MENY

Solakonferansen 2017

Fem utvalgte mastergradsstudenter får mulighet for gratis deltagelse på årets Luftfartssikkerhetskonferanse, med tema "Closing the Gap to Fixed Wing – How do We approach the Future?". Påmeldingsfrist 1. september.

Konferansen står som alltid i sikkerhetens tegn. Man har også i år søkelys på de endringene som pågår i bransjen, med fokus på fremtiden. Man har sett en relativt stor nedgang i aktivitetsnivået på kontinentalsokkelen, og ser også endring innen operatørbildet. Hva betyr dette for bransjen? Det er også fortsatt stor usikkerhet knyttet til mulige konsekvenser av det nye EASA-regelverket. Kan operatører med driftstillatelse fra EU fritt etablere operasjoner i Norge? Vil dagens norske operatører flagge ut?

Fem utvalgte mastergradsstudenter innenfor relevant fagfelt får i år mulighet for gratis deltagelse på årets Solakonferanse (eksklusive overnatting). Dersom du er interessert, og ønsker å melde deg på, ta kontakt med førsteamanuensis Kenneth Pettersen Gould på e-post.

Konferansen arrangeres på Scandic Stavanger Airport, Sola, like ved Sola lufthavn.

Påmeldingsfrist er fredag 1. september.

Mer informasjon og program Solakonferansen 2017