Et profilbilde

Førsteamanuensis
Tuomo Erkki Virtanen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Tuomo Erkki Virtanen", "tel": "", "email": "tuomo.virtanen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Stavanger

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)