Et profilbilde

Professor emerita
Wenche Frølich { "honorific-suffix": "Professor emerita", "fn": "Wenche Frølich", "tel": "", "email": "wenche.frolich@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Norsk hotellhøgskole
Rom H 334

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Haugen, Margaretha; Frølich, Wenche; Strand, Tor A; Tell, Grethe S.; Frøyland, Livar; Holven, Kirsten Bjørklund; Holvik, Kristin; Løvik, Martinus; Meltzer, Helle Margrete; Iversen, Per Ole (2015). Risk assessment of folic acid in food supplements. Scientific opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic Products, Novel Food and Allergy. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-154-6. 94 s.
 • Meltzer, Helle Margrete; Holven, Kirsten Bjørklund; Holvik, Kristin; Løvik, Martinus; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Haugen, Margaretha; Strand, Tor A; Tell, Grethe S.; Iversen, Per Ole (2015). Risk assessment of beta-carotene in food supplements. Scientific opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic Products, Novel Food and Allergy. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-155-3. 110 s.
 • Frølich, Wenche; Dahl, Knut Helkås; Eckner, Karl Fredrich; Iversen, Per Ole; Kapperud, Georg; Lunestad, Bjørn Tore; Lyche, Jan Ludvig; Rosnes, Jan Thomas; Steffensen, Inger-Lise; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Källqvist, Torsten; Krogdahl, Åshild; Lassen, Jørgen Fr; Næss, Bjørn; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Torrissen, Ole; Østerås, Olav; Alexander, Jan (2014). Benefit and risk assessment of increasing potassium by replacement of sodium chloride with potassium chloride in industrial food Production. Opinion of the Scientific Steering Committee. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-094-5. 80 s.
 • Haugen, Margaretha; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Mansoor, Mohammad Azam; Meltzer, Helle Margrete; Torjusen, Hanne; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel; Bøe, Knut Egil; Dierkes, Jutta; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Hemre, Gro Ingunn; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Lassen, Jørgen Fredrik; Lyche, Jan Ludvig; Næss, Bjørn; Skålhegg, Bjørn Steen; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Torrissen, Ole; Alexander, Jan (2014). Comparison of organic and conventional food and food Production. Part III: Human health – an evaluation of human studies, animal models studies and biomarker studies. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-136-2. 93 s.
 • Haugen, Margaretha; Dierkes, Jutta; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Mohammad Azam; Meltzer, Helle Margrete; Skålhegg, Bjørn Steen (2013). Assessment and updating of the fortification model from 2006. Opinion of the Panel on nutrition, dietetic products, novel food and allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-069-3. 19 s.
 • Haugen, Margaretha; Dierkes, Jutta; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Mohammad Azam; Meltzer, Helle Margrete; Skålhegg, Bjørn Steen (2013). Assessment of vitamin A and D in food supplements. Opinion of the Panel on nutrition, dietetic products, novel food and allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-067-9. 20 s.
 • Haugen, Margaretha; Dierkes, Jutta; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Mohammad Azam; Meltzer, Helle Margrete; Skålhegg, Bjørn Steen (2013). Vurdering av særnorske forhold for produkter som er godkjent som ny mat i EU. Uttalelse fra faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-103-4. 11 s.
 • Haugen, Margaretha; Dierkes, Jutta; Mansoor, Mohammad Azam; Skålhegg, Bjørn Steen; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lyche, Jan Ludvig (2013). Risk assessment of histidine, methionine, S-adenosylmethionine and tryptophan. Opinion of the Panel on nutrition, dietetic products, novel food and allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-079-2. 34 s.
 • Meltzer, Helle Margrete; Brandtzæg, Per; Knutsen, Helle Katrine; Løland, Beate Fossum; Odland, Jon Øyvind; Skåre, Janneche Utne; Torheim, Liv Elin; Amlund, Heidi; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel; Brantsæter, Anne Lise; Dierkes, Jutta; Eggesbø, Merete Åse; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Fæste, Christiane Kruse; Halvorsen, Ragnhild; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Iversen, Per Ole; Krogdahl, Åshild; Lassen, Jørgen Fredrik; Lindemann, Rolf; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Mohammad Azam; Nerland, Audun Helge; Næss, Bjørn; Ruus, Anders; Skålhegg, Bjørn Steen; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Thomsen, Cathrine; Østerås, Olav; Alexander, Jan (2013). Benefit and risk assessment of breastmilk for infant health in Norway. Opinion of the Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-115-7. 303 s.
 • Frøyland, Livar; Bentsen, Håvard; Graff, Ingvild Eide; Myhrstad, Mari; Paulsen, Jan Erik; Retterstøl, Kjetil; Ulven, Stine Marie; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel; Frølich, Wenche; Halvorsen, Ragnhild; Hemre, Gro Ingunn; Haugen, Margaretha; Iversen, Per Ole; Krogdahl, Åshild; Lassen, Jørgen Fr; Lillegaard, Inger Therese L.; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Azam; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith; Nerland, Audun Helge; Næss, Bjørn; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Torrissen, Ole; Østerås, Olav; Alexander, Jan (2011). Evaluation of negative and positive health effects of n-3 fatty acids as constituents of food supplements and fortified Foods. Opinion of the Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8082-365-6. 88 s.
 • Halvorsen, Ragnhild; Lassen, Jørgen Fr; Midtvedt, Tore; Narvhus, Judith; Rugtveit, Jarle; Yazdankhah, Siamak Pour; Eckner, Karl Fredrich; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Iversen, Per Ole; Kapperud, Georg; Lillegaard, Inger Therese L.; Lunestad, Bjørn Tore; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Mohammad Azam; Meltzer, Helle Margrete; Nesbakken, Truls; Nygård, Karin Maria; Robertson, Lucy; Tranulis, Michael A.; Tryland, Morten; Haugen, Margaretha (2011). Assessment of benefits and risks of probiotics in processed cereal-based baby foods Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19. Opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic products, Novel food and Allergy and Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-025-9. 38 s.
 • Haugen, Margaretha; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Azam; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith (2011). Risikogruppering av aminosyrer. Uttalelse fra Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). ISBN 978-82-8259-031-0. 35 s.
 • Frølich, Wenche; Børsheim, Elisabet; Raastad, Truls; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lillegaard, Inger Therese L.; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Azam; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith; Haugen, Margaretha (2010). Assessment of creatine in sports products. Norwegian Comittee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-006-8. 37 s.
 • Frølich, Wenche; Frølich, Wenche; Børsheim, Elisabeth; Raastad, Truls (2010). Assessment of creatine in sports products. Norwegian Scientific Committee for Food Safety. ISBN 9788282590068. 37 s.
 • Halvorsen, Ragnhild; Narvhus, Judith; Lassen, Jørgen Fr; Midtvedt, Tore; Rugtveit, Jarle; Yazdankhah, Siamak Pour; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Haugen, Margaretha; Kapperud, Georg; Lunestad, Bjørn Tore; Høiby, Ernst Arne; Meltzer, Helle Margrete; Nesbakken, Truls; Nygård, Karin Maria; Olsvik, Ørjan; Paulsen, Jan Erik; Robertson, Lucy; Tranulis, Michael A.; Tryland, Morten; Rimstad, Espen (2010). Assessment of benefits and risks of probiotics in baby foods Bifidobacterium lactis Bb12. Opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic products, Novel food and Allergy and Panel on Biological Hazards of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8082-360-1. 33 s.
 • Haugen, Margaretha; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Iversen, Per Ole; Lillegaard, Inger Therese L.; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Azam; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith (2010). NY UTTALELSE OM D-TAGATOSE. Uttalelse fra Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). ISBN 978-82-8259-004-4. 6 s.
 • Haugen, Margaretha; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith; Paulsen, Jan Erik (2009). Modell for vurdering av berikningssaker – revidert versjon. Uttalelse fra Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8082-312-0. 11 s.
 • Halvorsen, Ragnhild; Bueso, Anne Elisabeth Kørner; Frøyland, Livar; Rugtveit, Jarle; Liaset, Bjørn; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith; Paulsen, Jan Erik; Haugen, Margaretha (2008). Assessment of infant formulae based on partially hydrolysed proteins Norwegian. Opinion of the Panel on nutrition, dietetics products, novel food and allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). 20 s.
