Et profilbilde

Stipendiat
Linda Horne Mæland { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Linda Horne Mæland", "tel": "Telefon: 51832727", "email": "linda.h.meland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-112

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Løvik, Anne Marte; Mæland, Linda Horne; Kristoffersen, Margareth (2020). Grep ledere tar for å beholde sykepleiere i somatiske institusjoner i primærhelsetjenesten – sykehjem. Folkehelseinstituttet (FHI);
  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth (2019). Nurses' reflections on self-realization in the daily performance of their profession. University of Alberta; 2019-10-25 - 2019-10-29.
  • Mæland, Linda Horne (2018). Å realisere sin selvforståelse. Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker; 2018-10-25.
  • Mæland, Linda Horne; Aas, Randi Wågø (2017). Relasjonene som satte dype spor. Narrativ analyse av historier fra oppveksten til ungdom som har avbrutt videregående skole. LaH NSF; 2017-09-19 - 2017-09-21.