MENY

Disputas om hvorfor vi velger norsk mat

Mette Vabø disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 19. juni 2017.

Hun forsvarer avhandlingen You are what you eat: Towards an explanation of domestic food choice in the Norwegian market.

Økt konkurranse i matmarkedet

Det norske matmarkedet har forandret seg betydelig de siste tiårene, og et økende antall importerte produkter har blitt tilgjengelige for forbrukerne. Dette fører til økende konkurranse for nasjonale matprodusenter. I sitt doktorgradsarbeid ønsket Vabø å svare på følgende spørsmål: Hva er mekanismene bak, og grunnene for, valg av norskprodusert mat i det norske markedet? 

Hun fant at forbrukerne har flere grunner til å velge norskprodusert mat. Disse er knyttet til enten kvalitet eller samfunnsengasjement.

Velkommen til disputas

Professor Håvard Hansen ved UiS har vært hovedveileder. Forsker Hilde Kraggerud fra Tine BA har vært medveileder. 

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Kunngjøring for disputas

Mette Vabø