 • Haugen, Margaretha; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith; Paulsen, Jan Erik (2008). Svar på oppdrag fra Mattilsynet om merking av sukker/tilsatt sukker i EU. Uttalelse fra fagruppe for Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8259-293-2. 4 s.
 • Meltzer, Helle Margrete; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Narvhus, Judith; Paulsen, Jan Erik; Haugen, Margaretha (2008). Assessment of safe upper limits for vanadium, nickel, silicon, tin, potassium and phosphorus. Opinion of the Panel on Nutrition, Dietetic Products, Novel Food and Allergy of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). ISBN 978-82-8082-239-0. 8 s.
 • Haugen, Margaretha; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith; Paulsen, Jan Erik (2007). Comments from the Norwegian Scientific Committee for Food Safety, Panel on Nutrition, dietetic products, Novel Food and Allergy (Panel 7) on the setting of maximum limits for vitamins and minerals in foods. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). 6 s.
 • Rimstad, Espen; Andersen, Lene Frost; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Halvorsen, Ragnhild; Høiby, Ernst Arne; Kapperud, Georg; Lunestad, Bjørn Tore; Lassen, Jørgen Fredrik; Meltzer, Helle Margrete; Narvhus, Judith Ann; Nygård, Karin; Nesbakken, Truls; Olsvik, Ørjan; Paulsen, Jan Erik; Robertson, Lucy Jane; Tranulis, Michael A.; Tryland, Morten; Vainio, Kirsti; Haugen, Margaretha (2007). Risk assessment on use of Lactobacillus rhamnosus (LGG) as an ingredient in infant formula and baby foods (II). Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). 32 s.
 • Frølich, Wenche (2011). Informasjonsfilm om ”Nøkkelhullet”.
 • Frølich, Wenche; Iversen, Per Ole; Lyche, Jan Ludvig; Dahl, Knut Helkås; Steffensen, Inger-Lise (2015). Benefit and risk assessment for human health of increasing potassium by replacement of sodium chloride with potassium chloride in industrial food products.
 • Frølich, Wenche (2013). Barnemat, er det så usunt som vi tror. NRK 1 – TV, Forbrukerinspektørene. [TV]; 2013-09-11.
 • Frølich, Wenche (2013). Brød – kulturarv, sunnhet, kjærlighet og symboler.
 • Frølich, Wenche (2013). Det beste er å drikke etter trening. NRK - nettavisen. [Internett]; 2013-10-24.
 • Frølich, Wenche (2013). Ekstreme mengder i saltmengden i mineralvann.
 • Frølich, Wenche (2013). Er mat som begynner på ”P” helsefarlig for barn?. NRK-TVkanal2- Aktuelt. [TV]; 2013-09-16.
 • Frølich, Wenche (2013). Gikk ned 20 kg på ferdigmat kur. Gikk ned 20 kg på ferdigmat kur. [Avis]; 2013-11-24.
 • Frølich, Wenche (2013). Her er de sunneste yoghurtene. NRK – nettavisen. [Internett]; 2013-09-12.
 • Frølich, Wenche (2013). Her er den gode slankematen.
 • Frølich, Wenche (2013). Hva får du i tillegg til vann i mineralvann?. NRK 1 – TV, Forbrukerinspektørene. [TV]; 2013-02-06.
 • Frølich, Wenche (2013). Hva skal vi servere barn på SFO?.
 • Frølich, Wenche (2013). Hvorfor kaster vi mat?. [Radio]; 2013-01-20.
 • Frølich, Wenche (2013). Lavkarbo alarm. VG. [Avis]; 2013-09-13.
 • Frølich, Wenche (2013). Maten – vitenskap eller lidenskap. Universitetet i Stavanger;
 • Frølich, Wenche (2013). Middelaldermat – hva spiste de?. [Radio]; 2013-04-27.
 • Frølich, Wenche (2013). Norsk Tidsskrift for ernæring.
 • Frølich, Wenche (2013). Nyttårsforsetter. Aftenbladet/aftenposten. [Avis]; 2013-12-27.
 • Frølich, Wenche (2013). Riktig kosthold gir bedre prestasjoner.
 • Frølich, Wenche (2013). Stopp en halv, om sukker og helse. VG. [Avis]; 2013-12-31.
 • Frølich, Wenche (2013). Sukker på hjernen. VG. [Avis]; 2013-11-14.
 • Frølich, Wenche (2013). Sunn mat gir god livskvalitet.
 • Frølich, Wenche (2013). Trenddietter og Folkehelse. NRK- Dagsnytt. [TV]; 2013-09-13.
 • Frølich, Wenche (2013). Vil lage blått godteri av alger. NRK - nettavisen. [Internett]; 2013-08-15.
 • Frølich, Wenche (2013). WHO eksperter vil halvere sukkeranbefalinger. ABC nyheter. [Avis]; 2013-12-31.
 • Frølich, Wenche (2012). Brødbløffen.
 • Frølich, Wenche (2012). De beste grovisene.
 • Frølich, Wenche (2012). Den hvite fare.
 • Frølich, Wenche (2012). Ekko: Olje- ikke et fett. Kjemi, ernæring og anvending. NRK – P2. [Radio]; 2012-11-27.
 • Frølich, Wenche (2012). Er industrilaget pasta bedre enn hjemmelaget?. Stavanger. [Radio]; 2012-02-10.
 • Frølich, Wenche (2012). Ernæring og ledelse.
 • Frølich, Wenche (2012). Eurodietten, det er løsningen.
 • Frølich, Wenche (2012). Farer ved Lavkarbokost. [Radio]; 2012-02-21.
 • Frølich, Wenche (2012). Forbrukerinspektørene. NRK 1. [TV]; 2012-10-10.
 • Frølich, Wenche (2012). Grove påstander i Mat fra Norge.
 • Frølich, Wenche (2012). Helse -forbruk og livsstil: Amerikanske tilstander i brøddisken. NRK- nettsider. [Internett]; 2012-10-10.
 • Frølich, Wenche (2012). Hjertegodt! Svenske forskere hyller fiberrik mat.
 • Frølich, Wenche (2012). Hvilke skive tror du er fra det groveste brødet?.
 • Frølich, Wenche (2012). Ikke fornøyd med kroppen – men ikke tid til å spise riktig. Å4. [Radio]; 2012-09-07.
 • Frølich, Wenche (2012). Ikke lett å orientere seg i brødjungelen.
 • Frølich, Wenche (2012). Ikke noe er som godt brød.
 • Frølich, Wenche (2012). Kan verden leve på lavkarbo?.
 • Frølich, Wenche (2012). Lavkarbo – Vitenskap contra trender. Stavanger. [Radio]; 2012-01-09.
 • Frølich, Wenche (2012). Matsminke og brød. NRK, Her og nå. [TV]; 2012-03-29.
 • Frølich, Wenche (2012). Middelaldermat, forankret i det lokale og inspirert av det globaleMiddelalderuken.
 • Frølich, Wenche (2012). På Middelalders Festbankett.
 • Frølich, Wenche (2012). Slankekurer og effekten.
 • Frølich, Wenche (2012). Tar oppgjør med folks matvaner.
 • Frølich, Wenche (2012). Test av Norges mest solgte brød. NRK – nettsider. [Internett]; 2012-10-11.
 • Frølich, Wenche (2011). Advarer mot fettbomber, om å spise nøtter. VG. [Avis]; 2011-09-03.
 • Frølich, Wenche (2011). Den globale gane: Middelaldermat. NRK P-2. [Radio]; 2011-06-24.
 • Frølich, Wenche (2011). Den globale ganeProgram hver mandag hele sommeren, det betyr 12 programmerØyposten, Rogaland: Helse i kvar tomat. NRK – P 2. [Radio]; 2011-08-10.
 • Frølich, Wenche (2011). Den sunneste ferdigmaten.
 • Frølich, Wenche (2011). Dette er like farlig for menn som kvinner, uansett alder. VG. [Avis]; 2011-10-16.
 • Frølich, Wenche (2011). En god kompis i matpakken.
 • Frølich, Wenche (2011). Ferdigmat du trygt kan spise. Dagbladet. [Avis]; 2011-01-04.
 • Frølich, Wenche (2011). Frokostblandinger for barn – mye sukker.
 • Frølich, Wenche (2011). ”Gikk ned sju kilo på en måned med lavkarbo”. Trønderavisen. [Avis]; 2011-11-30.
