MENY

Disputas om protein-mekanismer

Tirsdag 3. oktober 2017 vil Maria Terese Creighton disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Craighton forsvarer avhandlingen «PP2A and PP4 in Arbidopsis – regulation and influence».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Compare and contrast the mechanisms by which protein kinases and phosphatases recognise their substrates».

Leder for disputasen er Instituttleder Gro Johnsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Maria Terese Creighton

Maria Terese Creighton