Et profilbilde

Professor i historie
Finn Arne Jørgensen { "honorific-suffix": "Professor i historie", "fn": "Finn Arne Jørgensen", "tel": "Telefon: 51833687", "email": "finn.a.jorgensen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-238
Hjemmeside http://finnarne.net/
Tlf priv/mob
Merknader Epost er greieste måten å nå meg på

Finn Arne Jørgensen: Professor i miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger

Jeg er professor i miljøhistorie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap. I min forskning fokuserer jeg på møter mellom teknologi, natur og kultur. Jeg har i de siste par årene i tillegg jobbet mye med digitale medier og digital kulturarv. Ved Universitetet i Stavanger underviser jeg primært miljøhistorie, historiefagets teori og metode og digital historie. I min tidligere stilling som førsteamanuensis i teknologi- og miljøhistorie ved Umeå universitet (2010-2017) ble jeg utnevnt til merittert lærer i 2016. Jeg veileder gjerne masterstudenter innenfor mine kompetanse- og interesseområder - kontakt meg for en oversikt over mulige tema og forslag til oppgaver.
Sammen med Dolly Jørgensen, professor i historie ved IKS, har jeg startet programområdet The Greenhouse - et miljøhumanistisk forskningsinitiativ. 
Mye av forskningen min foregår innenfor rammene av tre eksternfinansierte forskningsprosjekt: I perioden 2019-2023 kommer jeg til å være spesielt opptatt med prosjektet "Locative Technologies and the Human Sense of Place" som jeg fikk innvilget fra Norges forskningsråds FRIPRO-program. Her samarbeider jeg med Karen Lykke Syse ved Senter for miljø og utvikling, UiO.
I tillegg har jeg et mindre, relatert prosjekt finansiert av det svenske forskningsrådet Formas og undersøker naturopplevelser i den digitale tidsalderen, og da spesielt turistruter og jakt. Begge disse casestudiene settes inn i et lengre historisk perspektiv. Jeg er også prosjektleder på dette prosjektet, som har deltakere og samarbeidspartnere ved Umeå universitet. Sveriges landbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet og Universitetet i Oslo. 
Høsten 2018 ferdigstilte jeg en bok om resirkulering for MIT Press - denne skal være i salg høsten 2019. Jeg håper også bli ferdig med en bok om den norske hyttas miljøhistorie i løpet av 2019. 
Jeg har skrevet flere populærvitenskapelige tekster for det store amerikanske tidsskriftet The Atlantic.
Jeg har en doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier fra NTNU (2007), hvor jeg skrev en avhandling om flaskepantautomatens historie og utviklingen av infrastrukturelle systemer for innsamling og resirkulering av flasker og bokser i Norge, Sverige og USA, 1970-2000. Denne avhandlingen ble utgitt i revidert utgave som Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling med Rutgers University Press i 2011.
Jeg hadde en postdoktorstilling finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2008-2010, hvor jeg forsket på den norske hyttas miljøhistorie. Flere artikler og antologien Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag (redigert sammen med Helen Jøsok Gansmo og Thomas Berker og utgitt på Tapir Akademisk Forlag i 2011) har kommet ut av dette prosjektet, samt et stort antall medieoppslag. Et større bokmanus er fortsatt under utarbeidelse, forventes ferdig 2019.
Sammen med Dolly Jørgensen og Sara B. Pritchard ga jeg ut antologien New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies med University of Pittsburgh Press i 2013, hvor vi brakte sammen ledende forskere innenfor miljøhistorie og STS-feltene for en felles utforskning av møtepunktene mellom disse fagfeltene.
Jeg har hatt en rekke sentrale verv i internasjonale forskningsorganisasjoner, inkludert Society for the History of Technology (SHOT) og European Society for Environmental History. I 2009 grunnla jeg Nordic Environmental History Network med støtte fra Nordforsk. Jeg har vært Digital Content Editor i Environmental History og er for tiden Contributing Editor i Technology and Culture. Sammen med professor Sarah Elkind (San Diego State University) er jeg grunnlegger og redaktør for bokserien Intersections på University of Pittsburgh Press. Jeg var også medlem av forskningsrådet til Tekniska museet i Stockholm, 2014-2018.

Forskningsområder

Miljøhistorie, teknologihistorie, teknologi- og vitenskapsstudier (STS), digital historie, moderne historie, samtidshistorie.

Utvalgte publikasjoner

Bøker

Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling (Rutgers University Press, 2011)

New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies (University of Pittsburgh Press, 2013), redigert sammen med Dolly Jørgensen og Sara B. Pritchard.