 • Frølich, Wenche (2011). Holder barnegrøter hva de lover?.
 • Frølich, Wenche (2011). Hva spiser og hvordan lever våre ernæringseksperter?. Dagbladets Helsemagasin. [Avis]; 2011-12-27.
 • Frølich, Wenche (2011). Karbokrigen – Ligg unna ekstremdiettene. VG. [Avis]; 2011-06-15.
 • Frølich, Wenche (2011). Krigen om lavkarbo. VG. [Avis]; 2011-09-11.
 • Frølich, Wenche (2011). Lavkarbodebatten: Norge er splittet. VG. [Avis]; 2011-10-29.
 • Frølich, Wenche (2011). Lekker ”Knallgode brød”.
 • Frølich, Wenche (2011). Magasinet: En kur for alt. Dagbladet. [Avis]; 2011-06-25.
 • Frølich, Wenche (2011). Matkulturer og trender. NRK – Rogaland. [TV]; 2011-12-07.
 • Frølich, Wenche (2011). Mye fiber kan forlenge livet. Dagbladet. [Avis]; 2011-02-16.
 • Frølich, Wenche (2011). Mørk sjokolade inneholder mer antioksidanter enn bær og frukt. NRK. [TV]; 2011-02-09.
 • Frølich, Wenche (2011). Natural Dietary fiber – A good Parameter for a Health Promoting Diet.
 • Frølich, Wenche (2011). Natural Dietary fiber – A good Parameter for a Health Promoting Diet.
 • Frølich, Wenche (2011). Nordsjørittet går av stabelen – hva skal man spise for å vinne?. NRK. [TV]; 2011-06-07.
 • Frølich, Wenche (2011). Om julekalendere og sjokolade. P-4, radio. [Radio]; 2011-11-22.
 • Frølich, Wenche (2011). Presseringer om kostfiber. Dagbladet. [Avis]; 2011-02-17.
 • Frølich, Wenche (2011). Slik velger du riktig brød. Dagbladet. [Avis]; 2011-03-02.
 • Frølich, Wenche (2011). Speltbrødets helsefordeler er oppskrytt. Adresseavisa. [Avis]; 2011-02-22.
 • Frølich, Wenche (2011). Spis deg ung. Dagbladets Helsemagasin. [Avis]; 2011-12-27.
 • Frølich, Wenche (2011). Spis mindre karbohydrat. Rogalands Avis. [Avis]; 2011-10-15.
 • Frølich, Wenche (2011). Spiste vi bedre før enn nå?. P – 4, radio. [Radio]; 2011-11-02.
 • Frølich, Wenche (2011). Sukker og sirup i grovisen. VG. [Avis]; 2011-03-20.
 • Frølich, Wenche (2011). Supermaten, 14 naturlige og kjempesunne matvarer. Dagbladet. [Avis]; 2011-09-11.
 • Frølich, Wenche (2011). Test av frokostblandinger for barn. Dagbladets nettavis. [Avis]; 2011-11-02.
 • Frølich, Wenche (2011). Test av frokostblandinger for barn: Se hvilke barna bør få til frokost. www. klikk.no. [Internett]; 2011-11-01.
 • Frølich, Wenche (2011). Tilsetningsstoffer i maten – er de nødvendige, eller?.
 • Frølich, Wenche (2011). Ville aldri valgt lavkarbokost. Rogalands nettavis. [Avis]; 2011-10-17.
 • Frølich, Wenche (2011). Vitaminene kan være rena døden. Aftonbladet, Sverige. [Avis]; 2011-10-17.
 • Åman, P.; Frølich, Wenche (2011). Kostfibrer – no vet vi mer.
 • Frølich, Wenche (2010). "Bare spør"- Sukker og melk og barn. [Avis]; 2010-10-15.
 • Frølich, Wenche (2010). Brødeksperten fra Jar. [Avis]; 2010-10-06.
 • Frølich, Wenche (2010). De skjulte sukkerbombene. [Avis]; 2010-10-29.
 • Frølich, Wenche (2010). Heller omelett enn brød. Advarer mot lavkarbokost. [Avis]; 2010-07-12.
 • Frølich, Wenche (2010). Helsebøker på helsa løs. [Avis]; 2010-09-13.
 • Frølich, Wenche (2010). Hva er grovt brød egentlig?. [Radio]; 2010-10-15.
 • Frølich, Wenche (2010). Hvorfor er mikrobølgeovn bra?. [Avis]; 2010-08-05.
 • Frølich, Wenche (2010). Ikke galt med smaksatt melk. [Avis]; 2010-10-11.
 • Frølich, Wenche (2010). Levde sunt som villmann. [Avis]; 2010-08-13.
 • Frølich, Wenche (2010). Mørke brød er ikke så sunne som du tror. Du kan ha misforstått GROVT. [Avis]; 2010-10-15.
 • Frølich, Wenche (2010). Når det beste blir det godes fiende. [Avis]; 2010-10-12.
 • Frølich, Wenche; Mejborn, H.; Tetens, I. (2010). Phytate ? a natural component in plant food.
 • Frølich, Wenche (2007). Advarer mot Smart mat. [Avis]; 2007-02-10.
 • Frølich, Wenche (2007). All matproduksjon er miljøbelastende. [Avis]; 2007-09-01.
 • Frølich, Wenche (2007). Bioteknologinemda sier ja til ny ekteskapslov: men åpne for donor-nei. [Avis]; 2007-09-05.
 • Frølich, Wenche (2007). Blåbær - er ikke bare blåbær.
 • Frølich, Wenche (2007). Brød og kornprodukter ? et vell av variasjon både for smak og helse. Gard -i mellom , Gudbrandsdalen; 2007-07-28.
 • Frølich, Wenche (2007). Brød og sirkus. [Avis]; 2007-02-15.
 • Frølich, Wenche (2007). C - vitamin stopper ikke forkjølelse. [Avis]; 2007-07-20.
 • Frølich, Wenche (2007). C- vitamin stopper ikke forkjølelse. [Avis]; 2007-07-20.
 • Frølich, Wenche (2007). C- vitamin stopper ikke forkjølelse. [Avis]; 2007-07-20.
 • Frølich, Wenche (2007). Choose fish. [Avis]; 2007-03-12.
 • Frølich, Wenche (2007). Det vi spiste som barn, gjenspeiles senere i livet. Petroleumstilsynet; 2007-08-17.
 • Frølich, Wenche (2007). Er det virkelig fiber i vannet?. [Avis]; 2007-02-14.
 • Frølich, Wenche (2007). Er man nøtt, har man lov i julen.
 • Frølich, Wenche (2007). Etter den søte kløe. [Avis]; 2007-01-20.
 • Frølich, Wenche (2007). Fakta og myter om kosttilskudd?. [Avis]; 2007-05-08.
 • Frølich, Wenche (2007). Fiber - feber. [Avis]; 2007-03-04.
 • Frølich, Wenche (2007). Fiberrik mat - mer enn bare fiber!. Grete Roedes kurslederkongress; 2007-08-18.
 • Frølich, Wenche (2007). Fremtidens mat ? vi får nok proteiner. [Avis]; 2007-09-09.
 • Frølich, Wenche (2007). Frokostblandinger - sunnhet eller kaloribomber.
 • Frølich, Wenche (2007). Functional Foods - matvarer som setter sunnhet og helse i fokus.
 • Frølich, Wenche (2007). Gastronomi og sunnhet. Vestlandsk Kulturakademi; 2007-02-08.
 • Frølich, Wenche (2007). Heller fisk enn piller. [Avis]; 2007-01-19.
 • Frølich, Wenche (2007). Hva du spiste som barn, gjenspeiler seg senere i livet.
 • Frølich, Wenche (2007). Hva er Functional Foods?. Vestlandsk Kulturakademi; 2007-02-08.
 • Frølich, Wenche (2007). Hva med vann med fiber?. [Avis]; 2007-02-13.
 • Frølich, Wenche (2007). Hvilke garantier har forbrukeren når de handler?. [Avis]; 2007-03-15.
 • Frølich, Wenche (2007). Kan jeg sitere deg på det, Wenche?. [Avis]; 2007-02-20.
 • Frølich, Wenche (2007). Korn og brød , mange moter og myter. [Avis]; 2007-10-08.
