MENY

Samfunnssikkerhetskonferansen 2018

Fylkesmannen i Rogaland, Sør-Vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger Universitetssykehus – Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger har gleden av å invitere til Samfunnssikkerhetskonferansen 2018 – en konferanse om samfunnssikkerhetsforskning, beredskap og nye trusselbilder.

For 15. år på rad arrangeres Samfunnssikkerhetskonferansen ved Universitetet i Stavanger.
Vi har gleden av å invitere torsdag 4. januar 2018 til den eldste og faglig bredeste Samfunnssikkerhetskonferansen i Norge. Dette er en konferanse hvor tverrfaglighet og forholdet mellom praksis og forskning har hovedfokus.

Vitenskapelig ansatte presenterer aktuell forskning og sentrale samfunnsaktører innen samfunnssikkerhetsområdet deler sine erfaringer og vurderinger under temaet "Gamle trusler i ny tid?", som vil bli belyst fra tre ulike ståsted:

  • "Ny kald krig", propaganda
  • Uklare ansvarsforhold og roller
  • Naivitet - tillit

Konferansen henvender seg til alle som arbeider innen beredskap og samfunnssikkerhetsområdet.

Her er programmet og konferansens hjemmeside. Rett til påmelding til Samfunnssikkerehtskonferansen her og  nå. 

Illustrasjon til Samfunnssikkehetskonferansen 2018 - utsnitt av gangbro mellom bygninger

Samfunnssikkerhets-konferansen 2018 arrangeres 4. januar. Foto: Asbjørn Jensen