MENY

AVLYST: Regelverket for minoritetsspråklige i barnehagen og i grunnopplæringen

Rådgiver Una Bjørnseth Haugen i utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland forteller om regelverket for minoritetsspråklige i barnehagen og i grunnopplæringen.

Foredraget vil dreie seg om hvilke rettigheter minoritetsspråklige barn har i barnehagen, og som elever i grunnopplæringen, knyttet til språkopplæring.

Una Bjørnseth Haugen jobber spesielt med minoritetsspråklige, inkludert flyktninger, og deres rettigheter i barnehage og grunnopplæring. I tillegg til opplæring og elevvurdering for alle elevgrupper i grunnopplæringen, gjennom informasjon og veiledning, klagebehandling og tilsyn.