MENY

Disputas om algebraisk geometri

Fredag 10. oktober 2017 vil Andrea Tobia Ricolfi disputere for graden philosophiae doctor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Ricolfi forsvarer avhandlingen «Local Donaldson-Thomas invariants and their refinements».

Alle interesserte ønskes herved velkommen til disputas kl. 12:15.

Prøveforelesning starter kl 10.00. Oppgitt emne for forelesningen er «Symmetric obstruction theories and Joyce’s perverse sheaves».

Leder for disputasen er Instituttleder Gro Johnsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.