MENY

EdTech-dagen på NordicEdge 2017

KnowHow EdTech-konferansen innleder Nordic Edge Expo i 2017. Her bringes skoleledere og lærere sammen med næringslivsledere og bedrifter for å utforske digital læringsteknologi.

Smart læring, smart skole, smart utdanning i en smart region. Hvordan kan vi utnytte moderne læringsteknologi og erfaringer på tvers av skole, høyere utdanning og næringsliv for å bygge en region for læring og innovasjon? Nordic Edge Expo utvides med en dag for å satse på læringsteknologi.

Se programmet for KnowHow EdTech 2017

Fjorårets EdTech-konferanse som ble arrangert på Universitetet i Stavanger, er altså blitt en egen dag under Nordic Edge Expo 2017. Samarbeidet innebærer blant annet at expo-delen av Nordic Edge-arrangementet skal inneholde en vesentlig andel utstillere og aktører i EdTech-bransjen. 

Del av smart by-satsning

Utdanning og kunnskap er en av bærebjelkene i den såkalte smartby-strategien. Gjennom UiS’ engasjement i Triangulum-prosjektet og i nettverket som har dannet seg på tvers av skoler, næringsliv, fylkeskommunen og kommunen innen digitalisering i et utdanningsperspektiv, ser vi at den digital læringsteknologi-konferansen har en særlig relevant rolle i smartby-satsningen.

Formålet med årets KnowHow EdTech-konferanse er å vise hva som er mulig ved riktig bruk av teknologi i læringssituasjoner. Dette gjør vi gjennom konkrete eksempel fra såvel lokale som internasjonale aktører. Konferansen søker å legge til rette for bedre samarbeid og nettverk på tvers av skolenivå og mellom skolen og næringslivet

KnowHow EdTech 2016 var delvis et politisk initiativ, sammen med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og NettOp – avdeling for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning, ved UiS. Dette oppstod i parallell med utviklingen av konferansen og messen Nordic Edge Expo, som er et initiativ i smartby-satsningen i Stavanger regionen. EU-prosjektet Triangulum, hvor både Stavanger kommune og UiS er partnere, inngår i denne og har som mål å bidra til en mer bærekraftig utvikling i vår region ved hjelp av ny teknologi.