 • Frølich, Wenche (2007). Korn, mel og brød - vi klarer oss ikke uten. Baker Samsons butikkansatte; 2007-04-17.
 • Frølich, Wenche (2007). Kosthold, viktig både for elever og foreldre. Teina Skole; 2007-02-14 - 2007-02-28.
 • Frølich, Wenche (2007). Kosttilskudd - tja takk!. [Avis]; 2007-02-09.
 • Frølich, Wenche (2007). Lettbrus er ikke noe sunnere. [Avis]; 2007-07-26.
 • Frølich, Wenche (2007). Lettbrus er ikke noe sunnere. [Avis]; 2007-07-26.
 • Frølich, Wenche (2007). Levende mat, ren mat eller supermat?. [Avis]; 2007-05-09.
 • Frølich, Wenche (2007). Lærer mer med sunne matvaner. [Avis]; 2007-08-07.
 • Frølich, Wenche (2007). Mais - en gave til verden fra de amerikanske indianerne.
 • Frølich, Wenche (2007). Mat og måltider i barnehagen. [Avis]; 2007-09-13.
 • Frølich, Wenche (2007). Mat skal forbindes med glede. Hotellalliansens seminar; 2007-02-28.
 • Frølich, Wenche (2007). Matvarekunnskap med vekt på brød. Universitetet i Bergen; 2007-02-07.
 • Frølich, Wenche (2007). Middelalderen mat var slett ikke fargeløst. Gard -i mellom , Gudbrandsdalen; 2007-07-27.
 • Frølich, Wenche (2007). Nye matpakke konsepter?. [Avis]; 2007-02-22.
 • Frølich, Wenche (2007). Proteintilskudd ? er det bra for helsen?. [Avis]; 2007-06-15.
 • Frølich, Wenche (2007). Sitatkongene. [Avis]; 2007-01-19.
 • Frølich, Wenche (2007). Slakter Sylvias slankeplan. [Avis]; 2007-01-23.
 • Frølich, Wenche (2007). Spelt, er det vidundermedisin eller oppskrytt vanlig hvete. [Avis]; 2007-04-20.
 • Frølich, Wenche (2007). Sunn pizza med mer antioksidanter. [Avis]; 2007-03-27.
 • Frølich, Wenche (2007). Vil ha usunn mat lenger unna. [Avis]; 2007-08-03.
 • Frølich, Wenche (2007). Åpne dører. [Avis]; 2007-01-24.
 • Johansson, M.; Jägerstad, Margaretha; Frølich, Wenche (2007). Folate in lettuce ? a pilot study.
 • Frølich, Wenche (2006). Aftenposten presiserer. [Avis]; 2006-03-02.
 • Frølich, Wenche (2006). Altfor mange Fastfood kjeder. [Avis]; 2006-07-26.
 • Frølich, Wenche (2006). Bakerne bruker for mye gluten i brødene sine. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Bra med brød. [Avis]; 2006-04-06.
 • Frølich, Wenche (2006). Brød , både teori og praksis er viktig for å lykkes, men ikke alltid nødvendig. Sygard-Grytting, Harpefoss; 2006-07-27.
 • Frølich, Wenche (2006). Brød og korn ? viktige elementer i norsk kosthold. Universitetet i Bergen; 2006-11-17.
 • Frølich, Wenche (2006). Brød, bygg deg. [Avis]; 2006-04-10.
 • Frølich, Wenche (2006). Cøliaki og brødvaner. 2006-03-05.
 • Frølich, Wenche (2006). De beste vitaminene får du ikke på glass. [Avis]; 2006-11-17.
 • Frølich, Wenche (2006). Den gulrøde, søte, saftige, og knasende sprøe gulroten.
 • Frølich, Wenche (2006). Dessert ? måltidets punktum.
 • Frølich, Wenche (2006). Det beste er ofte det enkleste ? Spis fisk. [Avis]; 2006-11-20.
 • Frølich, Wenche (2006). Det japanske kjøkkenet ? med estetikk i fokus.
 • Frølich, Wenche (2006). Diskusjon omkring E,coli. [Avis]; 2006-03-16.
 • Frølich, Wenche (2006). Eat fish, the best source of omega-3. [Avis]; 2006-12-29.
 • Frølich, Wenche (2006). Er virkelig alt mørkt brødet grovt?. [Avis]; 2006-01-26.
 • Frølich, Wenche (2006). Ferdigmaten, et godt bidrag til vårt kosthold eller?. [Avis]; 2006-02-02.
 • Frølich, Wenche (2006). Fett nødvendig og elsket, men ikke i for store mengder.
 • Frølich, Wenche (2006). Finnes en enkel metode for å bestemme vårt behov for antioksidanter?. [Avis]; 2006-02-10.
 • Frølich, Wenche (2006). Frølich er oppnevnt til styreleder i Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Frølich ny styreleder i Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Frølich oppnevnt som styreleder for Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Frølich oppnevnte som ny styreleder i Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Frølich oppnevnte som ny styreleder i Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Frølich til Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Gardimillom arrangementet for Kultur og matopplevelser i Gudbrandsdalen. Sygard-Grytting, Harpefoss; 2006-07-29.
 • Frølich, Wenche (2006). Gardimillom arrangementet for Kultur og matopplevelser i Gudbrandsdalen. Sygard-Grytting, Harpefoss; 2006-07-27.
 • Frølich, Wenche (2006). Gene expression and proteomics , an introduction. 2006-10-12.
 • Frølich, Wenche (2006). Gi oss i dag vår daglige fisk.
 • Frølich, Wenche (2006). Gluten - tvilsom matpynt. [Avis]; 2006-07-20.
 • Frølich, Wenche (2006). God sommer: Peer Gynt i flere versjoner. [Avis]; 2006-07-21.
 • Frølich, Wenche (2006). Grovt undervurdert, fyll opp med fiber. [Avis]; 2006-04-10.
 • Frølich, Wenche (2006). Grønne rogalendinger. [Avis]; 2006-07-20.
 • Frølich, Wenche (2006). Health Grain ? et europeisk løft for bedre helse.
 • Frølich, Wenche (2006). Helse i hvert korn - gunstige effekter av grovt brød. 2006-01-12.
 • Frølich, Wenche (2006). Hold deg slank på fransk vis!. [Avis]; 2006-03-06.
 • Frølich, Wenche (2006). Hun fant ?lykken? i Roma., i serien ?Tingen jeg aldri vil kaste?. [Avis]; 2006-08-20.
 • Frølich, Wenche (2006). Hva trenges for å få de beste kokkene?. [Avis]; 2006-05-10.
 • Frølich, Wenche (2006). Hvitløken ? den stinkende rosen som smaker himmelsk.
 • Frølich, Wenche (2006). Hvordan skal man få et brød som ikke inneholder gluten, men som er sunt?. 2006-11-11.
 • Frølich, Wenche (2006). Hvordan skal man ivareta den sunne linjen på en hotelldestinasjon. 2006-04-03.
 • Frølich, Wenche (2006). Hvordan skal vi skape endringer for å få sunn og god mat?. 2006-09-28.
 • Frølich, Wenche (2006). Hvorfor får vi ikke grovere brød. [Avis]; 2006-12-04.
 • Frølich, Wenche (2006). Ikke mobb brødet mitt. 2006-09-27.
 • Frølich, Wenche (2006). Ikke mobb brødet mitt - Forskningsdagene 2006. [Avis]; 2006-09-22.
 • Frølich, Wenche (2006). Kanel, ingefær og nellik : ingen tvil om at julen nærmer seg.
 • Frølich, Wenche (2006). Kokkens ansvar i og utenfor konkurransearenaen. 2006-01-16.
 • Frølich, Wenche (2006). Kostholdet viktig del av regionens handlingsplan for folkehelse. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Frølich, Wenche (2006). Kostvaner spesielt brød for en med cøliaki. 2006-11-14.
 • Frølich, Wenche (2006). Kritiserte ikke konkrete matvarer. [Avis]; 2006-04-28.
 • Frølich, Wenche (2006). Kutt ut vafler og pølser!. [Avis]; 2006-04-27.
 • Frølich, Wenche (2006). La gastronomi og sunnhet spille sammen. 2006-08-06 - 2006-08-13.
 • Frølich, Wenche (2006). Mat hvem har rett. [Avis]; 2006-11-21.
