Et profilbilde

Professor
Helle Sjøvaag { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Helle Sjøvaag", "tel": "Telefon: 51832739", "email": "helle.sjovaag@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for medie- og samfunnsfag
Rom EOJ SV-328
Tlf priv/mob +47 98441989

Sjøvaag er primært interessert i hvordan journalistikken kommer til uttrykk under ulike forhold, og forsker i hovedsak på hvordan medienes rammevilkår påvirker nyhetsinstitusjonen. Sjøvaag har publisert bredt internasjonalt, særlig omkring tema som journalistikken som profesjon, medienes struktur og økonomi, medieregulering og data-assisterte metoder.

Sjøvaag leder for tiden et forskningsprosjekt om den digitale dagsorden i Skandinavia.

Forskningsområder

Journalistikk, mediestrukturer, medieøkonomi, regulering og digitalisering.

Utvalgte publikasjoner

Sjøvaag, Helle (2019) Journalism Between the State and the Market. New York: Routledge.

Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls & Owren, Thomas (2018) Ispublic service broadcasting a Threat to Commercial Media? Media, Culture & Society. DOI: 10.1177/0163443718818354

Sjøvaag, Helle & Pedersen, Truls (2018) Female Voices in the News: Structural Conditions of Gender Representations in Norwegian Newspapers, Journalism & Mass Communication Quarterly, DOI: 10.1177/1077699018789885.
Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Karlsson, Michael & Kammer, Aske (2018) The Hyperlinked Scandinavian News Ecology: The Unequal Terms Forged by the Structural Properties of Digitalisation, Digital Journalism, DOI: 10.1080/21670811.2018.1454335.

Sjøvaag, Helle & Krumsvik, Arne H. (2017) In Search of Journalism Funding: Scenarios for Future Media Policy, Journalism Practice. DOI: 10.1080/17523786.2017.1370972.

 

 

 

 

 

 

Pågående forskning

Den digitale dagsorden i Skandinavia

Prosjektet undersøker hva som utgjør de strukturelle forutsetningene for utformingen av den digitale dagsorden. Herunder anses både økonomi, teknologi, geografi og regulering blant de underliggende faktorene som er med på å forklare hva som blir nyheter i den digital sfæren, og hvordan journalistikken når ut til publikum. Prosjektet undersøker hvordan medienes hyperlenkestruktur, deres eierskap, geografi, mediumtype, redaksjonelle profil og ressurser påvirker evnen til å sette dagsorden på nettet.

Prosjektet har et skandinavisk fokus og er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Karlstads Universitet, IT Universitetet i København, VU Amsterdam og Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring

Sjøvaag tok doktorgraden i 2011 ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og var ansatt som forsker ved samme institutt frem til august 2017.

Sjøvaag har vært gjesteforsker ved Institutt for geografi, media og kommunikasjon ved Karlstads Universitet (2015-2016), ved Centre for Advanced Studies ved Ludwig Maximillians Universitet i München (2015) og ved Communications and Media Research Institute ved University of Westminster (2010).