Norske hytter i endring: Om bærekraft og behag (Tapir Akademisk Forlag, 2011), redigert sammen med Helen Jøsok Gansmo og Thomas Berker.

Artikler

Kjetil Fallan & Finn Arne Jørgensen (2017) "Environmental Histories of Design: Towards a New Research Agenda," Journal of Design History 30(2): 103-121.

Finn Arne Jørgensen (2015) "Why Look at Cabin Porn?" Public culture 37(3): 557-578.

Finn Arne Jørgensen (2014) "The Armchair Traveler?s Guide to Digital Environmental Humanities," Environmental Humanities 4: 95-112.

Finn Arne Jørgensen, et al. (2013) "Entangled Environments: Historians and Nature in the Nordic Countries," Historisk Tidsskrift 92(1): 9-34.

Finn Arne Jørgensen (2013) "Green citizenship at the recycling junction: consumers and infrastructures for the recycling of packaging in twentieth-century Norway," Contemporary European History 22(3): 499-516.

Pågående forskning

2019-2023 "Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020," finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program. Prosjektleder.

2017-2020 "Experiencing Nature in the Digital Age", finansiert av Formas. Prosjektleder. 

2015-2019 "Digitala modeller: Teknikhistoriens samlingar, digital humaniora och industrialismens berättelser", finansiert av Kungl. vitterhetsakademin og Riksbankens jubileumsfond. Prosjektdeltaker. 

Arbeidserfaring

Professor i miljøhistorie, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger, 2017-

Universitetslektor (tilsv. førsteamanuensis), Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2014-2017.

Biträdande universitetslektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2010-2014.

Postdoktor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2008-2010. 

Gjesteforsker, Department of Science, Technology, and Society, University of Virginia. 2005-2006

