MENY

Jan Egeland om mennesker på flukt og utfordringene

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, kommer til UiS med foredraget: «Største antall flyktninger og fordrevne siden 2. verdenskrig – og det kan bli flere».

For femte år på rad er et historisk høyt antall mennesker på flukt fra krig og konflikt. Samtidig flykter i gjennomsnitt over 25 millioner mennesker fra naturkatastrofer som flom og storm hvert år. Dette tallet vil sannsynligvis øke i takt med klimaendringene. Hvilke konsekvenser har dette for de mest rammede landene og hva kan det bety for Norge. Hva må gjøres?

Jan Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen og har tidligere vært FNs undergeneralsekretær for humanitære saker og organisasjonens nødhjelpskoordinator. Han har også ledet blant annet Norges Røde Kors, Europa-avdelingen i Human Rights Watch, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og vært statssekretær i utenriksdepartementet.

Egeland har deltidsstilling som gjesteprofessor ved UiS.

Forelesingen som bærer tittelen: «Største antall flyktninger og fordrevne siden 2. verdenskrig – og det kan bli flere» finner sted 17. oktober kl. 11.15 i KE-hus auditorium C-101. Etter foredraget og en kort pause blir det anledning til spørsmål og kommentarer.

Alle er velkomne!

Jan Egeland på talerstol.

Jan Egeland kommer til UiS for å snakke om utfordringene verden og Norge står overfor når det gjelder mennesker på flukt.