MENY

Pedagogisk oppfølging av foreldre til barn med cochlea-implantat

Marieke Bruin disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap 14. september 2017. Hun forsvarer avhandlingen «Foreldres erfaringer med pedagogisk oppfølging tilknyttet cochleaimplantering hos barn».

Årlig får omtrent 40 døve barn i Norge operert inn et cochleaimplantat som kan gi dem 'kunstig' hørsel.

Foreldrene ansees som viktige støttespillere i oppfølgingen etter implantering. Derfor betraktes profesjonell foreldreveiledning som et viktig anliggende.

Marieke Bruin har sett på foreldres erfaringer med pedagogisk oppfølging etter cochleaimplantering.

Usikre foreldre

Studien viser hvordan foreldre takler usikkerheten om barnet vil dra nytte av implantatet og hvordan de støtter seg til profesjonell veiledning på hvordan de kan hjelpe barnet i å lære å lytte og å snakke.

Bruin drøfter hvordan ulike læringsforståelser kan få konsekvenser for hvordan foreldre forstår sin rolle i oppfølgingen, og argumenterer for en større bevissthet hos profesjonelle på hvordan læringsforståelser kan påvirke foreldrerollen.

Hun konkluderer med at foreldre kan bli fanget i en prestasjonsfokusert rehabiliteringsstrøm som gjør dem usikre. De lurer stadig på om de gjør ‘det rette’ eller om de ‘gjør nok’ i forhold til det de får beskjed om i veiledningen, dermed ansvarliggjør foreldre seg selv for fremtidig utbytte av implantering.

Redusere prestasjonspresset

Marieke Bruin argumenterer for at foreldreveiledningen bør ivareta foreldrene slik at den reduserer prestasjonspresset og gir rom for refleksjon over foreldrerollen i den pedagogiske oppfølgingen, slik at foreldre får lov å være foreldre, og ikke tvinges inn i en varig rolle som lærer for barnet.

Samtidig er det viktig at de får bekreftet at de gjør et viktig arbeid i å støtte barnets læring gjennom tilrettelegging av kommunikasjon i familiens hverdag.  

Disputasen

Prøveforelesningen, med tildelt emne “The family with a child with a cochlear implant as a ‘community of practice’; preconditions and implications”, starter klokken 10.00. Selve disputasen starter klokken 12.00.

Stein Erik Ohna, professor ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. Anne Nevøy, førsteamanuensis ved IGIS, har vært medveileder.  

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesningen og til selve disputasen!

Marieke Bruin

Marieke Bruin disputerer 14. september.