MENY

Disputas om idrett og skatt

Odd Anders Bøyum-Folkeseth disputerer for doctor philos-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22. september 2017.

Han forsvarer avhandlingen Idrett og skatt – Inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag.

Inntektsbeskatning 

Avhandlingens hovedformål er å klargjøre og vurdere gjeldende regler for inntektsbeskatning av idrettsutøvere og idrettslag.

Bøyum-Folkeseths framstilling består av tre hoveddeler. Den første vurderer skatteplikten for idrettsutøver bosatt i Norge. Grensen mellom skattepliktig arbeid eller virksomhet og skattefri hobby er en hovedproblemstilling.

Den andre delen ser på skatteplikten for idrettslag hjemmehørende i Norge. Sentrale spørsmål er om idrettslag bør være skattefrie og om tilknyttede selskaper kan være skattefrie.

I den tredje hoveddelen undersøker Bøyum-Folkeseth idrettsutøvere og idrettslag med aktivitet i andre land enn der de er hjemmehørende. De fleste skatteavtaler har egne bestemmelser om beskatning av artister og idrettsutøvere. Bøyum-Folkeseth stiller spørsmål om det er behov for slike særskilte regler.

Velkommen til disputas

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 over det selvvalgte emnet «Innteksfradrag for bidrag til ideelle organisasjoner», og kl 11.15 over tildelt emne «Beskatning av kunstnere». Disputasen finner sted kl 13.

Kunngjøring for disputas

Odd Anders Bøyum-Folkeseth