MENY

Antropocen, vår tid i planetens historie

I august 2016 møttes verdens ledende geologer i Cape Town. En gruppe eksperter legger fram de endelige bevisene for at verden trenger et nytt navn for vår tid. Et av bevisene er restene av radioaktivitet fra prøvesprengningene etter andre verdenskrig, et annet er spredningen av plast og sot. Etter nesten 12 000 år under Holocen er det nå tid for Antropocen, menneskets tidsalder. Dette er en stor hendelse i planetens historie som nå tiltrekker seg interesse også fra historikere, miljøforskere og kunstnere, samt fra den politiske sfæren.

Skal vi glede oss over eller forskrekkes av at mennesket nå beviselig har satt sine uutslettelige spor på planeten? Og hvem er det som har satt sporene? Har alle mennesker samme ansvar? Hvordan fordeler ansvaret seg mellom for eksempel et rikt oljeland og et fattig jordbruksland? Så om Antropocen er ”vår tid” – hvem er da ”vi”?

Sverker Sörlin, født 1956, er idehistoriker, forfatter og professor, knyttet til Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Han er også en av verdens ledende miljøhistorikere og har i mange år deltatt i den internasjonale debatten om Antropocen. I boken Antropocen – en essä om människans tidsålder (Stockholm: Weyler 2017) gir han den første samlede beskrivelsen av vår nye tidsalder i Skandinavia. Han er også forfatter av en rekke bøker, først og fremst innenfor idehistorie, og i 2004 fikk han den prestisjefylte Augustprisen for Världens ordning og Mörkret i människan som tilsammen utgjorde Europas idéhistoria 1492-1918.

Det humanistiske miljøforskningsinitiativet The Greenhouse ved Universitetet i Stavanger har invitert Sverker Sörlin til Stavanger for å prate om sin nye bok og om menneskets tidsalder.

Gratis inngang – kaféen vil være åpen.