MENY

Disputas om korrosjon av karbonstål

Onsdag 16.august 2017 vil Tonje Berntsen disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Berentsen forsvarer avhandlingen «CO2 Corrosion of Carbon Steel in pH Stabilised Multiphase Pipelines».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12.15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «How can the wonder material graphene revolutionize the oil and gas industry?».

Leder for disputasen er instituttleder Gro Johnsen, ved Institutt for Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.
Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.