MENY

Slik skal forskning gjøre Norge ledende på innovasjon og verdiskaping

Under Arendalsuka onsdag presenterer en rekke forskningsaktører i Sørvest-Norge, deriblant UiS, sine planer for å bedre Norges innovasjonsevne.

Norsk økonomi og velferd må omstilles i takt med teknologiutvikling og i møte med globale utfordringer innen klima, energi og samfunn. Universitetet i Bergen, Stavanger og Agder, samt Stiftelsen Rogalandsforskning inviterer til møte om hvordan de vil samarbeide med samfunn og næringsliv for å gjøre Norge ledende på innovasjon og verdiskaping.

De lanserer planene for en felles plattform for effektivt samarbeid om eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans for nærings- og samfunnsliv.

Hvordan skal Norge bli ledende på forskning, innovasjon og verdiskaping? Og hvilken rolle skal universitetene spille for å sikre norsk omstilling og styrke Norge som forsknings- og verdiskapingsnasjon?

Fra UiS deltar Marit Boyesen, dessuten er styreleder Erlend Jordal i Rogalandsforskning med. Sammen eier de to organisasjonene forskningsinstituttet IRIS, som nå fusjoneres inn i et nytt, stort forskningsselskap i Sørvest-Norge. 

De andre deltakerne er: Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, moderator. Monica Mæland, statsråd. Frank Reichert, rektor ved UiA.

Lanseringen skjer under Arendalsuka.