MENY

Disputas om analyse av hjerterytmer

Torsdag 31. august 2017 vil Ali B. Rad disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Gulbrandsen forsvarer avhandlingen «An Automatic System for the Retrospective Analysis of Cardiac Rhythms in Resuscitation Episodes».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Ischemia evolution from normal tissue to necrotic and its manifestation on the ECG».

Leder for disputasen er instituttleder Tom Ryen ved Institutt for data- og elektroteknikk.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.