MENY

UiS om olje, miljøvennlig energi og omstilling

Hvor står UiS i det grønne skiftet? Debatt om olje, miljøvennlig energi og omstilling.

Forskningsdagene på UiS åpner med en spennende debatt på Universitetsbiblioteket, etter offisiell festivalåpning av prorektor Dag Husebø. Vi har hentet inn fire fagpersoner som vil gi oss refleksjoner på hvor UiS står i det grønne skiftet. 

UiS har i flere tiår levert ingeniører til oljeindustrien og bidratt med forskning på økt og forbedret oljeutvinning. Men akkurat som samfunnet ellers står UiS foran et grønt skifte. Stadig flere fagmiljø knytter seg til miljøvennlig energi, stadig flere studenter søker seg mot fornybarindustrien.

UiS står midt i denne omstillingen. Hvor raskt kan UiS gå fram? Vi har i førti år bygd opp et verdensledende fagmiljø innen økt og forbedret oljeutvinning. Våre forskere bidrar til best mulig utnyttelse i de feltene vi opererer i. Mange forskere jobber med dette ved UiS.

Samtidig vokser tallet på forskere som jobber med fornybar energi. I fjor opprettet UiS et Forskningsnettverk i miljøvennlig energi og universitetet satser blant annet på teknologiutvikling innen havvind og smart teknologi for å skape fornybare, bedre og mer effektive energiløsninger.

Debatten arrangeres av Forskningsdagene og Kapittelfestivalen.


Innledere:

Merete Vadla Madland, direktør for Nasjonalt senter for økt oljeutvinning, UiS
Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi, UiS
Oluf Langhelle, professor og fagansvarlig for Master i energi, miljø og samfunn, UiS
Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Debattleder er Harald Birkevold fra Stavanger Aftenblad.

Arrangement på Facebook

Bilde av vindmøller