 • Frølich, Wenche (2006). Maten ? vitenskapen, gleden og kulturen. Majorstuen Rotary; 2006-12-15.
 • Frølich, Wenche (2006). Maten en viktig del av vårt daglige liv, også til fest. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Frølich, Wenche (2006). Maten og musikken - det usynlige bindeleddet mellom mennesker. Oslo Rotary; 2006-11-16.
 • Frølich, Wenche (2006). Melk - en matvare som er viktig hele livet.
 • Frølich, Wenche (2006). Men snacks er det vel ikke plass til i kosten?. [Avis]; 2006-02-27.
 • Frølich, Wenche (2006). Middelaldermaten var i stor grad farget av internasjonale kontakter. Sygard-Grytting, Harpefoss; 2006-07-29.
 • Frølich, Wenche (2006). Møtesplass Østerlen ? der smaksopplevelsene står i kø.
 • Frølich, Wenche (2006). Ny sjef for Forbrukerrådet: Wenche Frølich ansatt som ny sjef i Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-21.
 • Frølich, Wenche (2006). Når mat møter musikk. 2006-08-06.
 • Frølich, Wenche (2006). Når vi reagerer allergisk på våre vanligste matvarer, med spesiell vekt på melk og brød. 2006-12-12.
 • Frølich, Wenche (2006). Også når det gjelder korn er det motetrender.
 • Frølich, Wenche (2006). Om E. coli. og tilberedning av mat. [Avis]; 2006-03-15.
 • Frølich, Wenche (2006). Om brød. [Avis]; 2006-04-10.
 • Frølich, Wenche (2006). Om å være styreleder for Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-24.
 • Frølich, Wenche (2006). Pass på det skjulte sukkeret. [Avis]; 2006-11-17.
 • Frølich, Wenche (2006). Sjokoladens forførende egenskaper. [Avis]; 2006-02-14.
 • Frølich, Wenche (2006). Sjokoladepålegg. [Avis]; 2006-02-15.
 • Frølich, Wenche (2006). Snacksvinneren. [Avis]; 2006-02-27.
 • Frølich, Wenche (2006). Spis riktig ? glem kosttilskudd. [Avis]; 2006-06-14.
 • Frølich, Wenche (2006). Supermaten ? finnes den egentlig eller er det vanlig mat?. [Avis]; 2006-02-18.
 • Frølich, Wenche (2006). Tomaten ? rund, fargerik og utrolig anvendbar.
 • Frølich, Wenche (2006). Tryggere boligomsetning. 2006-11-29.
 • Frølich, Wenche (2006). Umoralsk ferdigmat?. [Avis]; 2006-02-02.
 • Frølich, Wenche (2006). Variasjon i brød og pålegg, det viktigste med matpakken. [Avis]; 2006-08-20.
 • Frølich, Wenche (2006). Varsler økt forbrukerkamp. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Varsler økt forbrukerkamp. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Veien mot en norsk akademisk utdannelse innen mat, gastronomi og ledelse. 2006-02-14.
 • Frølich, Wenche (2006). Vi har alle masker. [Avis]; 2006-12-06.
 • Frølich, Wenche (2006). Wenche Frølich , ny styreleder i Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-20.
 • Frølich, Wenche (2006). Wenche Frølich ny styreleder i Forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Wenche Frølich: ny styreleder i forbrukerrådet. [Avis]; 2006-07-19.
 • Frølich, Wenche (2006). Wenche, et navn med mange flotte Ambassadører. [Avis]; 2006-08-17.
 • Frølich, Wenche (2006). Å tonesette relasjonen mellom mennesker ? med hensyn til mat og musikk.
 • Hanssen, L.; Frølich, Wenche (2006). Ikke la deg lure av brødposen.
 • Frølich, Wenche (2005). 9 av 10 UiS professorer er menn.
 • Frølich, Wenche (2005). Alt med måte- burde også gjelde i dag. Om kosttilskudd, 10. juli.
 • Frølich, Wenche (2005). Bake, bake, kake – både til hverdag og fest.
 • Frølich, Wenche (2005). Brød – grunnstammen i vårt kosthold. Bærum bygdekvinnelag; 2005-11-08.
 • Frølich, Wenche (2005). Brød – teknologien bak og de helsemessige aspekter. Restauranthögskolan i Grythyttan,; 2005-09-28.
 • Frølich, Wenche (2005). Brød finnes noe bedre?. [Radio]; 2005-04-25.
 • Frølich, Wenche (2005). Brød- hva betyr den nye merkeordningen. [Radio]; 2005-11-06.
 • Frølich, Wenche (2005). Bør barn sulte, for å gå ned i vekt?. [Radio]; 2005-07-15.
 • Frølich, Wenche (2005). De viktigste ”hold deg frisk” rådene.
 • Frølich, Wenche (2005). Den første dagen i ditt nye fullkornsliv.
 • Frølich, Wenche (2005). Det er ikke lørdag hver dag. Mariamarka Barnehage; 2005-10-05.
 • Frølich, Wenche (2005). En smaksak - Vårt tradisjonsrike brød. [Radio]; 2005-04-18.
 • Frølich, Wenche (2005). Ernæringsriktige måltider – hva betyr tilberedning /prosess. Seminaret Nettverk Storkjøkken 2005, Norconserv AS; 2005-06-09.
 • Frølich, Wenche (2005). Et delikat problem: Om sjokolade. [Radio]; 2005-05-14.
 • Frølich, Wenche (2005). Ferdigmaten , hvor bra er den?. [Radio]; 2005-05-26.
 • Frølich, Wenche (2005). Ferdigmaten, er det blitt for mye av den?. [Radio]; 2005-05-26.
 • Frølich, Wenche (2005). Fet og søt mat er for tilgjengelig.
 • Frølich, Wenche (2005). Finn frem i vitaminjungelen.
 • Frølich, Wenche (2005). Fjerner junk food i skolen.
 • Frølich, Wenche (2005). Forbrukeren blir forvirret av alle ulike kostråd.
 • Frølich, Wenche (2005). Forbrukerne kaster seg over speltbrødet.
 • Frølich, Wenche (2005). Franske matvaner – er det noe for oss nordmenn?.
 • Frølich, Wenche (2005). Gammalt brød.
 • Frølich, Wenche (2005). Gir økologisk mat bedre helse?.
 • Frølich, Wenche (2005). Gotteri forkorter livet.
 • Frølich, Wenche (2005). Grunnlaget legges når man er ung. Ernæring og fysisk aktivitet; 2005-04-28.
 • Frølich, Wenche (2005). Grønn vidundermedisin, helsefremmende stoffer i frukt og grønt. Konferansen Agrovisjon 2005; 2005-11-05.
 • Frølich, Wenche (2005). Gulrøtter er fortsatt sunt, 21. oktober.
 • Frølich, Wenche (2005). Har vi glemt å nyte maten?.
 • Frølich, Wenche (2005). Helse i hvert korn. Pressekonferanse Wasa-brød; 2005-03-02.
 • Frølich, Wenche (2005). Hurra for matpakken.
 • Frølich, Wenche (2005). Hva betyr kostholdet for idrettslige prestasjoner?. Statoil, Helseprosjektet for ansatte; 2005-10-03.
 • Frølich, Wenche (2005). Hva betyr kostholdet for tennene våre?.
 • Frølich, Wenche (2005). Hva er dagens brødmote?. [Radio]; 2005-04-25.
 • Frølich, Wenche (2005). Hva skal en rusmisbruker egentlig spise?. Finnøy Kommune, Stavanger kontoret; 2005-03-10.
 • Frølich, Wenche (2005). Hvilken mat gjør meg frisk?.
 • Frølich, Wenche (2005). Hvordan skal et skolemåltid se ut?.
 • Frølich, Wenche (2005). Ikke dropp frokosten.
 • Frølich, Wenche (2005). Import av Mat, betyr det noe for vår ernæringsstatus og matkultur?.
 • Frølich, Wenche (2005). Kan vi bli på godt humør av mat?. [Radio]; 2005-06-01.
 • Frølich, Wenche (2005). Kostfiber – struktur, helseeffekter og teknologiske utfordringer. Nettverk for helseriktige matvarer arrangert av Matforsk; 2005-03-09.
 • Frølich, Wenche (2005). Kosthold og fysisk aktivitet er viktig for arbeidsprestasjoner. Statoil, Helseprosjekt for ansatte; 2005-10-25.