Doktorgradsstipendiat, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2004-2007.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Material and metaphorical clouds. I: Silver Linings : Clouds in art and science. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050899. s. 7-21.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Following the people, things, and places of industrial heritage across the digitization threshold. I: Digitala modeller: Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet. Lunds universitet. ISBN 978-91-985045-3-8. s. 107-123.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Recycling. MIT Press. ISBN 9780262537827. 190 s.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2018). Aesthetics of energy landscapes. Environment, Space, Place (ESP). ISSN 2066-5377. Volum 10. Hefte 1. s. 1-14. DOI: 10.5749/envispacplac.10.1.0001.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Refleksjoner over miljøhistoriens utvikling i Norge. Historikeren. ISSN 1891-6600. Volum 2. s. 48-51.
 • Fallan, Kjetil; Jørgensen, Finn Arne (2017). Environmental histories of design: Towards a new research agenda. Journal of Design History. ISSN 0952-4649. Volum 30. Hefte 2. s. 103-121. DOI: 10.1093/jdh/epx017.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Walking with GPS: An Object Lesson. I: Methodological Challenges in Nature-Culture and Environmental History Research. Routledge. ISBN 9781317353560. s. 284-297.
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). The Internet of Things. I: A New Companion to Digital Humanities. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1118680643. s. 42-53.
 • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly (2016). The Anthropocene as a History of Technology: Welcome to the Anthropocene: The Earth in Our Hands, Deutsches Museum, Munich. Technology and Culture. ISSN 0040-165X. Volum 57. Hefte 1. s. 231-237.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Why look at cabin porn?. Public culture. ISSN 0899-2363. Volum 27. Hefte 3. s. 557-578. DOI: 10.1215/08992363-2896231.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Coca-Cola Bottle, USA (Earl R. Dean, 1915). I: Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things. Bloomsbury Academic. ISBN 978-0-85785-352-3. s. 218-221.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Frankfurt Kitchen, Germany (Grete Lihotsky, 1926). I: Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things. Bloomsbury Academic. ISBN 978-0-85785-352-3. s. 164-167.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). The Armchair Traveler’s Guide to Digital Environmental Humanities. Environmental Humanities. ISSN 2201-1919. Volum 4. s. 95-112. DOI: 10.1215/22011919-3614944.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Green Citizenship at the Recycling Junction: Consumers and Infrastructures for the Recycling of Packaging in Twentieth-Century Norway. Contemporary European History. ISSN 0960-7773. Volum 22. Hefte 3. s. 499-516. DOI: 10.1017/s0960777313000258.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). The Backbone of Everyday Environmentalism: Cultural Scripting and Technological Systems. I: New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies. University of Pittsburgh Press. ISBN 978-0822962427. s. 69-86.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). The Networked North: Thinking about the Past, Present, and Future of Environmental Histories of the North. I: Northscapes: History, Technology, and the Making of Northern Environments. University of British Columbia Press. ISBN 978-07-74825733. s. 268-279.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Using Blended Learning to Develop a Signature Pedagogy for Teaching History of Technology. I: Reformation, revolution, evolution - Universitetslärandet ur ett tidsperspektiv.. Umeå universitet. ISBN 978-91-7459-571-0.
 • Jørgensen, Finn Arne; Karlsdóttir, Unnur Birna; Mårald, Erland; Poulsen, Bo; Räsänen, Tuomas (2013). Entangled Environments: Historians and Nature in the Nordic Countries. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. Volum 92. Hefte 1. s. 9-34.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Designing a hole in the wall: The reverse vending machine as socio-technical system and environmental infrastructure. I: Scandinavian Design: Alternative Histories. Berg Publishers. ISBN 9781847889119.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok; Jørgensen, Finn Arne (2011). Hyttedrømmen mellom hjem, fritid og natur. I: Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251927901.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Den første hyttekrisa. Samfunnsplanlegging, naturbilder og allmenningens tragedie. I: Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251927901. s. 37-52.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Making A Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling. Rutgers University Press. ISBN 978-0-8135-5054-1. 208 s.
 • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly (2008). Miljøhistorie: Kunsten å lytte til naturens stemme?. Fortid. ISSN 1504-1913. Volum 5. Hefte 4. s. 6-9.
 • Jørgensen, Finn Arne (2002). "Det mangetydige forbruket". I: Fabrikkens sted, bilde og idé - Nr. 5 i Skriftserie fra forskningsprosjektet "Fabrikken". [Mangler utgivernavn]. s. 165-181.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Silver Linings : Clouds in art and science. Museumsforlaget AS. ISBN 9788283050899. 360 s.
