MENY

Disputas om evolusjonen av det sørvestlige Barentshavet

Mandag 14.august 2017 vil Dora Luz Marin Restrepo disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Restrepo forsvarer avhandlingen «Tectonostratigraphic evolution of the southwestern Barents Sea during the Early Cretaceous».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12.15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Hydrocarbon potential and challenges of the Cretaceous reservoirs on the Norwegian shelf».

Leder for disputasen er førsteamanuensis Eric Christian Brun, prodekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.
Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.