Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Torgeir Gilje Lid { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Torgeir Gilje Lid", "tel": "", "email": "torgeir.g.lid@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for folkehelse

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lid, Torgeir Gilje; Meland, Eivind (veileder); Malterud, Kirsti (veileder) (2016). Addressing alcohol in general practice. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3292-9.
 • Lid, Torgeir Gilje (2013). Pasienter med rus og avhengighetsproblemer. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205401921. 7 s.
 • Lid, Torgeir Gilje (2013). Psykiske forstyrrrelser og atferdsvansker. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205401921. 40 s.
 • Lid, Torgeir Gilje (2017). Alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger. 2017-11-14.
 • Lid, Torgeir Gilje (2017). Helt normalt å spørre om alkohol!.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Adressing alcohol in general practice’. Primærmedisinsk uke; 2016-10-27.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). Adressing alcohol in general practice.. Bergen Kommune; 2016-10-11.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). Adressing alcohol in general practice.. Uni Research Helse; 2016-08-23.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Alkoholrelaterte helseproblemer – hos fastlegen’ og ‘Erkjennelse og endring - alkoholrelaterte helseproblemer hos eldre’. Dr. Oscar Olsens minneseminar; 2016-05-24.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). «Eldre og rus- fastlegens rolle i møtet med denne pasient- og brukergruppen». 2016-11-23.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Fra mørketall til den gode samtalen – når og hvordan snakke om alkohol?’. Primærmedisinsk uke; 2016-10-25.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Intervensjon i allmennpraksis’. 2016-11-03.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Intervensjon i somatisk avdeling’. 2016-11-03.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Korte intervensjoner’. Spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin;
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Nytt og nyttig om rus og slikt’. Primærmedisinsk uke; 2016-10-24 - 2016-10-25.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Når bør fastleger snakke med sine pasienter om alkohol?’. 2016-05-26.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Når og hvordan bør vi snakke med studentene om alkohol?’. 2016-12-13.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Rus i svangerskap og småbarnsfamilier’. Stavanger Kommune; 2016-10-05.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Rusforebyggende arbeid’. 2016-09-06.
 • Lid, Torgeir Gilje (2016). ‘Somatisk helse og rus’. Nasjonal kompetansetjeneste for TSB; 2016-12-07.
 • Abildsnes, Eirik; Samdal, Gro Beate; Stea, Tonje Holte; Mildestvedt, Thomas; Lid, Torgeir Gilje; Hjørleifsson, Stefan; Meland, Eivind (2013). Promoting health in Healthy Living Centers – does it work, how does it work, and why? A study protocol. University of Rochester; 2013-06-27 - 2013-06-30.
 • Lid, Torgeir Gilje (2013). Oppdagelse og beandling av alkoholproblemer i allmennpraksis.
 • Lid, Torgeir Gilje (2013). Snakk med fastlegen om alkohol!.