Et profilbilde

Stipendiat
Marte Tonning Otterlei { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Marte Tonning Otterlei", "tel": "Telefon: 51833629", "email": "marte.t.otterlei@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom EAL H-155

Undervisning

Forskningsområder

Sosialt arbeid, barnevern

Utvalgte publikasjoner

Otterlei, M. (2013) God praksis - refleksjoner fra en kommunal barneverntjeneste I Fosterhjem i slekt og nettverk -artikkelsamling Oslo: Bufetat

Otterlei, M., Engebretsen, E. & Heggen, H. (2012) Forskjønning av fengselstraff  I Engebretsen, E. & Heggen, H. (Red.) Makt på nye måter (1-158) Oslo: Universitetsforlaget

Otterlei, M. (2010) Bilder av barn og straff: karakteristikker av unge lovbrytere i avisreportasjer på 1970-tallet og i dag. Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i OsloPågående forskning

Doktorgradsprosjekt: " Et krevende møte. Når barneverntjenesten formilder til foreldre at man fremmer sak om omsorgsovertakelse" (Aug. 2017 -  )

Arbeidserfaring

2017 -                Doktorgradstipendiat sosialt arbeid, IS, UiS

2014 - 2017       Barnevernkonsulent, Stavanger barneverntjeneste

2011 - 2014       Barnevernkonsulent, Sagene barneverntjeneste

2009 - 2012       Timelærer Høgskolen i Oslo (gruppeundervisning,praksisoppfølging, sensurering, skriveseminar)

Annet:

Observatør i "Kvellokorpset" Stavanger kommune

Medlem i "voldsteam" og "familierådsteam" Sagene barneverntjeneste

2010 - 2012 Vaktansvarlig på Røde Kors telefonen for barn og unge "Kors på Halsen"

2009 - 2012 Medlem av forskergruppen "Det nye språket". Samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo, seksjon for helsefag.

Ettårig opplæring i den dialogiske samtalemetode  "Barnesamtalen" (Gamst og Langballe)

Ettårig kursrekke om vold i nære relasjoner v/Helse og velferdsetaten i Oslo


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Otterlei, Marte Tonning (2020). Er barnevernet i stand til å ivareta foreldres forståelige emosjoner?.
  • Otterlei, Marte Tonning (2019). Den vanskelige samtalen om omsorgsovertakelse. Saksbehandleres og foreldres erfaringer fra formidlingsmøter.. FORSA; 2019-11-14 - 2019-11-15.
  • Otterlei, Marte Tonning (2019). Nok tid til suksess.
  • Otterlei, Marte Tonning (2018). "The challenging encounter". Eusarf; 2018-10-02 - 2018-10-05.
  • Otterlei, Marte Tonning (2018). The challenging encounter: when child welfare workers inform parents about the decision to bring to court the question of child custody rights. Ulster University; 2018-07-02 - 2018-07-03.