 • Karlsson, Tomas; Jørgensen, Finn Arne (veileder) (2018). Låtsaskrigen: Föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 år. Umeå Studies in History and Education. ISBN 978-9176018583. 324 s.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne; Pritchard, Sara B. (2013). New Natures: Joining Environmental History with Science and Technology Studies. University of Pittsburgh Press. ISBN 978-0822962427. 272 s.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Beverages.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Scandinavia.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne (2011). Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251927901. 200 s.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Keep America Beautiful.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Recycling.
 • Jørgensen, Finn Arne (2008). Miljøhistorie i Norge: En portal for norsk miljøhistorisk forskning. Nettside. 0 s.
 • Jørgensen, Finn Arne; Østby, Per (veileder) (2007). The infrastructure of everyday environmentalism. Tomra and the reverse vending machine, 1970-2000. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. ISBN 978-82-471-5126-6. 349 s.
 • Jørgensen, Finn Arne (2002). Tidens krav. Framveksten av det vitenskapelige husstellet i Norge, 1900-1940. Institutt for tverrfaglige kulturstudier. 140 s.
 • Jørgensen, Finn Arne (2001). Tidens Krav. Framveksten av det vitenskapelige husstellet i Norge 1900-1940. Historisk institutt, NTNU. 127 s.
 • Jørgensen, Finn Arne (2006). Historiker Finn Arne Jørgensen.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Angela Cassidy on Vermin, Victims & Disease. Vimeo. [Internett]; 2020-05-18.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Antony Adler on Neptune's Laboratory. Vimeo. [Internett]; 2020-05-04.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Bathsheba Demuth on Floating Coast. Vimeo. [Internett]; 2020-04-27.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Christine Eriksen and Susan Ballard on Alliances in the Anthropocene. Vimeo. [Internett]; 2020-05-25.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with David Farrier on Footprints. Vimeo. [Internett]; 2020-03-23.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with David Fedman on Seeds of Control. Vimeo. [Internett]; 2020-06-01.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Emily Pawley on The Nature of the Future. Vimeo. [Internett]; 2020-06-08.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Eva Giraud on What Comes After Entanglement. Vimeo. [Internett]; 2020-04-20.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jeremy Zallen on American Lucifers. Vimeo. [Internett]; 2020-04-06.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Jessica Lee on Two Trees Make a Forest. Vimeo. [Internett]; 2020-05-11.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Paul Huebener on Nature’s Broken Clocks. Vimeo. [Internett]; 2020-06-15.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Paul Merchant on Latin American Culture & the Limits of the Human. Vimeo. [Internett]; 2020-04-13.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Bilen og hytta - en kjærlighetshistorie. 2020-09-24 - 2020-09-25.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Den store frosten i 1709. Studio 2, NRK P2. [Radio]; 2020-05-11.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Hytta er 15 minutter hjemmefra. Aftenposten. [Avis]; 2020-09-26.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Hytter i coronatider. NRK P1, Lokalen. [Radio]; 2020-07-28.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). NRK Svalbard og lenestolsturisme. NRK Rogaland (Lokalen). [Radio]; 2020-02-05.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Recycling is not garbage.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Resirkulering gjennom 1000 år - fra mangel til overflod. Avfallsforum Rogaland; 2020-02-19.
 • Jørgensen, Finn Arne (2020). Storbritannias sentralbank sier koronakrisen er verste nedtur på over 300 år. NRK.no. [Internett]; 2020-05-12.
 • Jørgensen, Finn Arne; Fojuth, Marie-Theres (2020). Stedsansen - en samtale om teknologiene mellom hjernen og verden. The Greenhouse, UiS & Stavanger maritime museum; 2020-09-21.
 • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly (2020). Greenhouse Online Environmental Humanities Book Talk with Dolly Jørgensen on Recovering Lost Species in the Modern Age. Vimeo. [Internett]; 2020-03-30.
 • Syse, Helleik Line; Hågbo, Trond-Ola; Jørgensen, Finn Arne (2020). Podkast: Energisnakk. Resirkulering – Symbolpolitikk eller et tiltak som monner? Med professor og forfatter Finn Arne Jørgensen. https://nettop.guru/wordpress/resirkulering-symbolpolitikk-e. [Internett]; 2020-02-27.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Blir veien til mens man går? Stedssansen i en teknologisk tid. Det kongelige norske vitenskapsakademi; 2019-05-24.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Dogs with antennas: The co-production of hunting in a GPS-enabled world. Research Institute CLUE+; 2019-05-17.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Hytter og påske. NRK P1 (Rogaland). [Radio]; 2019-04-12.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Innpakket natur og teknologi på boks. Stavanger maritime museum; 2019-09-12.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Is recycling garbage?. European Society for Environmental History; 2019-08-21 - 2019-08-25.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Making History: Critical Making, 3D Printing, and Digital Cultural Heritage in the History Classroom. 2019-12-03 - 2019-12-05.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Ny bok om resirkulering. NRK P1 Rogaland. [Radio]; 2019-10-17.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Om hyttenavn. NRK Hordaland, Morgensendingen. [Radio]; 2019-08-06.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Resirkuleringens etikk. NRK P2 - Verdibørsen. [Radio]; 2019-01-10.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Teknologisk tretthetssyndrom. NRK P1 Verdibørsen. [Radio]; 2019-03-07.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Touched Nature: Building in, with, and against the environment in Norway after 1960. Society for the History of Technology; 2019-10-24 - 2019-10-27.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). Wayfinding, environment, and technology. Society for the History of Technology; 2019-10-24 - 2019-10-27.
