Et profilbilde

Førsteamanuensis
Gølin Christine Kaurin Nilsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Gølin Christine Kaurin Nilsen", "tel": "Telefon: 51834501", "email": "golin.nilsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-211

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2018). Læring av - og undervisning i - norsk som andrespråk. Rogaland fylkeskommune; 2018-11-13.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2018). Substantivfrasen i norsk som andrespråk: Fra A1 til B2. ILN, UiO; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth (2018). Det flerspråklige klasserommet. IGIS; 2018-02-22.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-15.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-13.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-08.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2017). Morsmål og flerspråklighet. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK); 2017-09-06.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A (2017). Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2. Rosenhof skole; 2017-11-09.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A (2017). Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; 2017-10-31.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A (2017). Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2. Fylkesmannen i Nordland; 2017-10-20.
 • Nilsen, Gølin Christine Kaurin (2018). I bredden og i dybden - foredrag om norsk som andrespråk i yrkesfaglig sammenheng. Introduksjon. https://introduksjon.no/i-bredden-og-i-dybden-ved-golin-k-nilsen/.