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sjøvaag, Helle; Karlsson, Michael (2018). Hyperlinks and linking practice.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre (2018). NRKs bidrag til mediemangfoldet. Rapport til Medietilsynet.. Universitetet i Bergen. 141 s.
 • Sjøvaag, Helle (2017). Journalism's social contract.
 • Sjøvaag, Helle; Ohlsson, Jonas (2017). Media ownership and journalism.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove (2016). Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. ISBN 978-1-78320-718-3. 226 s.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove (2016). The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press. ISBN 1783207183. 215 s.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle (2012). Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02074-7. 326 s.
 • Sjøvaag, Helle (2011). Journalistic Ideology. University of Bergen. ISBN 978-82-308-1902-9.
 • Elgesem, Dag; Moe, Hallvard; Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Agdestein, Maren; Laberg, Jaochim; Lorgen, Linn Cathrin; Losnegaard, Gyri S. (2010). NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009. Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. 163 s.
 • Sjøvaag, Helle; Eide, Martin (veileder) (2005). Attached or detached? : subjective methods in war journalism. Universitetet i Bergen. 114 s.
 • Sjøvaag, Helle (2020). Hvor ofte gjør mediene feil?. Tut og Mediekjør. [Radio]; 2020-06-21.
 • Sjøvaag, Helle; Guro, Flaarønning (2020). Mener journalister bør ta mastergrad for å forstå alle krisene. Journalisten. [Internett]; 2020-06-12.
 • Sj�vaag, Helle; Brække, Jonas (2019). SV vil utvide pressestøtte. Klassekampen. [Avis]; 2019-02-16.
 • Sjøvaag, Helle (2019). Journalism Between the State and the Market – a concise introduction to main findings and arguments. OsloMet;
 • Sjøvaag, Helle (2019). Journalism between the state and the market. International Communication Association; 2019-05-24 - 2019-05-29.
 • Sjøvaag, Helle (2019). Journalism between the state and the market: Commercialisation and polarisation in the Scandinavian media systems. ECREA; 2019-02-14 - 3019-02-15.
 • Sjøvaag, Helle (2019). Lokalaviser og pressestøtte. NRK Telemark. [Radio]; 2019-11-11.
 • Sjøvaag, Helle (2019). Ny avis i Egersund skrinlagt. NRK Rogaland. [Radio]; 2019-01-14.
 • Sjøvaag, Helle (2019). Om folk og politikk. NRK Rogaland. [Radio]; 2019-08-13.
 • Sjøvaag, Helle (2019). Studying news flows in hybrid environments. Bournemouth University;
 • Sjøvaag, Helle (2019). The future of quality journalism in the Nordic region. Iceland Ministry of Education, Science and Culture;
 • Sjøvaag, Helle (2019). Where is media studies going with(out) computational methods?. Malmö University; 2019-08-21 - 2019-08-23.
 • Sjøvaag, Helle; Aarli-Grøndalen, Roger (2019). NRK har stor suksess med langlesing på nett. Klassekampen. [Avis]; 2019-08-08.
 • Sjøvaag, Helle; Borgen, Turid; Owren, Thomas (2019). Saving local journalism through ownership concentration?. Malmö University; 2019-08-21 - 2019-08-23.
 • Sjøvaag, Helle; Gorman, Ginger (2019). Hatmiljø på nettet / Tracking down the trolls. Universitetet i Stavanger;
 • Sjøvaag, Helle; Iversen, Magnus Hoem (2019). Oppdrag: granskning. Klassekampen. [Avis]; 2019-09-27.
 • Sjøvaag, Helle; Jonas, Brække (2019). Dagbladet Pluss må breie seg ut. Klassekampen. [Avis]; 2019-10-22.
 • Sjøvaag, Helle; Karlsson, Michael; Kammer, Aske (2019). Journalism between the state and the market in media welfare states. International Communication Association; 2019-05-24 - 2019-05-28.
 • Sjøvaag, Helle; Lindebø, Kristine (2019). Får flere lesere av færre saker. Journalisten. [Fagblad]; 2019-02-05.
 • Sjøvaag, Helle; Martincic, Julia (2019). Sikter mot rekordgevinst. Klassekampen. [Internett]; 2019-01-22.
 • Sjøvaag, Helle; Nilssen, Torbjørn Tumyr (2019). Samler all mediestøtte. Klassekampen. [Internett]; 2019-01-19.
 • Sjøvaag, Helle; Owren, Thomas (2019). Risk perception in newspaper chains: Landscapes of uncertainty in Nordic journalism. Cardiff University; 2019-09-12 - 2019-09-13.
 • Sjøvaag, Helle; Risnes, Per Asbjørn (2019). Trolljakt må lovpålegges. Forskningsdagene. [Internett]; 2019-09-14.
