Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Morten Munkvik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Morten Munkvik", "tel": "", "email": "morten.munkvik@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Spesialist i allmennmedisin. PhD fra UIS om hjertesvikt og skjelettmuskl-tretthet. Autorisert idrettslege, NIMF.Podcast: Radiolegen (NRK) og KVALLM

Forskningsområder

Hjertesvikt, Idrettsrelaterte problemstillinger

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Munkvik, Morten (2012). Sånn funker kroppen. Aschehoug & Co. ISBN 9788203253331. 92 s.
 • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian (veileder) (2010). Fatigue mechanisms and skeletal muscle function in experimental and human heart failure. Unipub forlag. ISBN 978-82-8072-577-6. 78 s.
 • Munkvik, Morten (2007). Eureka! 9, Grunnbok. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205334106. 280 s.
 • Munkvik, Morten (2020). En lekmanns reiseskildring.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten (2020). Brent barn skyr ilden – men hva om ilden er usynlig?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2020-03-30.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten (2020). Flere og bedre tall vil kunne hjelpe i kampen mot korona. Aftenposten. [Avis]; 2020-04-08.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten (2020). Fremtidens legeutdanning tilpasset morgendagens helsevesen. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2020-02-20.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten (2020). Kjære samfunnsborger del II – fastlegen er her for deg!. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2020-03-14.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten (2020). Kjære samfunnsborger del III – hold ut i ventefasen!. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2020-03-20.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten (2020). Kjære samfunnsborger, nå er det tid for å vise ansvar!. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2020-03-13.
 • Munkvik, Morten (2019). Framfor alt ikke feile.
 • Munkvik, Morten; Alsnes, Ingvild Vatten (2019). Står fastlegeordningen for fall?. Aftenposten. [Avis]; 2019-10-25.
 • Slettaløkken, Gunnar; Rehn, Tommy A; Munkvik, Morten; Rud, Bjarne; Søkjer-Petersen, Martin; Lunde, Per-Kristian; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole; Hallén, Jostein (2009). Similar skeletal muscle metabolic reserve capacity in heart failure patients and healthy subjects. 2009-09-24 - 2009-09-25.
 • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M (2009). Improved exercise performance following recovery from fatigue and in heart failure rats. UiO; 2009-10-30 - 2009-11-01.
 • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M (2009). Recovery of contractile properties and MLC2 phosphorylation in rat soleus muscles druing fatigue from shortening contractions in healthy and heart failure rats. European Society for Muscle Research; 2009-09-12 - 2009-09-16.
 • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M (2009). Recovery of contractile properties and MLC2 phosphorylation in rat soleus muscles druing fatigue from shortening contractions in healthy and heart failure rats. CHFR; 2009-09-24 - 2009-09-25.
 • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M (2009). How should muscle power be calculated?. European Society for Muscle Research; 2009-09-12 - 2009-09-16.
 • Munkvik, Morten; Rehn, Tommy Aune; Karahasan, Almira; Slettaløkken, Gunnar; Hallen, Jøstein; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian (2009). Training effects on skeletal muscle calcium handling in chronic coronary heart failure (CHF) patients and controls.
 • Munkvik, Morten; Rehn, Tommy Aune; Slettaløkken, Gunnar; Karahasan, Almira; Hallen, Jøstein; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M (2009). Training effects on skeletal muscle calcium handling in chronic heart failure (CHF) patients and control.
 • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik (2009). The importance of SERCA2 in skeletal muscle fatigue. European Society for Muscle Research; 2009-09-12 - 2009-09-16.
 • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik (2009). The importance of SERCA2 in skeletal muscle function and fatigue development. CHFR; 2009-09-24 - 2009-09-25.
 • Slettaløkken, Gunnar; Rehn, Tommy A; Munkvik, Morten; Rud, Bjarne; Nymark, Bernt Sivert; Svarstad, Sjur Ole; Søkjer-Petersen, Martin; Lunde, Per-Kristian; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M.; Hallén, Jostein (2009). Muscular exercise capacity in patients with congestive heart failure and adaptations to one-legged knee extension endurance training. 2009-06-24 - 2009-06-27.
