MENY

Tema: Kunstig intelligens

To professorer belyser viktige problemstillinger knyttet til kunstig intelligens under Forskningsdagene. Det skjer på et åpent møte onsdag 20. september kl. 19:00 i Arkeologisk museum.

Arrangementet er et samarbeid mellom Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger, TEKNA og Forskningsdagene. Det består av to foredrag:

Hva er kunstig intelligens – dagens teknologi og mulige fremtidsscenarier

Krisztian Balog, professor, Universitetet i Stavanger

The talk will begin with a general overview of artificial intelligence: the art and science of creating machines that are able to «think». We are increasingly more surrounded by intelligent autonomous systems: digital personal assistants, self-driving cars, smart homes, etc. How do these technologies work? Do we need to be anxious about artificial superintelligence?

The second part of the talk will focus on how artificial intelligence is used in modern search engines, such as Google or Apple’s SIRI. Specifically, I will discuss how big data, natural language processing, and machine learning together can help us develop systems that can «understand» users better.


Etiske og samfunnsmessige aspekter ved kunstig intelligens

Ragnar Fjelland, professor emeritus, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen

Som all vitenskap og teknologi har informasjonsteknologien generelt, og kunstig intelligens spesielt, etiske og samfunnsmessige aspekter. Informasjonsteknologien kan for eksempel forårsake massearbeidsledighet, og kunstig intelligens reiser alvorlige spørsmål om beslutninger og ansvar. Kan for eksempel en robot betraktes som et moralsk subjekt?

Dette foredraget tar imidlertid utgangspunkt i en noe forskjellige problemstilling: At vi langt på vei tar den teknologiske utviklingen som uavvendelig, drevet frem av et teknologisk imperativ. Dette hindrer oss i å stille kritiske spørsmål om forutsetninger for å innføre teknologi, teknologiens begrensninger, og mulige negative konsekvenser veid opp mot de positive. 

Logo Forskningsdagene

Forskningsdagene 2017