MENY

Lunsj-seminar med Marlene Spanger, Aalborg University Copenhagen

Hva gjør følelser? Sirkulasjon av irritasjon, fiendtlighet og skam i feltarbeidet.

Marlene Spanger er gjesteforsker i Nettverk for kjønnsforskning.

Nettverket inviterer til lunsjseminar med Marlene Spanger, associate professor ved Institut for kultur og globale studier, Aalborg Universitet København. Marlene Spangers forskningsområde dekker temaene migration, prostitusjon og menneskehandel med særlig vekt på kjønnede og rasistiske formasjoner, samt transnasjonale intimitetsrelasjoner. Med drivkraft i poststrukturalistisk kjønnsteori og diskursteori har Marlene Spanger, sammen med May-Len Skilbrei redigert antologien: Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power (Routledge, 2017).
På seminaret holder hun foredrag om følelser og feltarbeid.
Alle er velkomne. Nettverket byr på kaffe og te.

Marlene Spanger

Marlene Spanger