MENY

Familielæring og samarbeid med foreldre i barnehage og skole

Foreldre er de viktigste samarbeidspartnere for lærere og ledere i barnehage og skole. I denne forelesningen gir Sigrun Aamodt eksempler på hvordan barnehager og skoler kan utvikle gode samhandlingsmåter der foreldrenes ressurser blir benyttet i barnas læringsaktiviteter.

Gjennom å benytte barnas, elevenes og foreldrenes ulike språklige og kulturelle erfaringer og synliggjøre disse som interessante for alle, styrkes mangfoldsperspektivet i fellesskapet. Ulike forutsetninger blant foreldre innebærer at de har forskjellige behov og ønsker både i forhold til samarbeid, informasjon og dialog. Aamodt gir eksempler på variert samarbeidsmåter fra barnehager og skoler i Norge. Mange av eksemplene er filmet.

Om foredragsholderen: Sigrun Aamodt er cand.polit. med hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. Hun er leder for Nasjonalt senter for flerkulturell utdanning (NAFO) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring som lærer, veileder og skoleleder i både grunnskole og voksenopplæring.

Påmelding:
Følg denne lenken for påmelding.