Et profilbilde

Timelønnet Universitetslektor
Lars Rune Sæterdal { "honorific-suffix": "Timelønnet Universitetslektor", "fn": "Lars Rune Sæterdal", "tel": "", "email": "lars.r.seterdal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Rom KA A-105

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Sæterdal, Lars R Skjøndal; Tjølsen, Arne (2006). Smerte og windup i dorsalrotgangliar hos rotter. Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen.
  • Sæterdal, Lars Rune; Foss, Brynjar (2011). Exogenous cytokines can alter acute myelogenous leukemia (AML) connexin45 expression. 2011-08-06 - 2011-08-11.
  • Foss, Brynjar; Sæterdal, Lars Rune (2010). E-kompendium: Legemiddelregning.
  • Foss, Brynjar; Sæterdal, Lars Rune; Ryningen, Anita; Øyan, Anne M.; Bruserud, Øystein (2010). Connexin expression by human primary AML cells. 2010-12-04 - 2010-12-07.
  • Foss, Brynjar; Sæterdal, Lars Rune; Ryningen, Anita; Øyan, Anne M.; Bruserud, Øystein (2010). Connexin expression by human primary AML cells.
  • Foss, Brynjar; Harbin, Elisabeth; Sæterdal, Lars Rune (2009). Mer enn støttefag.