 • Sjøvaag, Helle; Vollan, Mari Brenna (2019). Deler landet mellom seg. Klassekampen. [Avis]; 2019-10-01.
 • Sjøvaag, Helle; Vollan, Mari Brenna (2019). Innholdet felte Dagbladet. Klassekampen. [Internett]; 2019-11-05.
 • Sjøvaag, Helle (2018). A future for television?. UiB & NCE Media;
 • Sjøvaag, Helle (2018). Conditions for media diversity: The future of quality journalism in the Nordic region. Nordicom;
 • Sjøvaag, Helle (2018). External Pluralism in the Scandinavian Digital Media System. WMEMC; 2018-05-06 - 2018-05-09.
 • Sjøvaag, Helle (2018). Hvordan skiller NRK Hordaland seg fra andre mediehus, lokalt og nasjonalt?. NRK Hordaland;
 • Sjøvaag, Helle (2018). Journalism's role in democracy. Sheffield University; 2018-11-05 - 2018-11-09.
 • Sjøvaag, Helle (2018). Journalism's social contract: The principle of reciprocity in an online environment. University of Bergen; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Sjøvaag, Helle (2018). Mediemangfold i Norge. Medietilsynet; 2018-03-15.
 • Sjøvaag, Helle (2018). The Digital Structures of the Scandinavian News Ecology. OsloMet; 2018-10-01.
 • Sjøvaag, Helle (2018). The Limits of Regulation on the Diversity of News. International Communication Association; 2018-05-24 - 2018-05-29.
 • Sjøvaag, Helle; Aursland, Tonje (2018). Kampen om fredagskosen: TV 2 går i krigen med «diamantrekken». Bergens Tidende. [Avis]; 2018-09-06.
 • Sjøvaag, Helle; Kammer, Aske; Karlsson, Michael (2018). The Characteristics of External Pluralism in Nordic Media Systems. ECREA; 2018-10-31 - 2018-11-03.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre (2018). Conclusion: On media diversity in the Norwegian media landscape. Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB; 2018-12-19 - 2018-12-20.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre (2018). NRKs rolle i mediemangfoldet. Medietilsynet; 2018-03-16.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre; Steskal, Lubos (2018). The Effect of Direct Press Support on the Diversity of News Content in Norway. International Communication Association; 2018-05-24 - 2018-05-29.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre; Touileb, Samia (2018). Operationalising Diversity for Big Data Policy Research. International Communication Association; 2018-05-24 - 2018-05-29.
 • Touileb, Samia; Pedersen, Truls Andre; Sjøvaag, Helle (2018). Automatically identifying names of unrecognized politicians. Norsk informatikkonferanse; 2018-09-18 - 2018-09-20.
 • Pedersen, Truls Andre; Touileb, Samia; Sjøvaag, Helle (2017). Finding Voices in the Margins: Computer-Assisted Discovery of Naturally Belonging Names. International Communication Association; 2017-05-26 - 2017-05-30.
 • Sjøvaag, Helle (2017). Avisrunden. TV 2 Nyhetskanalen. [TV]; 2017-02-18.
 • Sjøvaag, Helle (2017). Fake news. Hordaland Fylkeskommune;
 • Sjøvaag, Helle (2017). Fake news. Metis Videregående Skole;
 • Sjøvaag, Helle (2017). Fake news. Realistutvalget Mat-Nat;
 • Sjøvaag, Helle (2017). Kulturdepartementet ber Medietilsynet undersøke NRK-dominans. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2017-10-31.
 • Sjøvaag, Helle (2017). Mediemangfoldsutvalget leverer NOU. TV 2 Nyhetskanalen. [TV]; 2017-03-07.
 • Sjøvaag, Helle (2017). Valget i mediene. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-09-08.
 • Sjøvaag, Helle; Brække, Jonas (2017). Ber om anonyme råd. Klassekampen. [Avis]; 2017-03-31.
 • Sjøvaag, Helle; Brække, Jonas (2017). Drar inn penger på nett. Klasskampen. [Avis]; 2017-10-04.
 • Sjøvaag, Helle; Brække, Jonas (2017). Mener NRK stjeler lesere. Klasskampen. [Avis]; 2017-09-29.
 • Sjøvaag, Helle; Holmelid, Kristine (2017). "Fake news" - hva er problemet?. Vox Publica. [Internett]; 2017-02-13.
 • Sjøvaag, Helle; Johannessen, Stian Øvrebø (2017). Danket ut av Netflix i egen måling. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2017-03-10.
 • Sjøvaag, Helle; Kalstad, Lise Marit (2017). - Tradisjonell valgkamp treffer best. nrk.no. [Internett]; 2017-09-08.
 • Sjøvaag, Helle; Krumsvik, Arne Håskjold (2017). Scenarios for future media policy. European Media Management Association; 2017-05-11 - 2017-05-12.
