MENY

Disputas om sosialisering til reiselivsbransjen

Åse Helene Bakkevig Dagsland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22. august 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Aspects of socialization of young workforce to the hospitality industry.

Sosialisering til jobb i bransjen

Formålet med avhandlingen er å bidra til mer kunnskap og forståelse av ungdoms og lærlingers sosialisering til arbeid i hotell- og reiselivsbransjen. Bakkevig har utforsket deres oppfatninger av bransjen og arbeid i denne, valg av aktuelle yrkesfaglige studieretninger og mulige faktorer som sannsynliggjør dette valget, samt lærlingenes forventninger og erfaringer/opplevelser i sosialiseringsprosessen gjennom lærlingtiden.

Velkommen til disputas

Professor emeritus Reidar J. Mykletun ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen har vært medveileder.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til diputas kl 12.

Kunngjøring for disputas

Åse Helene Bakkevig Dagsland