 • Jørgensen, Finn Arne (2019). When the Humanities Went Digital (A History of Technology Told in the Future Tense). Kungliga Biblioteket; 2019-02-07 - 2019-02-08.
 • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly (2019). Cultivating green citizenship through place-based history education. 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2018). Introduction to the BRIGHT network. Universitetet i Stavanger; 2018-10-01 - 2018-10-02.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Bynær hyttekos til under millionen. VG. [Avis]; 2018-10-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Hunting in a Technologically Mediated Landscape: Hunting Dogs, GPS Collars, and Mobile Devices in Scandinavian Moose Hunting. 2018-03-29 - 2018-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Hva skal vi med hytteporno?. Forskningsdagene i Stavanger; 2018-09-27.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Hytta og bilen - en kjærlighetshistorie drevet av olje. Norsk oljemuseum; 2018-09-20.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Hyttekos til under millionen. Dine Penger. [Fagblad]; 2018-10-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Is recycling garbage? Evaluating the impact of environmental actions through Discard Studies. University of Helsinki; 2018-12-11.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Nordmenn har mistet kontrollen over hyttedrømmen. Aftenposten. [Avis]; 2018-03-29.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Om hytteporno. Lokalen, NRK P1 (Rogaland). [Radio]; 2018-09-26.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Verdibørsen: Teknologi – trussel og mulighet. NRK P2. [Radio]; 2018-05-03.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Vi leier mer enn før: Dette er årets mest populære hyttedestinasjoner. Aftenposten. [Internett]; 2018-03-20.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Vi trenger nye Tomra-er, ikke nye Hydro-er. Pan. [Internett]; 2018-09-11.
 • Jørgensen, Finn Arne (2018). Å bygge seg inn i naturen: Historien om DNT og det norske hyttelivet. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab; 2018-01-24.
 • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly (2018). Museer og forskning. Jærmuseet; 2018-12-18.
 • Jørgensen, Finn Arne; Jørgensen, Dolly (2018). Progression in environmental humanities education. Universitetet i Stavanger; 2018-10-01 - 2018-10-02.
 • Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2017). Can there be a Nordic Anthropocene? Histories of New Natures in the Nordic Countries. Aalborg University; 2017-08-15 - 2017-08-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). AI.. Forskning.se. [Internett]; 2017-08-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Audun Dybdahl: Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Den ene kaller naboens hytte for Sætra. Den andre for Manhattan. Aftenposten. [Avis]; 2017-04-10.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Her får du hytte til under en halv million. Adresseavisen. [Avis]; 2017-04-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Hva kom først - Jesus eller egget?. VG. [Avis]; 2017-04-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Hvordan lese en million bøker? Nye historiske forskningsmetoder i en digital tidsalder. UiS Etter- og videreutdanning; 2017-11-14.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Kunsten å holde kjeft i klasserommet. Senter for IKT i utdanningen; 2017-11-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Lost Places: Making and Unmaking Landscapes in the Digital Age. National Chung Hsing University; 2017-01-04.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Nabokrangel til fjells: Skigardens forbannelse. VG. [Avis]; 2017-04-14.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Nærmeste naboer: Torvtak møter funkis. A-Magasinet. [Avis]; 2017-04-12.
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945 by JR McNeill and Peter Engelke (review).
 • Jørgensen, Finn Arne (2017). Waste and authority: Articulating state responses to the problem of littering in Norway and Singapore, 1950-2000. European Society for Environmental History;
 • Jørgensen, Finn Arne; Foka, Anna; Snickars, Pelle (2017). Digitizing Industrial Heritage: Models and Methods in the Digital Humanities. Digital Humanities in the Nordic Countries;
 • Jørgensen, Finn Arne; Snickars, Pelle; Nilsson Stål, Anna Karin (2017). Digitizing Swedish Industrial Heritage: Models and Methods in the Digital Humanities. 2017-08-30 - 2017-09-01.
 • Mathiesen, Espen; Jørgensen, Dolly; Jørgensen, Finn Arne (2017). Auditorium UIS The Greenhouse, humanistisk miljøforskning. Auditorium UIS. [Radio]; 2017-09-28.
 • Skarstein, Frode; Jørgensen, Finn Arne (2017). De egentlige klimarebellene.
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). Arkitektur for en ny tid. Fjell og vidde. [Tidsskrift]; 2016-12-05.
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). Deep and Thin Maps: A digital history of Northern routes and landscapes in Scandinavia, 1850-1900. American Society for Environmental History;
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). Derfor elsker vi hyttelivet. VG. [Avis]; 2016-03-26.
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). Derfor henger kongefamilien på utedoen. Abito. [Fagblad]; 2016-05-19.
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). Digital humaniora på teknologihistoriske museer. Teknisk Museum; 2016-11-11.
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). Game After: A Cultural Study of Video Game Afterlife by Raiford Guins (review).
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). Seeing Green: The Use and Abuse of American Environmental Images by Finis Dunaway (review).
