppgaver.

Les mer på Facebook.

Sykkelvei.