 • Frølich, Wenche (2005). Kosttilskudd er unødvendig.
 • Frølich, Wenche (2005). Lar vi oss lure om hvor grovt brødet er. [Radio]; 2005-11-06.
 • Frølich, Wenche (2005). Lavkarbo – siste brødmote.
 • Frølich, Wenche (2005). Mat for de aller minste- hva skal de spise?. Tjernhaugen Barnehage; 2005-02-01.
 • Frølich, Wenche (2005). Maten – lidenskap, glede, kultur, men også vitenskap. Konferansen ”Back-2- business; 2005-10-27.
 • Frølich, Wenche (2005). Matglede. Folkeuniversitetet; 2005-02-03.
 • Frølich, Wenche (2005). Mor og far bør ikke snakke slanking.
 • Frølich, Wenche (2005). Motedietter, virker de?.
 • Frølich, Wenche (2005). Norske barn spiser minst frukt i Europa.
 • Frølich, Wenche (2005). Når barn blir fete, skal de sulte eller bør foreldre legge om kostvanene i hjemmet?. [Radio]; 2005-07-15.
 • Frølich, Wenche (2005). Når det skal være gourmetmat som forbedrer helsen og forlenger livet. Styregruppemøte Beitostølen Resort; 2005-09-16.
 • Frølich, Wenche (2005). Om berikning og mat med helsefordeler.
 • Frølich, Wenche (2005). Ost – tradisjon, håndverk, kultur og vitenskap.
 • Frølich, Wenche (2005). Pizza – brød i harmoni.
 • Frølich, Wenche (2005). Poteten – hvordan kan vi klare oss uten?.
 • Frølich, Wenche (2005). Protein dietter - er de virkelig bra for oss?.
 • Frølich, Wenche (2005). På’ an igjen! Fingermat med stil.
 • Frølich, Wenche (2005). Rett fett, olivenoljen er slett ikke så sunn som du tror.
 • Frølich, Wenche (2005). Sjekk om brødet er grovt.
 • Frølich, Wenche (2005). Sjokolade- ikke bare til sinnets munterhet. Smakens språk – måltidets metaforer og kvalitetskriterier; 2005-06-03.
 • Frølich, Wenche (2005). Skolemat – hvordan gjør vi den sunn , god og fristende. ngierkollen skole; 2005-11-17 - 2005-11-18.
 • Frølich, Wenche (2005). Spis deg glad.
 • Frølich, Wenche (2005). Sukker – søtt, nyttig eller bare unødvendige kalorier, del 1.
 • Frølich, Wenche (2005). Sukker – søtt, nyttig eller bare unødvendige kalorier, del 2.
 • Frølich, Wenche (2005). Sunt kosthold på jobben gir sunn bedriftsøkonomi.
 • Frølich, Wenche (2005). Tilberedning av mat på restaurant – taus kunnskap og vitenskap i kombinasjon. Laugsmøte for Kokkenes Mesterlaug, Oslo-avdeling; 2005-10-19.
 • Frølich, Wenche (2005). Tomme kalorier, tomme hoder – hvordan usunt kosthold skader barna våre. Lære-og foreldermøte Eiganes Skole; 2005-10-04.
 • Frølich, Wenche (2005). Trendy vitaminbomber.
 • Frølich, Wenche (2005). Unrefined carbohydrates – an important part of Norwegian Food culture. 2005-04-21.
 • Frølich, Wenche (2005). Viktig med sunne matvaner.
 • Frølich, Wenche (2005). Vitaminer og kosttilskudd.
 • Vinsrygg, Gudrun; Frølich, Wenche (2005). Julen – sitrusfruktenes høysesong.
 • Vinsrygg, Gudrun; Frølich, Wenche (2005). Korn – grunnlaget i kosten vår.
 • Vinsrygg, Gudrun; Frølich, Wenche (2005). Poteten er sunnheten selv.
 • Frølich, Wenche (2004). Aktins - dietten. [Avis]; 2004-09-21.
 • Frølich, Wenche (2004). Alvorlig talt. [Avis]; 2004-09-25.
 • Frølich, Wenche (2004). Barnemat er sukkerbomber. [Avis]; 2004-07-05.
 • Frølich, Wenche (2004). Bokhvete - kulturveksten araberne brakte til Europa.
 • Frølich, Wenche (2004). Brød - Kna inn kjærlighet.
 • Frølich, Wenche (2004). Cell signalling and cancer prevention. An introduction. 2004-10-01.
 • Frølich, Wenche (2004). Child and Adolescent Nutrition and Physical activity. 2004-06-21.
 • Frølich, Wenche (2004). De nye kaffevariantene - en stor energikilde om man ikke passer på. [Avis]; 2004-02-24.
 • Frølich, Wenche (2004). De ulike kornsorters bruksegenskaper og ernæringsmessige kvalitet. 2004-06-02.
 • Frølich, Wenche (2004). Det gode skolemåltidet. 2004-10-13.
 • Frølich, Wenche (2004). Det lønner seg å vite hva man putter i munnen. 2004-03-09.
 • Frølich, Wenche (2004). Du lures til å kjøpe usunt. [Avis]; 2004-11-16.
 • Frølich, Wenche (2004). Eksperter kritiske: Nå skal Celina slanke Norge. [Avis]; 2004-09-21.
 • Frølich, Wenche (2004). Er den sukkerfrie bølgen berettiget?. [Avis]; 2004-08-28.
 • Frølich, Wenche (2004). Ernæringsriktige måltider, hva betyr tilberedning og prosesser. 2004-02-20.
 • Frølich, Wenche (2004). Fisk hjelper mot "alt". [Avis]; 2004-08-11.
 • Frølich, Wenche (2004). Flatbrød og knekkebrød - sunt, holdbart og knasende godt.
 • Frølich, Wenche (2004). Forsker på mat. [Avis]; 2004-05-05.
 • Frølich, Wenche (2004). Forskningsformidling må gjøres forståelig. [Avis]; 2004-09-22.
 • Frølich, Wenche (2004). Forskningsformidling på mat er et hett tema. 2004-09-22.
 • Frølich, Wenche (2004). Fruktose, er det egentlig sunt?.
 • Frølich, Wenche (2004). Førsøk i militærleie - nå satses på grønnsaker og brød. [Avis]; 2004-01-24.
 • Frølich, Wenche (2004). Grovbrød og grønnsaker på Værnes.
 • Frølich, Wenche (2004). Grove korn og kornprodukter er langt mer enn bare kostfiber.
 • Frølich, Wenche (2004). HV til krig mot kaloriene. [Avis]; 2004-06-14.
 • Frølich, Wenche (2004). Heimevernet på Værnes: Operasjon Kosthold.
 • Frølich, Wenche (2004). Hva skjer med næringsstoffene i maten når vi tilbereder den?.
 • Frølich, Wenche (2004). Hvorfor blir pendlere ofte overvektige. [Avis]; 2004-06-02.
 • Frølich, Wenche (2004). Hvorfor er det så viktig å spise brød. [Avis]; 2004-05-27.
 • Frølich, Wenche (2004). Internasjonal og norsk ernæringspolitikk, hva betyr det for utvikling av matvarer i våre næringsmiddelbedrifter. 2004-10-21.
 • Frølich, Wenche (2004). Introduksjon av Aktins dietten, vil den hjelpe. [Avis]; 2004-09-21.
 • Frølich, Wenche (2004). Jeg elsker deig.
 • Frølich, Wenche (2004). Jobbstress gjør oss feitere. [Avis]; 2004-08-12.
 • Frølich, Wenche (2004). Kjøtt - julens soleklare mat for mange.
 • Frølich, Wenche (2004). Kjøtt og ernæring: Bør vi spise mer kjøtt?. [Avis]; 2004-06-30.
 • Frølich, Wenche (2004). Kvinner, mat, økonomi og kunst. 2004-02-16.
 • Frølich, Wenche (2004). Laktoseintoleranse, men melk allikevel.
 • Frølich, Wenche (2004). Livet er deig - lig.
 • Frølich, Wenche (2004). Livet er deiglig.
 • Frølich, Wenche (2004). Mat er mer enn slanking. 2004-09-22.
 • Frølich, Wenche (2004). Mat i Middelalderen. 2004-03-04.