 • Sjøvaag, Helle; Linblad, Kunt-Erik (2017). Stor NRK-misnøye i nord. Dagbladet. [Avis]; 2017-07-20.
 • Sjøvaag, Helle; Lokna, Maria (2017). Velger sine egne verktøy. Klasskampen. [Avis]; 2017-07-17.
 • Sjøvaag, Helle; Mjør, Kjersti (2017). Opplagsfest med bismak. Bergens Tidende. [Avis]; 2017-03-08.
 • Sjøvaag, Helle; Ohlsson, Jonas (2017). Rock beats scissors: Scandinavian Broadcasting Policies in a Global Television Landscape. The Nordic Political Science Association; 2017-08-08 - 2017-08-10.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre (2017). Female voices in the news: Structural conditions of gender representations in Norwegian Newspapers. International Communication Association; 2017-05-26 - 2017-05-30.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre; Steskal, Lubos (2017). The diversity of newspaper markets in Norway: The effect of direct press support and platform neutral VAT exemption. University of Tampere; 2017-08-17 - 2017-08-20.
 • Sjøvaag, Helle; Revheim, Hanna Huglen (2017). Personaliering av nyheter på nett. NRK Dagsrevyen. [TV]; 2017-04-05.
 • Sjøvaag, Helle; Revheim, Hanna Huglen (2017). Skulle du ønske at du slapp å lese mer om Trump?. nrk.no. [Internett]; 2017-04-05.
 • Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Karlsson, Michael; Kammer, Aske (2017). News Geographies in Scandinavia: An analysis of hyperlinks in Sweden, Denmark and Norway. Karlstad University; 2017-05-09 - 2017-05-12.
 • Karlsson, Michael; Sjøvaag, Helle (2016). Introduction: Rethinking Research Methods in the Age of Digital Journalism.
 • Pedersen, Truls Andre; Sjøvaag, Helle (2016). Diversity in the Norwegian news media landscape: A semi-automatic big data analysis of diversity indicators in the news. ECREA; 2016-11-09 - 2016-11-12.
 • Sjøvaag, Helle (2016). Measuring Diversity as Distance Using the Umbrella Model of Newspaper Markets. Fordham University; 2016-05-02 - 2016-05-06.
 • Sjøvaag, Helle (2016). Mediemangfold i Norge?. Universitetet i Bergen; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Sjøvaag, Helle (2016). NRK Hordaland (TV 2s avtale med staten). NRK Hordaland. [Radio]; 2016-08-04.
 • Sjøvaag, Helle (2016). Netflix strammer grepet om Norden. Dagen. [Avis]; 2016-12-15.
 • Sjøvaag, Helle (2016). Political Actors and Local News: Source Diversity in Local Political Reporting. Reuters Institute for the Study of Journalism; 2016-09-29 - 2016-09-30.
 • Sjøvaag, Helle (2016). Researching Media Diversity in the Digital Age. University of the Basque Country; 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Sjøvaag, Helle; Brække, Jonas (2016). Bergensnyheter i fare. Klassekampen. [Avis]; 2016-09-29.
 • Sjøvaag, Helle; Brække, Jonas (2016). Håndsrekning til TV 2. Klassekampen. [Avis]; 2016-10-19.
 • Sjøvaag, Helle; Brække, Jonas (2016). Postreform truer aviser. Klassekampen. [Avis]; 2016-11-04.
 • Sjøvaag, Helle; Brække, Jonas (2016). Tror stiftelsen tar mer samfunnsansvar. Klassekampen. [Avis]; 2016-02-23.
 • Sjøvaag, Helle; Johannessen, Stian Øvrebø (2016). -Vi føler oss veldig heldige. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2016-07-05.
 • Sjøvaag, Helle; Kvalheim, Nina (2016). Blindspots in journalism: An analysis of the smallest categories in content analyses of news. Universitetet i Bergen; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Sjøvaag, Helle; Mjør, Kjersti (2016). Kampen for tilværelsen. Bergens Tidende. [Avis]; 2016-07-23.
 • Sjøvaag, Helle; Nguyen, Laila (2016). Wikipedia har aldri tjent mer – hvorfor spør de likevel om penger?. TV2.no. [Internett]; 2016-03-04.
 • Sjøvaag, Helle; Pedersen, Truls Andre; Stavelin, Eirik (2016). Diversity as Proxy for Measuring the Quality of News: Operationalizations for a Large-Scale Research Project on the Norwegian News Landscape. International Communication Association; 2016-06-09 - 2016-06-13.
 • Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Karlsson, Michael; Kammer, Aske (2016). Networked Intermedia Agenda Setting: The Geography of a Hyperlinked Scandinavian News Ecology. Reuters Institute for the Study of Journalism; 2016-09-29 - 2016-09-30.
 • Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Karlsson, Michael; Kammer, Aske (2016). The Hyperlink Connectivity of Media Ownership Structures: A Network Analysis of the Scandinavian Online News Sphere. Universitetet i Bergen; 2016-10-20 - 2016-10-21.
 • Sjøvaag, Helle; Suvatne, Steinar Solås (2016). - Jeg er så kynisk at jeg tror teller på knappene og regner på det. Dagbladet. [Avis]; 2016-06-19.
 • Stavelin, Eirik; Sjøvaag, Helle; Karlsson, Michael; Kammer, Aske (2016). Digital news ecologies in Scandinavia: A big data hyperlink study of news geographies in Sweden, Denmark and Norway.. ECREA; 2016-11-09 - 2016-11-12.
 • Aldridge, Øystein; Sjøvaag, Helle (2015). Ny rapport: NRK på nett er ikke en trussel for andre medier. Aftenposten. [Internett]; 2015-03-23.
 • Brække, Jonas; Sjøvaag, Helle (2015). Slakter NRK-kritikken. Klassekampen. [Avis]; 2015-04-11.
 • Gravklev, Bente Rognan; Sjøvaag, Helle (2015). - NRK rammer ikke lokalavisene. Dagsavisen. [Avis]; 2015-03-23.
 • Knudsen, Erik; Nærland, Torgeir Uberg; Sjøvaag, Helle; Ytre-Arne, Brita (2015). Mediating the Nordic Welfare Model: Journalistic Representations and Public Attitudes. International Communication Association (ICA).; 2015-05-20 - 2015-05-25.
 • Korsvold, Kaja; Sjøvaag, Helle (2015). Nesten bare NRK øker antall journalister. Aftenposten. [Avis]; 2015-04-10.
 • Sjøvaag, Helle (2015). Bergens Tidende. Analyser 2012-2014.. Bergens Tidende;
 • Sjøvaag, Helle (2015). Does journalism innovation follow from journalism crisis?. ZHAW Zurich University of Applied Sciences; 2015-02-05 - 2015-02-06.
 • Sjøvaag, Helle (2015). Et medielandskap i endring. Senioruniversitetet Bergen;
 • Sjøvaag, Helle (2015). Free versus Fee: Comparing Paid Content in Four Online Newspapers. ZHAW Zurich University of Applied Sciences; 2015-02-05 - 2015-02-06.
 • Sjøvaag, Helle (2015). Hva er public service eller allmennkringkasting i 2015?. NRK;
 • Sjøvaag, Helle (2015). Introducing the Paywall: A Case Study of Content Changes in Four Online Newspapers. International Communication Association; 2015-05-21 - 2015-05-25.
 • Sjøvaag, Helle (2015). Ligner NRK på de andre nettavisene?.
 • Sjøvaag, Helle (2015). NRKs konkurransemessige virkninger. Kulturdepartementet; 2015-05-23.
 • Sjøvaag, Helle (2015). What is News Diversity? Operationalizing Pluralism for a Multimedia Landscape. University of Copenhagen; 2015-08-13 - 2015-08-15.
 • Sjøvaag, Helle (2015). What to study when studying media diversity. Høyskolen i Oslo & Akershus;
 • Sjøvaag, Helle; Aldridge, Øystein (2015). Cameron-regjeringen vil ha et mer "gammeldags" BBC. Aftenposten. [Avis]; 2015-07-16.
 • Sjøvaag, Helle; Bergesen, Guro H. (2015). Hva skal redde mediebransjen?. Bergens Tidedne. [Avis]; 2015-11-07.
 • Sjøvaag, Helle; Johannessen, Stian Øvrebø (2015). Mer fordelaktig enn innholdsmarkedsføring. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2015-09-22.
 • Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Moe, Hallvard (2015). The Normalization of Public Service News on the Web: A longitudinal big data analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation’s online news. International Communication Association; 2015-05-21 - 2015-05-25.
 • Sjøvaag, Helle; Steinar Solås, Suvatne (2015). Spillet om NRK-meldinga. Dagbladet. [Avis]; 2015-06-15.
 • Sjøvaag, Helle; Suvatne, Steinar Solås (2015). - Urettferdig at man må betale for noe man ikke bruker. Dagbladet. [Avis]; 2015-07-26.
 • Johannessen, Stig Øvrebø; Sjøvaag, Helle (2014). Deler fint lite. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2014-08-07.
 • Karlsson, Michael; Sjøvaag, Helle (2014). From Content Analysis to Information Processing: Challenges and Solutions to Quantitative Content Analysis of Online News. ECREA; 2014-11-13 - 2014-11-15.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Chain Ownership and Content Diversity: Schibsted's Regional Newspapers in Norway. University of Bergen; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Et medielandskap i endring. Senioruniversitetet i Åsane;
