MENY

Horisont 2020 - Drift og økonomi i et EU-prosjekt

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Prosjektgjennomføring og teknisk rapportering

 • Grant Agreement forhandlinger
 • Prosjektoppstart - Konsortiumavtale, forskuddsutbetalinger, bankgarantier og kickoff-møte
 • Effektiv prosjektledelse i praksis – fakturerbare og ikke-fakturerbare kostnader
 • Immaterielle rettigheter (IPR) i praksis
 • Teknisk rapportering – Hva skal rapporteres og hvordan?
 • Tekniske gjennomganger (reviews) – Hvordan forberede seg?

Økonomiledelse og rapportering

 • Finansielle regler i Horisont 2020 – og hvordan harmonisere EUs regler med nasjonale skatteregler og interne regnskapsrutiner
 • Fakturerbare og ikke-fakturerbare kostnader
 • Ulike måter å kalkulere personalkostnader – ansatte og konsulenter
 • Reiseutgifter, utstyrskostnader, andre kostnader, samt overheadkostnader basert på praktiske eksempler
 • Bruk av subkontraktorer og tredjeparter – hvordan unngå at kostnader ikke godkjennes
 • Praktisk rapportering – gjennomgang av finansielle rapporter (format, innhold, prinsipper, mulige fallgruver)
 • Opplasting av rapporter til deltakerportalen (participant portal) – tips for å holde kontroll på partneres prosjektutgifter

Målgruppen for seminaret er EU-rådgivere ved universiteter/høgskoler og institutter, samt administrativt personale med ansvar for økonomiske eller juridiske aspekter ved Horisont 2020-prosjektene. Kurset passer også for prosjektledere.

Kurset blir holdt på engelsk. Ingen kursavgift

NB: Kurset er fulltegnet

Horisont 2020