 • Frølich, Wenche (2004). Mat på hotell, trender, allergier og tilberedning. Kokkesamling Hotell Clarion|; 2004-10-11.
 • Frølich, Wenche (2004). Mat-både vitenskap og glede. 2004-02-25.
 • Frølich, Wenche (2004). Mer grønnsaker i det militære. [Avis]; 2004-01-15.
 • Frølich, Wenche (2004). Middelaldermat. 2004-09-09.
 • Frølich, Wenche (2004). Napoleon med sin hær - Hvordan går det med kostholdet til norske soldater. [Avis]; 2004-09-17.
 • Frølich, Wenche (2004). Naturlige antioksidanter: Kroppens og matens forsvarere.
 • Frølich, Wenche (2004). Noe i gjære. [Avis]; 2004-02-27.
 • Frølich, Wenche (2004). Nå er det de militæres tur med bedre kostvaner. Sjefsstaben Heimevernets Utdannelsessenter; 2004-01-08.
 • Frølich, Wenche (2004). Om sukker og det søte. [Avis]; 2004-06-25.
 • Frølich, Wenche (2004). Poteten - en nær venn av tomaten og paprika.
 • Frølich, Wenche (2004). Poteten - en viktig matvare i hele verden. "Hei Verden".
 • Frølich, Wenche (2004). Poteten fortjener bedre. [Avis]; 2004-05-29.
 • Frølich, Wenche (2004). Sannheten med sjokolade. [Avis]; 2004-11-27.
 • Frølich, Wenche (2004). Sjokolade - mer enn til sinnets munterhet. 2004-03-27.
 • Frølich, Wenche (2004). Slakter norske råvarer. [Avis]; 2004-08-20.
 • Frølich, Wenche (2004). Spis deg frisk med DNA-diett. [Avis]; 2004-09-13.
 • Frølich, Wenche (2004). Spis heller fisk. [Avis]; 2004-05-08.
 • Frølich, Wenche (2004). Studenter og kostvaner. [Avis]; 2004-08-26.
 • Frølich, Wenche (2004). Sunn og god Lørdagskos. [Avis]; 2004-05-25.
 • Frølich, Wenche (2004). Trenger vi kosttilskudd?. Rotary Klubb; 2004-06-03.
 • Frølich, Wenche (2003). Aktuelt ansikt - Wenche Frølich. [Avis]; 2003-12-01.
 • Frølich, Wenche (2003). Appelsinen - en gave fra Kina.
 • Frølich, Wenche (2003). Bioactive Components from safe plants food and their influence on health. 2003-06-23.
 • Frølich, Wenche (2003). Blåbær - det tradisjonsrile bæret med helsebringende tramtid.
 • Frølich, Wenche (2003). Blåbær - skogens blåe gull. [Avis]; 2003-09-09.
 • Frølich, Wenche (2003). Brød - ikke en dag uten. 2003-03-03.
 • Frølich, Wenche (2003). Brød samfunnets støtte. [Avis]; 2003-12-01.
 • Frølich, Wenche (2003). Bær, den glemte resurss. 2003-02-03.
 • Frølich, Wenche (2003). De spiste før også, men ble ikke gamle. Arkeologisk museum i Stavanger; 2003-11-04.
 • Frølich, Wenche (2003). Den fantastiske havren. [Avis]; 2003-09-14.
 • Frølich, Wenche (2003). Det unnværlige brødet.
 • Frølich, Wenche (2003). Er brød og poteter sunt?. [Avis]; 2003-01-30.
 • Frølich, Wenche (2003). Ernæring - mer enn bare næringsstoffer. 2003-05-26.
 • Frølich, Wenche (2003). Ernæringsprofessor advarer mot barneslanking. [Avis]; 2003-07-11.
 • Frølich, Wenche (2003). Et funn for mat og helse. [Avis]; 2003-05-10.
 • Frølich, Wenche (2003). Fedon inntar Norge. [Avis]; 2003-09-18.
 • Frølich, Wenche (2003). Fedon lurer fornbrukeren. [Avis]; 2003-02-27.
 • Frølich, Wenche (2003). Fedonbrødet er ikke slankende. [Avis]; 2003-03-03.
 • Frølich, Wenche (2003). Fedonbrødet er lureri. [Avis]; 2003-02-27.
 • Frølich, Wenche (2003). Fedondietten kan være farlig. [Avis]; 2003-01-30.
 • Frølich, Wenche (2003). Feit slankekur kan hjelpe hjertet. [Avis]; 2003-05-23.
 • Frølich, Wenche (2003). Food science, when food, technology and nutrition meet. 2003-02-27.
 • Frølich, Wenche (2003). Food, an important factor for improving health. 2003-02-26.
 • Frølich, Wenche (2003). Forskningskommunikasjon og formidling, med hovedvekt på mat. 2003-10-23.
 • Frølich, Wenche (2003). Fra kålrabi til ruccola. [Avis]; 2003-02-14.
 • Frølich, Wenche (2003). Frokostblandinger - helt spøtt. [Avis]; 2003-02-24.
 • Frølich, Wenche (2003). Frykter mange dødsfall. [Avis]; 2003-08-18.
 • Frølich, Wenche (2003). Grømnnsaker, kostens malerpalett og sunnhetskilde. 2003-02-11.
 • Frølich, Wenche (2003). Gunstige helseeffekter av korn og kornvarer. 2003-09-05.
 • Frølich, Wenche (2003). Havre, for mer enn hester. [Avis]; 2003-05-03.
 • Frølich, Wenche (2003). Hva med Fedonbrødet. [Avis]; 2003-03-01.
 • Frølich, Wenche (2003). Hvem bør formidle ernæring. [Avis]; 2003-08-12.
 • Frølich, Wenche (2003). Hvem skal man tro på?. [Avis]; 2003-05-03.
 • Frølich, Wenche (2003). Ikke en dag uten brød.
 • Frølich, Wenche (2003). Jakten på evig ungdom. [Avis]; 2003-10-07.
 • Frølich, Wenche (2003). Jo grovere brød, desto bedre helseeffekter.
 • Frølich, Wenche (2003). Kalorietelling contra Glykemisk indeks. [Avis]; 2003-05-05.
 • Frølich, Wenche (2003). Kjemper for brødet. [Avis]; 2003-02-01.
 • Frølich, Wenche (2003). Kokken, forskningen, industrien, handelen og maten. Britiske ambassade; 2003-11-14.
 • Frølich, Wenche (2003). Mat - vitenskap og lidenskap. 2003-06-04.
 • Frølich, Wenche (2003). Mat for byråkrater. 2003-10-22.
 • Frølich, Wenche (2003). Mat og vitenskap, Næringsvett.
 • Frølich, Wenche (2003). Melk og kvinner. [Avis]; 2003-03-12.
 • Frølich, Wenche (2003). Melk, vår første møtet med mat.
 • Frølich, Wenche (2003). Mest vann i Fedonbrødet.
 • Frølich, Wenche (2003). Middelalderen, de overlevde ikke uten mat. 2003-06-14.
 • Frølich, Wenche (2003). Middelaldermat - hva spiste de egentlig?. 2003-04-01.
 • Frølich, Wenche (2003). Middelhavskosten - et kosthold med variasjoner.
 • Frølich, Wenche (2003). Myndighetene slår fedmealarm. [Avis]; 2003-10-30.
 • Frølich, Wenche (2003). NRKs ernæringseksperter. [Avis]; 2003-08-12.
 • Frølich, Wenche (2003). Nettavisens diskusjonsside: Wenche Frølich svarer på spørsmål. [Avis]; 2003-06-12.
 • Frølich, Wenche (2003). Norsk hotellhøgskole - det matfaglige. En viktig del av hotellnæringen. 2003-04-03.
 • Frølich, Wenche (2003). Nå kommer medisinmaten. [Avis]; 2003-02-14.
 • Frølich, Wenche (2003). Om Middelaldermat. [Avis]; 2003-07-22.
 • Frølich, Wenche (2003). Om Oslos interesseforenings middelalder arrangementer. 2003-04-01.
 • Frølich, Wenche (2003). Om mat i Kantinen på HiS. [Avis]; 2003-10-02.
 • Frølich, Wenche (2003). Om vegetarmat. [Avis]; 2003-07-22.
 • Frølich, Wenche (2003). Professorer raser mot NRK. [Avis]; 2003-08-12.