 • Sjøvaag, Helle (2014). Exclusive content? Print and Online News Identities in Transition. Journalism Studies Section, ECREA; 2014-03-28 - 2014-03-29.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Har sendeflate, mangler nyhet.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Homogenization or Differentiation? The Effects of Consolidation in the Newspaper Market. International Communication Association; 2014-05-22 - 2014-05-26.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Localism in Print and Online News: A Comparison of Chain Newspapers across Regional Markets. Oxford University; 2014-02-27 - 2014-02-28.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Media innovations: a multidisciplinary study of change.
 • Sjøvaag, Helle (2014). NRKs rolle i medielandskapet.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Paywall Up! Behind the Wall at Schibsted’s Regional Newspapers. Norsk medieforskerlag; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Pre- and Post-Paywall Content Strategies: A Case Study of Four Online Newspapers. ECREA; 2014-11-13 - 2014-11-15.
 • Sjøvaag, Helle (2014). Schibstedavisene: Mer nærsynte, men ingen ensretting.
 • Sjøvaag, Helle; Bisgaard, Anders Breivik (2014). Forskere: -NRK.no ligner mindre på en nettavis. Kampanje.com. [Internett]; 2014-11-20.
 • Sjøvaag, Helle; Ellingsen, Roy (2014). Medieforsker om Brækhus-pris: Viasat kan ha tapt mye omdømme. bt.no. [Internett]; 2014-09-15.
 • Sjøvaag, Helle; Furuly, Jan Gunnar (2014). TV-strømming kan bli NRK-lisensens død. Aftenposten. [Avis]; 2014-11-13.
 • Sjøvaag, Helle; Fyen, Stian (2014). Tommel opp for mobil. Dabladet. [Avis]; 2014-02-25.
 • Sjøvaag, Helle; Huso, Anne (2014). - Har gjort mye likt som NRK. Bergensavisen. [Avis]; 2014-02-25.
 • Sjøvaag, Helle; Monsen, Tor (2014). Hårete forskningsmål. På Høyden. [Internett]; 2014-02-13.
 • Sjøvaag, Helle; RIpegutu, Halvor (2014). Seerne har sviktet TV 2. Bergens Tidende. [Avis]; 2014-05-07.
 • Sjøvaag, Helle; Ryste, Heidi Torkildson (2014). Mediekrisen som aldri tar slutt. Bergens Tidende. [Avis]; 2014-10-17.
 • Sjøvaag, Helle; Sandø, Toralf (2014). Mer lokalt på nett og papir. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-08-23.
 • Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik; Moe, Hallvard (2014). The Transformation of Public Service News on the Web: A Longitudinal Large-Scale Content Analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation’s Online News. Norsk medieforskerlag; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Sjøvaag, Helle; Thorsvik, Torkil (2014). Mediedekningen av Mannen-fjellet. NRK P2. [Radio]; 2014-12-04.
 • Stavelin, Eirik; Moe, Hallvard; Sjøvaag, Helle (2014). THE TRANSFORMATION OF PUBLIC SERVICE NEWS ON THE WEB: A LONGITUDINAL LARGE-SCALE CONTENT ANALYSIS OF THE NORWEGIAN BROADCASTING CORPORATION'S ONLINE NEWS. ECREA; 2014-11-12 - 2014-11-15.
 • Stavelin, Eirik; Sjøvaag, Helle; Moe, Hallvard (2014). Big Data Analysis of Public Service Broadcasting: Problems and Solutions in Longitudinal Semiautomatic Analysis of Online News. International Communication Association; 2014-05-22 - 2014-05-26.
 • Sjøvaag, Helle (2013). Journalistic Autonomy: Between Structure, Norms and Institutions. Nordic Research Network in Journalism Studies; 2013-05-28 - 2013-05-29.
 • Sjøvaag, Helle (2013). Stoffutveksling i Schibstedavisene. Stavanger og Agder Journalistlag;
 • Sjøvaag, Helle (2013). The Effect of Ownership on Content: Schibsted and the Consolidating News Market in Norway. Cardiff University; 2013-09-12 - 2013-09-13.
 • Sjøvaag, Helle (2013). The Principles of Regulation and the Assumption of Media Effects. Høyskolen i Oslo og Akershus; 2013-08-08 - 2013-08-10.
 • Sjøvaag, Helle; HYVANG, JØRGEN (2013). - Aldri mer OL på NRK. Finansavisen. [Avis]; 2013-12-18.
 • Sjøvaag, Helle; Vik, Øystein (2013). Tror NRK og TV 2 vil samarbeide mer i fremtiden. Bergens Tidende. [Avis]; 2013-12-11.
 • Sjøvaag, Helle (2012). The Effects of Ownership on Content: Schibsted and the Regional Newspaper Market. Norsk Medieforskerlag; 2012-10-18 - 2012-10-19.
 • Sjøvaag, Helle (2012). The Impact of Structural Shifts on Journalism: Newspaper Consolidation in the Scandinavian Media Landscape. Polish Communication Association; 2012-09-14 - 2012-09-15.
 • Sjøvaag, Helle (2012). The Meaning of Journalistic Ideology. ECREA; 2012-08-12 - 2012-08-26.
