MENY

Kunsten å komplisere det enkle - en innføring i Systemteori

Pass på å få med deg til saman seks timer systemteori med den profilerte journalisten og forfattaren Kjell Gjerseth 4. og 5. oktober.

 

Kjell Gjerseth er kjent for eit mangearta virke. Han var i 1965 formann i Rogaland Unge Høyre, gjekk ut i protest mot Vietnamkrigen og vart aktiv i AKP(m-l), jobba så som industriarbeidar ved Jøtul, der han var streikeleiar i ein stor streik i 1976.

Interessa for politisk arbeid førte Gjerseth inn i journalistikken, og han starta som journalist i Klassekampen, han studerte journalistikk og tok hovudfag i sosiologi i 1979.

Solidaritetsarbeid med Afghanistan etter den sovjetiske okkupasjonen der gjorde at han vart ulovleg overvåka av POT, noko han fekk erstatning for.

Gjerseth har ein viktig forfattarskap bak seg, heilt sidan hovudoppgåva om sosialklientar knytte til stoffmiljøet i Oslo sentrum, og har skrive mykje fleire stader, også som journalist i Stavanger Aftenblad, om dei som lever på samfunnets ytterkant.

Han har jamvel motteke Tarjei Vesaas’ debutantpris i 1983, for romanen Chakoo, som har stofftilfang og tematikk frå Afghanistan.

I desse førelesingane ønskjer Gjerseth å ta fram erfaringar med analytisk arbeid på mange område gjennom åra, med feste i systemteori, som er eit tverrfagleg overgripande perspektiv på studiet av system på ulike nivå og i ulike samanhengar.

Alle interesserte er velkomne, førelesingane blir i to økter à tre timar, onsdag den 4. oktober og torsdag den 5. oktober, begge dagar klokka 12.15-15.00, i Ellen og Axel Lunds hus (gamle delen av Hotellhøgskolen), auditorium H-127. Der er god plass og vi vonar at mange kan kome. 

KUNSTEN Å KOMPLISERE DET ENKLE - en innføring i Systemteori. En 6 timers forelesnings-syklus

1. Om det evindelige mas om hvorfor

(Man kan stille spørsmål ved absolutt alt, men hvor mye er nødvendig?)

2. Om systemer

(Hva slags systemer er i virksomhet i verden, og hvordan kan de forstås/fortolkes?)

3. Om forutsigbarhet

(I hvor stor grad er systemer bevisst på virksomheter/aktiviter systemet er bygget opp av?

4. Om anomi og fremmedgjøring

( Hvordan blir virkeligheten annerledes ut fra hvilket systemnivå den registreres på?)

5. Om harmoni og konflikt

( Hvordan kan ulike systemer fungere paralellt og hvordan kan de det ikke?)

6. Om konklusjonens tvilsomme tilbøyelighet

( Kan man unngå å gjøre feil, når man uansett må foreta seg noe?)