Et profilbilde

Universitetsbibliotekar - spesialpedagog
Erika Lea Simonson Rolfsnes { "honorific-suffix": "Universitetsbibliotekar - spesialpedagog", "fn": "Erika Lea Simonson Rolfsnes", "tel": "Telefon: 51832795", "email": "erika.l.rolfsnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Prorektor for forskning
Institutt/senter Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for forsknings- og studiestøtte
Rom KE A-280

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)