 • Sjøvaag, Helle (2012). The Premium Market as a Structuring Factor in the Television Sector: Exclusive Football Rights and Media Ownership in the Nordic Region. European Communication Research and Education Association; 2012-10-24 - 2012-10-27.
 • Sjøvaag, Helle; Anda, Liss Gøril (2012). Norway: No escape from Breivik trial. BBC. [Internett]; 2012-04-20.
 • Sjøvaag, Helle; Aursland, Tonje (2012). TV 2 satser, NRK gir opp. Bergens Tidende. [Avis]; 2012-04-27.
 • Sjøvaag, Helle; Aursland, Tonje (2012). TV 2 vinner nyhetskampen i helgen. Bergens Tidende. [Avis]; 2012-10-01.
 • Sjøvaag, Helle; Forsmo, Line (2012). TV 2 pusser opp. NRK P1 Norgesglasset. [Radio]; 2012-10-02.
 • Sjøvaag, Helle; Frekhaug, Ingelin (2012). Prmonoterer de nominerte - og seg selv. Studvest. [Avis]; 2012-10-03.
 • Sjøvaag, Helle; Gaasemyr, Magne (2012). Et stort veiskille i TV 2s historie. Bergens Tidende. [Avis]; 2012-01-10.
 • Sjøvaag, Helle; Gundersen, Bjarne Riiser (2012). Hva er TV 2, og hva bør vi bruke det til?. Morgenbladet. [Avis]; 2012-01-13.
 • Sjøvaag, Helle; vedvik, kari oliv (2012). - Samfunnet trenger pressevaktbikkjene. Forskning.no. [Internett]; 2012-01-10.
 • Sjøvaag, Helle; Zondag, Martin (2012). Eksperter: - TV 2 blir sterkere enn NRK på sport. nrk.no. [Internett]; 2012-01-09.
 • Sjøvaag, Helle (2011). Journalistic Ideology and Professional Boundary Work: Shifting Business Models and the Role of the Classic News Ideals. Nordisk Medieforskerkonferanse; 2011-08-11 - 2011-08-13.
 • Sjøvaag, Helle (2011). Krig og journalistikk. Bergen Private Gymnas;
 • Sjøvaag, Helle (2011). Krig og medier: Krigsjournalistikkens dilemmaer. Nordal Grieg Videregående;
 • Sjøvaag, Helle (2011). Media setter dagsorden. Studvest. [Avis]; 2011-01-26.
 • Sjøvaag, Helle (2011). Shifting Business Models and Journalism's Professional Ideology. Cardiff Univeristy; 2011-09-08 - 2011-09-09.
 • Sjøvaag, Helle (2011). What is Journalistic Ideology?. University of Bergen; 2011-11-02 - 2011-11-04.
 • Sjøvaag, Helle; Anthonsen, Ingrid Marie (2011). Jeg har verken ny plate eller vitaminpiller å selge. dagbladet.no. [Internett]; 2011-02-28.
 • Sjøvaag, Helle; Moe, Hallvard; Stavelin, Eirik (2011). PUBLIC SERVICE NEWS ON THE WEB: A Large-Scale Content Analysis of the Norwegian Broadcasting Corporation’s Online News. International Communication Association; 2011-05-25 - 2011-05-30.
 • Sjøvaag, Helle; Pettersen, Jørn (2011). Sloss om rockens største. VG. [Avis]; 2011-01-21.
 • Sjøvaag, Helle; Rognerød, Embret (2011). -TV 2 stiller sterkest. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2011-11-30.
 • Sjøvaag, Helle; Skrunes, Trond Olav (2011). Mest lest på bt.no. Bergens Tidende. [Avis]; 2011-02-02.
 • Sjøvaag, Helle; Østerbø, Kjell (2011). -Smart merkevarebygging. Bergens Tidende. [Avis]; 2011-12-09.
 • Aursland, Tonje; Sjøvaag, Helle (2010). Bekymret for hva TV 2 blir uten konsesjon. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-03-20.
 • Aursland, Tonje; Sjøvaag, Helle (2010). TV 2-regningen kan havne hos seerne. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-11-26.
 • Sjøvaag, Helle (2010). Allmennkringkasting som samfunnskontrakt: TV 2 og konsesjonsforhandlingene. JOSAM-prosjektet;
 • Sjøvaag, Helle (2010). Et annet blikk på maktsfærene i Oslo.
 • Sjøvaag, Helle (2010). Kulturnytt temasending skjærtorsdag om TV 2 i Bergen. NRK P2. [Radio]; 2010-04-01.
 • Sjøvaag, Helle (2010). Kvalitet og mangfold i TV 2 Nyhetskanalen. Institutt for informasjons- og medievitenskap;
 • Sjøvaag, Helle (2010). Norske verdensbilder og journalistisk ideologi. BIFF i samarbeid med Studentersamfunnet;
 • Sjøvaag, Helle (2010). The News Channel and the Digital News Market: The Future Revenues of Broadcast Journalism. University of Westminster, CAMRI; 2010-06-08 - 2010-06-09.
 • Sjøvaag, Helle (2010). The Value of Being Public Service: Commercial Public Service Broadcasting and the Case of TV 2 in Norway. ECREA; 2010-10-12 - 2010-10-15.
 • Sjøvaag, Helle (2010). User-Generated Content and Journalistic Authority: Amateur Images and Narrative Strategies in Terror Coverage. FMKJ, University of Copenhagen; 2010-11-17 - 2010-11-18.