 • Frølich, Wenche (2003). Rosmarin. [Avis]; 2003-04-26.
 • Frølich, Wenche (2003). Sjokolade. [Avis]; 2003-05-17.
 • Frølich, Wenche (2003). Slankedebatten i Norge - hvorfor tok dan av. 2003-06-04.
 • Frølich, Wenche (2003). Spis mer brød. [Avis]; 2003-01-23.
 • Frølich, Wenche (2003). Sukkerbomber. [Avis]; 2003-10-13.
 • Frølich, Wenche (2003). Trender og moter, også i matens verden.
 • Frølich, Wenche (2003). Tyller i seg et sukkerberg. [Avis]; 2003-11-01.
 • Frølich, Wenche (2003). Ungjente døde av slankekur. [Avis]; 2003-08-19.
 • Frølich, Wenche (2003). Vil forby sukkermelk i barnehager og skoler. [Avis]; 2003-10-31.
 • Frølich, Wenche (2003). Vitenskapelig bespist. [Avis]; 2003-01-15.
 • Frølich, Wenche (2003). Vårt daglige brød. [Avis]; 2003-02-25.
 • Frølich, Wenche (2003). When food meets science. 2003-04-01.
 • Frølich, Wenche (2002). 50 sukkerbiter hver dag. [Avis]; 2002-10-14.
 • Frølich, Wenche (2002). 50 sukkerbiter hver dag. [Avis]; 2002-10-14.
 • Frølich, Wenche (2002). 50 sukkerbiter hver dag. [Avis]; 2002-10-14.
 • Frølich, Wenche (2002). Barna våre blir fete av bruskulturen. [Avis]; 2002-08-13.
 • Frølich, Wenche (2002). Barnematdirektivet , en gamling med barns helse. [Avis]; 2002-05-15.
 • Frølich, Wenche (2002). Barnematdirektivet , en gamling med barns helse. [Avis]; 2002-05-15.
 • Frølich, Wenche (2002). Brød kan man ikke klare seg uten. Randis kjellers matkurs; 2002-05-25.
 • Frølich, Wenche (2002). Den globale gane: Functional Foods. [Avis]; 2002-01-18.
 • Frølich, Wenche (2002). Den globale gane: Middelaldermat. [Avis]; 2002-01-05.
 • Frølich, Wenche (2002). Den globale gane: Pynt av mat. [Avis]; 2002-01-11.
 • Frølich, Wenche (2002). Det er slett ikke ett fett.
 • Frølich, Wenche (2002). Det er slett ikke ett fett.
 • Frølich, Wenche (2002). Din perfekte nattmat. [Avis]; 2002-09-06.
 • Frølich, Wenche (2002). En prat om genmodifisert mat. [Avis]; 2002-05-15.
 • Frølich, Wenche (2002). Et liv med diabetes og riktig kost. 2002-11-21.
 • Frølich, Wenche (2002). Et liv uten mineraler er umulig.
 • Frølich, Wenche (2002). Fedme og glycemisk indeks, metabolske og fysiologiske effekter. 2002-12-11.
 • Frølich, Wenche (2002). Forbrukerrådet frykter fusk med smart mat. [Avis]; 2002-02-11.
 • Frølich, Wenche (2002). Forbrukerrådet frykter fusk med smart mat. [Avis]; 2002-02-11.
 • Frølich, Wenche (2002). Forbrukerrådet frykter fusk med smart mat. [Avis]; 2002-02-11.
 • Frølich, Wenche (2002). Functional Foods - tradisjonelle matvarer med bedre ernæringsstatus.
 • Frølich, Wenche (2002). Gode kostvaner for en med diabetes. 2002-09-26.
 • Frølich, Wenche (2002). Hvorfor er brød så viktig i norsk kost. 2002-12-03.
 • Frølich, Wenche (2002). Jordbær - havens mest perfekte bær.
 • Frølich, Wenche (2002). Karbohydrater, en viktig del av kosten. 2002-11-12.
 • Frølich, Wenche (2002). Kompetanse og kunnskapsgenerering. 2002-04-18.
 • Frølich, Wenche (2002). Korn, mel og brød: viktige matvarer i kosten. 2002-02-22.
 • Frølich, Wenche (2002). Kostfiber og fett - to komplekse komponenter i kosten. 2002-10-17.
 • Frølich, Wenche (2002). Krydder, det lille drysset som endrer matens karakter.
 • Frølich, Wenche (2002). Livet utenfor kostsirkelen. 2002-11-22.
 • Frølich, Wenche (2002). Mat i et videre perspektiv. 2002-10-18.
 • Frølich, Wenche (2002). Mat med bakgrunn i kultur, tradisjon og historie. 2002-11-20.
 • Frølich, Wenche (2002). Mat med helsefordeler. Forskningsdagene; 2002-09-23.
 • Frølich, Wenche (2002). Mat og EU direktivene, menyen nesten som før. [Avis]; 2002-02-28.
 • Frølich, Wenche (2002). Mat og meninger: Krangler om hva du skal spise. [Avis]; 2002-02-11.
 • Frølich, Wenche (2002). Mat som medisin. 2002-03-06.
 • Frølich, Wenche (2002). Mat, mer enn bare næringsstoffer. 2002-04-15.
 • Frølich, Wenche (2002). Maten og måltidene, dagens høydepunkter. 2002-11-01.
 • Frølich, Wenche (2002). Maten: Tradisjon, kunnskap, omsorg og gode råvarer.
 • Frølich, Wenche (2002). Middelaldermat. [Avis]; 2002-01-05.
 • Frølich, Wenche (2002). Middelaldermat - stor forskjell mellom fattig og rik.
 • Frølich, Wenche (2002). Morgensendingen: Om frokostblandinger. [Avis]; 2002-04-16.
 • Frølich, Wenche (2002). Natural bioactive components in food - the way to improve health. 2002-08-28.
 • Frølich, Wenche (2002). Norske barn er tjukkere og fetere. [Avis]; 2002-08-12.
 • Frølich, Wenche (2002). Norske barn velger en sukkersøt start. [Avis]; 2002-04-16.
 • Frølich, Wenche (2002). Når sunn mat er trendy Når sunn mat er trendy. 2002-09-11.
 • Frølich, Wenche (2002). Om barns spisevaner. [Avis]; 2002-08-20.
 • Frølich, Wenche (2002). Om brød: Kna inn kjærlighet. [Avis]; 2002-03-20.
 • Frølich, Wenche (2002). Om etiske konsekvenser av styrearbeid. 2002-04-28.
 • Frølich, Wenche (2002). Om middelalderens mat. 2002-07-30.
 • Frølich, Wenche (2002). Om spesialkoster på hotell. Kurs for restaurant og serveringspersonale, Clarion; 2002-02-26.
 • Frølich, Wenche (2002). Om trender, functional food og spesialkoster. 2002-02-05.
 • Frølich, Wenche (2002). Reker og gamalost. [Avis]; 2002-01-25.
 • Frølich, Wenche (2002). Sitronen.
 • Frølich, Wenche (2002). Sjokolade, mer enn gotteri. Forskningsdagene,; 2002-09-25.
 • Frølich, Wenche (2002). Skikkelighet i matproduksjon - om matens ernæringsmessige kvalitet. 2002-02-18.
 • Frølich, Wenche (2002). Sunn Mat i norsk perspektiv. 2002-05-03.
 • Frølich, Wenche (2002). Sunne kantiner. 2002-02-28.
 • Frølich, Wenche (2002). Sødmefylt dame. [Avis]; 2002-09-26.
 • Frølich, Wenche (2002). Søt, sprø og litt sunn. [Avis]; 2002-11-02.
 • Frølich, Wenche (2002). Tenker sunt, men blir fetere og fetere. [Avis]; 2002-09-14.
 • Frølich, Wenche (2002). Vitaminer, næringsstoffer med høy ernæringsstatus.
 • Frølich, Wenche (2002). WOK: Middelaldermat. [Avis]; 2002-05-23.
 • Frølich, Wenche (2002). WOK: Om tomatens helseeffekter. [Avis]; 2002-03-15.
 • Frølich, Wenche (2002). WOK: Sommeråpent om Frukt og grønt og kreft. [Avis]; 2002-07-03.
 • Frølich, Wenche (2002). Whole grain - important for health. 2002-12-02.