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). The Internet Is Obsessed With a Video Feed of Bears Eating Salmon.
 • Jørgensen, Finn Arne (2016). When the Humanities Went Digital (A History of Technology Told in the Future Tense. Society for the History of Technology;
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Coca-Cola-flaskans designhistoria. Tekniska museet; 2015-04-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Digital Earth. Bildmuseet; 2015-12-08.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Digital Histories of Technology. Society for the History of Technology;
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Fra gammelt skrot til designmøbler. Hyttemagasinet. [Tidsskrift]; 2015-05-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Gammel hytte-moro. VG. [Avis]; 2015-04-03.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Informationsskuggor och sensoriska medier. Bildmuseet; 2015-04-19.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Nya perspektiv på vår omvärld.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Nye teknologier og interaktive læringsmiljøer. Prosjekt Innovativ Lektorutdanning, NTNU; 2015-02-10.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Primitiv drøm. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2015-03-26.
 • Jørgensen, Finn Arne (2015). Tomra: Reverse-Vending Technology Offers Big-Data Opportunities Going Forward. Seeking Alpha. [Fagblad]; 2015-04-27.
 • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil (2015). Environmental histories of design.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Derfor henger kongefamilien på utedassen. Aftenposten. [Avis]; 2014-03-22.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Har du ‘skilt deg’ på hytta?. Hyttemagasinet. [Tidsskrift]; 2014-12-19.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Ja, vi elsker våre hytter. VG. [Avis]; 2014-04-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Living on a Digital Planet. Sliperiet, Umeå universitet;
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Modernity and Nostalgia at the Norwegian Leisure Cabin. Oxford Brookes University; 2014-02-11.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). Toppen av pallen. NRK. [Internett]; 2014-12-13.
 • Jørgensen, Finn Arne (2014). What Happens to a Place When the Data About It Is Lost?.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). - Utedo, med isopor, sagflis og kongelige på veggen. Klikk.no. [Internett]; 2013-03-05.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). A Pocket History of Bottle Recycling.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Cabin Porn, History, and the Digital Sublime. Stanford University; 2013-02-28.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Den umulige hytta.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Derfor elsker vi hyttelivet. NRK. [Internett]; 2013-08-02.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). God ettermiddag Trøndelag. NRK Trøndelag. [Radio]; 2013-07-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Mangler vann, har hyttebok. KK. [Tidsskrift]; 2013-03-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Planning for Sacrifice Zones: Renewable Energy Transitions and Spatial Sustainability. Dalhousie University; 2013-08-13.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Sjekk hyttene du får til under millionen. Dagbladet. [Avis]; 2013-02-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Sweden and the Digital Environmental Humanities. McGill University; 2013-09-09.
 • Jørgensen, Finn Arne (2013). Urbana älgar och turister i djurvärlden.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Cabin Fever – What’s the New Norwegian Dream. Viking Magazine. [Tidsskrift]; 2012-04-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Hyttefolk 1972-79.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Hytteliv på 1980-tallet.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Hytteliv på 1990-tallet.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Hytteliv på 2000-tallet.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Hytteporno har blitt en internett-hit. Dagbladet. [Avis]; 2012-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Kan man bo i en idé?.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Latterlig billig Hyttetips!. Dagbladet. [Avis]; 2012-05-16.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Scrabble eller Wordfeud? Fantasi eller DrawSomething?. Adresseavisen. [Avis]; 2012-04-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). The Power of Cabin Porn: Producing and consuming electricity in Norwegian leisure cabins. University of Virginia; 2012-09-20.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). Vil ha kort vei til hytten. Bergens tidende. [Avis]; 2012-12-14.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). What It Means That Urban Hipsters Like Staring at Pictures of Cabins.