 • Sjøvaag, Helle; Askvik, Kristine (2010). Mest lest i 2010. bt.no. [Internett]; 2010-12-26.
 • Sjøvaag, Helle; Aursland, Tonje (2010). Ny forskrift skal sikre TV 2. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-10-30.
 • Sjøvaag, Helle; Aursland, Tonje (2010). Resultatløse forhandlinger setter TV 2 i fare. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-08-20.
 • Sjøvaag, Helle; Dyregrov, Sturla (2010). TV 2-avtalen. TV 2 Nyhetskanalen, 17:00-Nyhetene. [TV]; 2010-12-03.
 • Sjøvaag, Helle; Henriksen, Aslaug (2010). TV 2-avtalen. TV 2, 21:00-Nyhetene. [TV]; 2010-12-03.
 • Sjøvaag, Helle; Henriksen, Aslaug (2010). TV 2-avtalen. TV 2, 18:30-Nyhetene. [TV]; 2010-12-03.
 • Sjøvaag, Helle; Solem, Odd Reidar (2010). Avisrunden. TV 2 Nyhetskanalen, Søndagsfrokost. [TV]; 2010-12-05.
 • Sjøvaag, Helle; Stavelin, Eirik (2010). Web Media and the Quantitative Content Analysis: Methodological Challenges in Measuring Online News Content. Norsk Medieforskerlag; 2010-10-28 - 2010-10-29.
 • Sjøvaag, Helle; Ullebø, Kjetil Korpen (2010). Nyheter på festmenyen. Bergens Tidende. [Avis]; 2010-01-15.
 • Sjøvaag, Helle; Ursin, Lars Holger (2009). Ikke sikkert TV 2 søker på ny. Bergens Tidende. [Avis]; 2009-10-08.
 • Sjøvaag, Helle (2009). Amatørene inntar scenen: Visuell crowd-sourcing i journalistikken. Forskningsdagene;
 • Sjøvaag, Helle (2009). Fryktelig dumt om TV 2 flytter. NRK. [Radio]; 2009-09-04.
 • Sjøvaag, Helle (2009). Kommersiell allmennkringkasting. Om TV 2s legitimitet. CMI-UiB Fagseminaret om Demokrati og Rettsstat;
 • Sjøvaag, Helle (2009). Legitimacy as News Market Strategy: TV 2 News Channel’s Ideological Narrative. 2009-08-13 - 2009-08-15.
 • Sjøvaag, Helle (2009). Pepperkakebyen som julefortelling. NRK P2 Kulturnytt. [Radio]; 2009-12-22.
 • Sjøvaag, Helle (2009). TV 2 kutter. Vestlandsrevyen. [TV]; 2009-10-08.
 • Sjøvaag, Helle; Aursland, Tonje (2009). Tidenes dårligste TV 2-måned. Bergens Tidende. [Avis]; 2009-09-04.
 • Sjøvaag, Helle; Bridge, John (2009). Amateur Images in the Professional News Stream. ICA; 2009-05-20 - 2009-05-25.
 • Sjøvaag, Helle; Espeland, Harald (2009). Nyheter viktigst for TV 2 identiteten. Bergens Tidende. [Avis]; 2009-08-26.
 • Sjøvaag, Helle; Hatle, Trine Saugestad (2009). X-faktor en flopp. VG. [Avis]; 2009-12-17.
 • Sjøvaag, Helle; Haugen, Erlend Langeland (2009). Mest lest i 2009. bt.no. [Internett]; 2009-12-27.
 • Sjøvaag, Helle; Müller, Olav Brostrup (2009). Opp av asken. Klassekampen. [Avis]; 2009-12-22.
 • Sjøvaag, Helle; Skogheim, Linn Mevold (2009). Fri på TV. NRK 2 Sveip. [TV]; 2009-02-16.
 • Sjøvaag, Helle (2008). Den nye medievirkeligheten. Fiskeri- og kystdepartementet;
 • Sjøvaag, Helle (2008). Den nye medievirkeligheten: Digitaliseringen av mediene - konsekvenser for offentligheten. Senioruniversitetet Årstad; 2008-11-17.
 • Sjøvaag, Helle (2008). I medias race - Fra nett til papir. Studentesamfundet;
 • Sjøvaag, Helle (2008). Journalism and the Social Contract: The Fourth Estate and the Reciprocity of Contractual Obligations. Norsk Medieforskerlag; 2008-10-30 - 2008-10-31.
 • Sjøvaag, Helle; Arntsen, Marte Kaasa (2008). TV 3 og Gullruten. TVNorge Spotlight. [TV]; 2008-05-07.
 • Sjøvaag, Helle; Bridge, John (2008). From Professional to Amateur: Digital Images and the Logic of the News Narrative. DigiCult Project, UiB & Institut Francais de Presse; 2008-10-22 - 2008-10-24.
 • Sjøvaag, Helle; Hallin, Daniel C. (2008). You Have to Understand War to Understand our Culture: Interview with Daniel C. Hallin. Vox Publica. [Internett]; 2008-01-02.
 • Sjøvaag, Helle (2008). The Social Contract and the Reciprocity of Contractual Obligations. ECREA; 2008-11-25 - 2008-11-28.
 • Sjøvaag, Helle; Ursin, Lars Holger (2007). Fortsatt plass til aviser og TV. Bergens Tidende. [Avis]; 2007-12-20.
 • Sjøvaag, Helle (2007). Establishing Legitimacy in a Crowded News Market: TV 2 News Channel and the Social Contract. ECREA; 2007-08-19 - 2007-09-01.
 • Sjøvaag, Helle; Kickstat, Carsten (2007). På sporet av svaret. Haugesunds Avis. [Avis]; 2007-11-10.
 • Sjøvaag, Helle (2006). Media - dialog eller konfrontasjon. Bergen Internasjonale Film Festival; 2006-10-18 - 2006-10-25.