Et profilbilde

Timelønnet førstelektor
Eilef Andreas Meland { "honorific-suffix": "Timelønnet førstelektor", "fn": "Eilef Andreas Meland", "tel": "Telefon: 51834235", "email": "eilef.a.meland@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-284

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Lysestøl, Peder Martin; Meland, Eilef Andreas (2012). Velferdsstatens økonomi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02093-8. 272 s.
 • Lysestøl, Peder Martin; Meland, Eilef A. (2003). Velferdsstatens økonomi : innføringsbok i samfunnsøkonomi for helse- og sosialfagsstudenter. Universitetsforlaget. ISBN 8215002935. 270 s.
 • Meland, Eilef Andreas (2015). En dybdestudie av begrepet velferd.
 • Meland, Eilef A. (2005). Modernisering - fra samarbeid til konkurranse. 2005-06-09.
 • Meland, Eilef A. (2000). Elitenes sirkulasjon.
 • Meland, Eilef A. (2000). Inflasjonssyndromet.
 • Meland, Eilef A. (2000). Skattmatt eller rokade.
 • Meland, Eilef A. (2000). ØMU og kronetilhengerne.
 • Meland, Eilef A. (1999). En historisk privatisering.
 • Meland, Eilef A. (1999). Fordom , fattigdom og rikdom.
 • Meland, Eilef A. (1999). Mcdonaldisering.
 • Meland, Eilef A. (1999). Uro om EURO.
 • Meland, Eilef A. (2000). Perspektiver på strategiutvikling i offentlig sektor.