 • Jørgensen, Finn Arne (2012). You are here: GPS, geospatial data, and the experience of place. University of Virginia; 2012-09-21.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Annotated Landscapes: Transforming Location Awareness Through Digital Personal Navigation. HUMlab; 2011-12-08 - 2011-12-09.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Blåste til kamp for natur og hytter. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-04-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Consumers, convenience, and citizenship: Scandinavian packaging recycling in the 20th century. Rachel Carson Center for Environment and Society; 2011-05-27 - 2011-05-29.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Det norske fjellpalasset. Klassekampen. [Avis]; 2011-10-29.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Disse hyttemodellene selger som varmt hvetebrød. Klikk.no/Hytteliv. [Internett]; 2011-04-07.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Ferie uten Facebook. UT.no. [Internett]; 2011-07-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Hans er en utdøende rase. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-08-20.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Her er de mest populære ferdighyttene: Selger som varmt hvetebrød. Dagbladet.no. [Avis]; 2011-04-07.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Her får du hyttedrømmen til under 1,5 millioner. Dagbladet. [Avis]; 2011-09-02.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Her får du nasjonalromantikk til under 1,5 millioner. ABC Nyheter. [Internett]; 2011-09-03.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Hytte handlar om naturen. Nationen. [Avis]; 2011-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Hyttebok skiftes nå ofte ut med hytteblogg. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-08-24.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Hyttedraumen. Sunnmørsposten. [Avis]; 2011-03-05.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Hyttedrømmen. Dagbladet Magasinet. [Avis]; 2011-04-23.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Hyttedrømmen. Dagsavisen. [Avis]; 2011-04-16.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Ikke hyttebok, men hytteblogg. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-08-24.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Luksushotell billigere enn hytte. NTB Tema. [Internett]; 2011-03-24.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Luksushotell billigere enn hytte. Sunnmørsposten. [Avis]; 2011-03-24.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Night at the cabin: Electricity and the experience of darkness in Norwegian leisure cabins, 1950 – 2000. European Society for Environmental History; 2011-06-28 - 2011-07-02.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). The Norwegian Leisure Cabin and the Infrastructure of Nature. University Consortium of Pori; 2011-12-13.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Tre hytter - tre stiler. Dagbladet Søndag. [Avis]; 2011-10-09.
 • Jørgensen, Finn Arne (2011). Ut i naturen. Rogalands Avis. [Avis]; 2011-04-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). A View to a Hill: Experiencing nature through leisure cabin architecture. American Society for Environmental History; 2010-03-10 - 2010-03-14.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Cold War Kitchen: Americanization, Technology, and European Users.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Den norske drømmehytta: Hvilken hyttestil liker du best?. Klikk.no/Hytteliv. [Internett]; 2010-10-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Den siste luksus: Fravær av naboer. Hytteavisen. [Avis]; 2010-03-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Førkveld. Førkveld, NRK1. [TV]; 2010-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Hyttemarkedet - Lei av afterski og støy. Klikk.no Bolig. [Internett]; 2010-02-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Hyttetu. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-03-27.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Kjøkken og do avslører hyttetypen din. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2010-07-05.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Lang Lunsj. NRK P1, Østlandssendingen. [Radio]; 2010-03-29.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Om å være fjong til fjells. Nationen. [Avis]; 2010-03-31.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Tradisjonell eller trendy hytte?. Hjem.no. [Internett]; 2010-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Tradisjonelt design danker ut trendy på hytta. VG Nett. [Avis]; 2010-04-02.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Utedo og bredbånd på hytta. Aftenposten. [Avis]; 2010-03-26.
 • Jørgensen, Finn Arne (2010). Utedoen viser vei. Hytteavisen. [Avis]; 2010-02-11.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Alltid ute etter det nyeste til hytta. Adresseavisen. [Internett]; 2009-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Den historiske stedssansen.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Den lysegrønne miljøbevegelsen. Seminarrekken Miljø og kultur; 2009-02-04.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Den norske hytte. Nationen. [Avis]; 2009-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Den norske hyttedrømmen. NTNU; 2009-04-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Den norske hyttedrømmen i Norgesglasset, NRK P1. Norgesglasset, NRK P1. [Radio]; 2009-04-02.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Den teknologiske hytta.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). En skikkelig fiskehistorie.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Finnes den autentiske hytta?. forskning.no. [Internett]; 2009-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Han forsker på hyttelivet. Idébladet Hytteliv. [Avis]; 2009-04-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Helt enkel luksus!. Idébladet Hytteliv. [Avis]; 2009-08-25.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Historiske digresjoner.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Hva kan hytta fortelle om eierne?. Radioselskapet, NRK P2. [Radio]; 2009-04-15.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Hyttedoens historie. Reiseradioen, NRK P1. [Radio]; 2009-07-07.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Hyttedrømmen: En hyttebok blir til (forskningsblogg).
