Et profilbilde

Stipendiat
Maren Stahl Lerang { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Maren Stahl Lerang", "tel": "Telefon: 51833698", "email": "maren.s.lerang@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-251

Undervisning

Forskningsområder

Classroom interaction, instructional support, teachers' work experience, systematic classroom observation, Classroom Assessment Scoring System - Secondary version (CLASS-S)

Utvalgte publikasjoner

Lerang, Maren Stahl, Sigrun K. Ertesvåg, and Trude Havik (2019). Perceived classroom interaction, goal orientation and their association with social and academic learning outcomes. Scandinavian Journal of Educational Research, 63:6, 913-934. DOI: 10.1080/00313831.2018.1466358

Lerang, M. S. (2014). Opplevd lærerstøtte og elevenes motivasjonelle målorientering i ungdomsskolen. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger. http://hdl.handle.net/11250/197033


Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki (2020). Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2020-01-22.
 • Lerang, Maren Stahl; Virtanen, Tuomo Erkki (2020). Latent profile analysis (LPA) - A brief introduction. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2020-01-24.
 • Lerang, Maren Stahl (2019). Hvordan hindre "dropout" blant nyutdannede lærere?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-02-01.
 • Lerang, Maren Stahl (2019). Individual and collective differences in teachers' instructional support. University of Jyväskylä, Finland; 2019-10-22.
 • Lerang, Maren Stahl (2019). Patterns of teachers' instructional support, and the association with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration. Universitetet i Stavanger / Høgskulen i Volda; 2019-09-24 - 2019-09-25.
 • Lerang, Maren Stahl (2019). Teachers' Instructional Support: My latest and current work. Centre for Learning Environment; 2019-03-21.
 • Lerang, Maren Stahl (2019). Teachers' observed and self-reported instructional support - Preliminary results from Latent Profile Analysis (LPA). 2019-06-05.
 • Lerang, Maren Stahl; Virtanen, Tuomo Erkki (2019). Teaching Through Interactions -How to promote students' engagement by means of Emotional support, Classroom organization and Instructional support?. University of Jyväskylä, Finland; 2019-10-29.
 • Lerang, Maren Stahl (2018). Ethical considerations using systematic video observation in classrooms. University of Stavanger / Volda University College; 2018-09-25 - 2018-09-26.
 • Lerang, Maren Stahl (2018). Opplevd lærerstøtte og elevenes motivasjonelle målorientering i ungdomsskolen / Perceived classroom interaction, goal orientation and their association with social and academic learning outcomes. Læringsmiljøsenteret / Universitetet i Stavanger; 2018-10-11.
 • Lerang, Maren Stahl (2017). Measuring change over time: How can improvement in teacher performance and classroom quality be observed?. Universitetet i Stavanger / Høgskulen i Volda; 2017-09-26 - 2017-09-27.