 • Slettaløkken, Gunnar; Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Rud, Bjarne; Sokjer-Pedersen, Martin; Lunde, Per Kristian; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M; Hallen, Jøstein (2009). Similar skeletal muscle metabolic reserve capacity in heart failure patients and healthy subjects. CHFR; 2009-09-24 - 2009-09-25.
 • Slettaløkken, Gunnar; Munkvik, Morten; Rehn, Tommy A; Rud, Bjarne; Leirstein, Svein; Lunde, Per-Kristian; Sjaastad, Ivar; Hallén, Jostein; Sejersted, Ole (2008). Muscle fatigue in heart failure patients. 2008-02-01 - 2008-02-03.
 • Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M (2008). MLC2 phosphorylation in slow twitch skeletal muscle during different types of exercise. European Society for Muscle Research; 2008-09-13 - 2008-09-16.
 • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Aronsen, Jon magnus; Birkeland, Jon Arne; Sejersted, Ole M (2008). Fatigue in slow twitch skeletal muscle of congestive heart failure (CHF) rats during dynamic exercise. European Society for Muscle Research; 2008-09-13 - 2008-09-16.
 • Munkvik, Morten; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian (2008). Dynamic skeletal muscle exercise and fatigue development.
 • Rehn, Tommy Aune; Borge, BA; Lunde, Per Kristian; Munkvik, Morten; Sneve, Marianne Lunde; Grøndahl, Frøy; Aronsen, Jon magnus; Prydz, Kristian; Kolset, SO; Wiig, H; Sejersted, Ole M; Iversen, Per Ole (2008). Temporary fatigue and altered extracellular matrix in skeletal muscle during progression of heart failure in rats. Dept. of Circulation and Imaging, Faculty of Medicine, NTNU; 2008-12-16 - 2008-12-17.
 • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik (2008). The importance of SERCA2 in skeletal muscle function and fatigue development.
 • Verburg, Esther; Sjåland, Cecilie; Hortemo, Kristin Halvorsen; Munkvik, Morten; Aronsen, Jon magnus; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian (2008). Increased skeletal muscle fatigability in heart failure is counteracted by an increase sensitivity of the contractile proteins.
 • Slettaløkken, Gunnar; Nymark, Bernt Sivert; Rehn, Tommy A; Munkvik, Morten; Søkjer-Petersen, Martin; Lunde, Per-Kristian; Sejersted, Ole; Hallén, Jostein (2007). Leg oxygen uptake during sub maximal exercise is not changed after six weeks of knee extensor endurance training in chronic heart failure patients or controls. 2007-07-11 - 2007-07-14.
 • Lunde, Per Kristian; Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Karahasan, Almira; Slettaløkken, Gunnar; Hallén, Jostein; Sejersted, Ole M (2007). Calcium handling in skeletal muscle from the trained and untrained thigh from heart failure (HF) patients and controls. Biophysical Society; 2007-03-03 - 2007-03-07.
 • Munkvik, Morten (2007). Holistisk ungdomsmedisin?.
 • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik (2007). The importance of SERCA2 in skeletal muscle function and fatigue development. Center for Heart Failure Research; 2007-10-11 - 2007-10-12.
 • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik (2007). The role of SERCA2 in skeletal muscle function.
 • Sjåland, Cecilie; Munkvik, Morten; Verburg, Esther; Christensen, Geir Arve; Sejersted, Ole M; Lunde, Per Kristian; Andersson, Kristin Brevik (2007). The role of Serca2 in skeletal muscle function. European Society for Muscle Research; 2007-09-08 - 2007-09-12.
 • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M (2006). Fatigue in slow twitch skeletal muscle following a dynamic exercise protocol. Scandinavian Physiological Society; 2006-08-11 - 2006-08-13.
 • Lunde, Per Kristian; Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Karahasan, Almira; Slettaløkken, Gunnar; Hallén, J.; Sejersted, Ole M (2006). Calcium handling in skeletal muscle from trained an untrained thigh from heart failure patients and controls. Center for Heart Failure Research; 2006-10-12.
 • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Birkeland, Jon Arne; Sjaastad, Ivar; Sejersted, Ole M (2006). Transient alterations in slow twitch skeletal muscle following a dynamic exercise protocol.
 • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Sejersted, Ole M (2006). Fatigue in slow twitch skeletal muscle following a dynamic exercise protocol. Center for Heart Failure Research; 2006-10-12.
 • Rehn, Tommy Aune; Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Dishington, Hilde; Slettaløkken, G; Rud, B; Søkjer, M; Hallén, J.; Sejersted, Ole M (2006). The effect of unilateral knee extensor training on cytoine expression in skeletal muscle of heart failure patients and controls. Center for Heart Failure Research; 2006-10-12.
 • Munkvik, Morten; Lunde, Per Kristian; Birkeland, Jon Arne; Sejersted, Ole M (2005). Dynamic properties of slow twitch skeletal muscle from rats with congestive heart failure (CHF). Biophysical Society; 2005-02-12 - 2005-02-16.