MENY

Åpent foredrag: "Helt med"-prosjektet – om inkludering i arbeidslivet

Foredraget er en del av Tverrprofesjonell samarbeidskonferanse for 3. årsstudenter på sosionom-, barnevernpedagog- og vernepleierutdanningen.

Ørjan Hinna fra "Helt med"-prosjektet i Bergen, snakker om viktigheten av og fremgangsmåter for å inkludere mennesker med utviklingshemning i det ordinære arbeidslivet. 

Tverrprofesjonell samarbeidskonferanse arrangeres av Institutt for sosialfag ved UiS og vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole Sandnes 6.-8. september.