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Hytteeiere er teknofriker. Aftenposten/Hyttemagasinet. [Internett]; 2009-03-30.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Hyttepalass dumpes i pris. Klikk.no Bolig. [Internett]; 2009-09-16.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Internett på hytta. Norgesglasset, NRK P1. [Radio]; 2009-06-29.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Ja, vi elsker ferie. Go To Gate. [Avis]; 2009-06-25.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). "Kreativ av utedo". Grosvold, NRK1. [TV]; 2009-04-03.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Making yourself at home in nature: The conflict between public access to land and leisure cabin ownership in Norway, 1850-2000. 2009-08-04 - 2009-08-08.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Miljødebatt på hytteblogg. Hytteliv. [Internett]; 2009-02-06.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Norges beste hytteblogger. Klikk.no Bolig. [Internett]; 2009-09-22.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Northern Contributions to Environmental History: A Roundtable Discussion. 2009-08-04 - 2009-08-08.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Når kloke hoder stikker seg fram.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Om den norske hytta. Lang Lunsj, NRK P1 Østlandssendingen. [Radio]; 2009-04-07.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Se opp for svermende forskere!.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Technological Infrastructures and Natural Experiences: The Development of the Norwegian Trekking Association’s Network of Footpaths and Cabins. American Society for Environmental History; 2009-02-25 - 2009-02-28.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). Teltvarehus og grillbein. Romerikes Blad. [Avis]; 2009-04-08.
 • Jørgensen, Finn Arne (2009). The Car Society: Ideology, expertise and rule-building in post-war.
 • Jørgensen, Finn Arne; Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas (2009). Liveblogging fra hyttemessen i Trondheim. Idébladet Hytteliv (internett). [Internett]; 2009-05-05.
 • Jørgensen, Finn Arne (2008). Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?. Centre for Rural Research; 2008-03-26 - 2008-03-28.
 • Jørgensen, Finn Arne (2008). Are you really in the wild when you have an espresso machine in your cabin?. American Society for Environmental History;
 • Jørgensen, Finn Arne (2008). Internationalization and localization. Center for History and New Media, George Mason University; 2008-05-31 - 2008-06-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2008). Nettsiden "Miljøhistorie i Norge".
 • Jørgensen, Finn Arne (2008). Review of Terje Tvedt and Eva Jakobsson, A History of Water. Volume 1: Water Control and River Biographies; Terje Tvedt and Richard Coopey, A History of Water. Volume 2: The Political Economy of Water; Terje Tvedt and Terje Oestigaard, A History of Water. Volume 3: The World of Water.
 • Jørgensen, Finn Arne (2008). Toppseilas på grønn bølge. Universitetsavisa. [Internett]; 2008-01-07.
 • Jørgensen, Finn Arne (2007). Best på miljø når det er lettvint og lønnsomt. Adresseavisen. [Avis]; 2007-11-19.
 • Jørgensen, Finn Arne (2007). 'Feel the Volcanicity!' The Imagined Landscapes of Bottled Water. Society for the history of technology; 2007-10-18 - 2007-10-21.
 • Jørgensen, Finn Arne (2007). Green Machines: The blending of technology and environmentalism in beverage container recycling systems. ICOHTEC; 2007-08-14 - 2007-08-18.
 • Jørgensen, Finn Arne (2007). Review of David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900 (Oxford: Oxford University Press), 2006.
 • Jørgensen, Finn Arne (2007). Teaching Consumers to Recycle: Approaches to aluminum can recycling in Norway and the US. European Society for Environmental History; 2007-06-05 - 2007-06-09.
 • Jørgensen, Finn Arne (2006). Bottle Bills and Bottle Machines: The Practical Aspects of Beverage Container Recycling Policy in Norway, Sweden, and the U.S. in the 1980s. Journal of Policy History; 2006-06-02 - 2006-06-04.
 • Jørgensen, Finn Arne (2006). Bottle Bills: Breaking or Building Business?. Business History Conference; 2006-06-08 - 2006-06-10.
 • Jørgensen, Finn Arne (2006). Tomras flaskepantautomat og den grønne forbrukeren. P2005; 2006-02-09 - 2006-02-10.
 • Jørgensen, Finn Arne (2006). Turning a Green Machine Green. American Society for Environmental History; 2006-03-29 - 2006-04-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2005). From Rational Backroom Handling to Helping the World Recycle: Defining Users of Tomra's Reverse Vending Machines. Society for the History of Technology; 2005-11-03 - 2005-11-06.
 • Jørgensen, Finn Arne (2005). From Rational Backroom Handling to Helping the World Recycle: Defining Users of Tomra's Reverse Vending Machines. University of Virginia; 2005-10-07 - 2005-10-09.
 • Jørgensen, Finn Arne (2005). "Reverse Vending Machines - Globalization in Reverse?". NTNU; 2005-08-04 - 2005-08-06.
 • Jørgensen, Finn Arne (2005). Turning a Green Machine Green. University of Virginia; 2005-12-01.
 • Jørgensen, Finn Arne (2004). Debatt med Erling Dokk Holm i NRK P2s Dagsnytt 18. Dagsnytt 18, NRK P2. [Radio]; 2004-06-10.
 • Jørgensen, Finn Arne (2004). Morgendagens samfunn. Flerfaglig fellesorganisasjon (2FO); 2004-03-26.
 • Jørgensen, Finn Arne (2004). Nye organisasjoner på gamle spor? Deregulering av jernbane i Norge � synspunkt fra aktørene. SINTEF Teknologi og samfunn - Sikkerhet og pålitelighet; 2004-10-27.
 • Jørgensen, Finn Arne (2004). Ryddetrenden kommer. Aftenposten. [Avis]; 2004-12-27.
 • Jørgensen, Finn Arne (2004). Trøndernes forbruksvaner. NRK Midtnytt. [TV]; 2004-02-27.
 • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil (2004). Gucci og gulost.
 • Jørgensen, Finn Arne; Fallan, Kjetil (2004). Marked og moral.
 • Jørgensen, Finn Arne (2003). "I Brochmanns kjøkken. Vitenskap, modernitet og politikk i mellomkrigstidens husstelldiskurs". [Mangler data];
 • Jørgensen, Finn Arne (2002). Unyansert syn på forbruk. [Avis]; 2002-04-22.
 • Jørgensen, Finn Arne (2001). Fanget i forbruket?.