MENY

Åpent foredrag: Samfunnspsykolog Arnhild Lauveng om tverrfaglig planarbeid

Foredraget er en del av Tverrprofesjonell samarbeidskonferanse for 3. årsstudenter på sosionom-, barnevernpedagog- og vernepleierutdanningen.

Forfatter og spesialist i klinisk samfunnspsykologi Arnhild Lauveng snakker om Tverrfaglig planarbeid, med vekt på Individuell Plan. Dessuten om betydningen av ulik kompetanse inn i tverrfaglig arbeid, om sammenhengen mellom rammer i arbeidssituasjonen, og de ansattes holdninger. 

Tverrprofesjonell samarbeidskonferanse arrangeres av Institutt for sosialfag ved UiS og vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole Sandnes 6.-8. september.