Et profilbilde

Universitetslektor
Elin Nesvoll Vangsnes { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Elin Nesvoll Vangsnes", "tel": "Telefon: 51832584", "email": "elin.vangsnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Vangsnes, Elin Nesvoll (2018). Mobbing og krenkelser et samfunnsproblem.