MENY

Nettverkssamling for pårørendeforskning

Forskere, praktikere og pårørende møtes for femte gang til nettverkssamling i pårørendeforskning.

Hvert år arrangeres en to-dagers samling som er åpen for alle som er interessert i pårørendeforskning. Her får man mulighet til å møte andre som forsker, diskutere og bidra til utvikling av en moderne og framtidsrettet pårørendepolitikk.  

Tema for årets nettverkssamling er Pårørendestøtte og pårørendeinvolvering - en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet?

Program for Nettverkssamlingen for pårørendeforskning