Et profilbilde

Stipendiat
Agnes Wigestrand Hoftun { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Agnes Wigestrand Hoftun", "tel": "Telefon: 51834512", "email": "agnes.w.hoftun@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forskningsområder

  • nynorskkompetanse
  • bruk av digitale ordbøker
  • norsk som andrespråk
  • Norsk andrespråkskorpus ASK

Utvalgte publikasjoner

Hoftun, A. W. (2017). "Det hele norske samfunnet": Ein korpusbasert studie av subtantivfrasar i innlærartekstar frå vaksne med norsk som andrespråk sett i lys av Det felles europeiske rammeverket for språk. [Masteroppgåve, Universitetet i Stavanger]. Brage. http://hdl.handle.net/11250/2447299 

Pågående forskning

Nynorskkompetanse og bruk av digitale ordbøker hos lektorstudentar

Arbeidserfaring

  • stipendiat i nordisk språkvitskap, IKS, 2019-
  • universitetslektor i nordisk og NorInt, IKS, 2017-2019